پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

بینش و روش

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
بینش و روش نوشته تدا اسکاچپول
توضیحات

کتاب بینش و روش مطالعه کردن و مقايسه ي اين مقالات نبايد داوري هايي جزمي و قطعي تلقي شود بلكه بايد الهام بخش بررسي و آزمون مجدد آثار مهم مورد بحث و مخصوصا برانگيزاننده ي تلاش هايي تازه در انجام جامعه شناسي تاريخي در سطحي عالي از آن نوع باشد كه محققان بزرگ مورد بررسي در اين كتاب بدان نايل شده اند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.