پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

امنیت نرم در جمهوری اسلامی

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
امنیت نرم در جمهوری اسلامی نوشته علی علیخانی
توضیحات

در کتاب امنیت نرم در جمهوری اسلامی به نظر مي رسد تبيين مطلوب امنيت نرم، مستلزم نگاهي جامع است؛ به صورتی که بتوان اين مفهوم را در سطوح، ابعاد، اهداف مرجع، ساختار، فرآيندها، پديده هاي امنيتي و مجموعه مؤلفه هاي مؤثر در امنيت ملي قابل فهم نمود. با اين رويکرد، درواقع ما پذيرفته ايم که امنيت نرم حوزه، موضوع، پديده يا وضعيتي خاص در امنيت ملي نيست، بلکه چهره اي از امنيت ملي است که ممکن است بر تمام آن سايه انداخته يا بخشي از فضاي امنيت ملي را به عنوان يک کل اشغال کرده باشد. پذيرش امنيت نرم در درجه اول مستلزم آن است که به نقش ذهن که شامل موضوعاتي مانند نظريه، طرح مفهومي، عقايد اساسي، فرهنگ، هنجار و هويت است اذعان نماييم که افراطي ترين حالت آن انحصاري کردن نقش ذهن و تابع نمودن نقش واقعيت ها در برابر آن است؛ البته اين رويکرد مورد نقد قرار گرفته است و از بنيان هاي قوي برخوردار نيست.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.