پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

تجدد طلبی

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
تجدد طلبی نوشته موسی غنی نژاد
توضیحات

قسمت اول كتاب تجدد طلبی به كاوش در تاريخچه ي انديشه ي تجدد طلبي و ترقيخواهي در ايران مي پردازد و بعد از طرح محورها و زمينه اي اصلي مورد توجه و تأكيد تجددطلبان اوليه، ضعف و كاستي بينش آنان را در اين مي داند كه به ضرورت جذب پيشرفت هاي مادي و فني غرب اكتفا كردند و از مباني فكري و ارزشي تمدن جديد غافل ماندند. آنگاه پديده هايي بيراهه رو چون تجددطلبي اقتدار گرايانه و تجددطلبي آميخته با رجعت گرايي بررسي و نقد مي شوند. بخش دوم به نقد برخي از نظريه هاي رايج مربوط به توسعه مي پردازد و نشان مي دهد علت اصلي توسعه نيافتگي را نبايد چنان كه متداول است در عواملي چون كمبود سرمايه يا وابستگي به خارج يا افزوني جمعيت يا گرايش سرمايه به تمركز و انحصار يا عملكرد شركت هاي چند مليتي جست.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.