پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

اطلاعات راهبردی در مدیریت اطلاعات

خرید تلفنی
کد محصول : اطلاعات راهبردی در مدیریت اطلاعات
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
اطلاعات راهبردی در مدیریت اطلاعات نوشته دان مک داوئل
توضیحات

کتاب بسیار مهم اطلاعات راهبردي در مديريت اطلاعات، اطلاعات و پژوهش راهبردي را هدف مطالعه خود قرار داده است. کتاب، اطلاعات راهبردی در مدیریت اطلاعات هم ارزيابي هاي انتقادي از حوزه اطلاعات را در بردارد و هم موضوعات عملي مورد توجه مديران را بررسي مي نمايد. با آن که اطلاعات راهبردي قدمتي هزاران ساله دارد با اين حال، اهتمام ويژه به آن از سوي تصميم گيران، مديران ارشد و سياست گذاران امري به نسبت جديد است و از رشد و توسعه آهسته برخوردار مي باشد .

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.