پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

تحلیل پیام های رسانه ای

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
تحلیل پیام های رسانه ای نوشته دانیل رایف استفن لیسی - فریدریک جی فیکو
توضیحات

کتاب تحلیل پیام های رسانه ای نوشته در موضوعات گوناگون از پوشش خبری کاخ سفید تا نحوه بازنمود زنان و اقلیت ها در آگهی های بازرگانی که مخاطبانشان کودکان بوده اند و گزارش های زیست محیطی تا موضوع بحث برانگیز در اخبار داخلی و ... را در منابع متعددی از جمله روزنامه ها، مجله ها، رادیو و تلویزیون و وب سایت های جهانی مورد تحلیل محتوایی قرار می دهد. نویسندگان این اثر در تلاشند تا تحلیل محتوا به صورت دست یافتنی و قابل فهم برای همگان باشد و به عنوان متنی مقدماتی برای واحدهای درسی تحلیل محتوا، متن تکمیلی برای واحدهای روش تحقیق و مرجعی مفید برای محققان ارتباط جمعی، علوم سیاسی و سایر علوم اجتماعی و رفتاری باشد. این اثر در نه فصل با نگاهی اجمالی به زمینه تحقیقات ارتباطی و با تأکید بر مرکزیت تحلیل محتوا و نیز کاربرد این روش در سایر رشته ها آغاز می شود، و سپس تعریفی رسمی از تحلیل محتوا ارائه می دهد و اصطلاحات مهم آن تعریف مانند اندازه گیری، تحلیل داده ها و استخراج نتایج را بررسی می کند. در بخش سوم به توصیف مراحل طرح ریزی یک تحقیق می پردازد که این بخش شامل سوال هایی است که مدل هدایت تحلیل محتوای کمی را نشان می دهد. شش فصل باقی مانده نیز با توجه مقدمات سه فصل اول مراحل تحقیق را عمیق تر بررسی می کند. اندازه گیری یا مشخص کردن واحدهای تحلیل و ساختن مقوله ها یا طبقاتی که بتوان واحدهای تحلیل رادر آنها جای داد، نمونه گیری یا انتخاب از کل محتوا به اندازه مورد نیاز، پایایی یا اطمینان از این که افراد دیگری با رعایت قواعد کدگذاری اولیه به همان نتایج می رسند، تحلیل داده ها یا به کاربردن آزمون های آماری مناسب، اعتبار یا معنی داری عملی و نظری یافته های تحقیق و فن آوری یا استفاده از کامپیوتر در تحلیل محتوا از دیگر مراحل کار نویسندگان در این اثر است. تحقیقات ارتباطی در روند تکامل خود، شامل تنوع دیدگاه های نظری بوده که بر چگونگی طرح سوال ها از سوی محققان و روشی که آنها برای پاسخگویی انتخاب می کنند تاثیر می گذارد. تمرکز تحقیقات آنها بیشتر بر محتوای ارتباطات بوده است و پژوهشگران به این دلیل که محتوا را منشأ تأثیرات خاصی می دانند آن را بررسی می کنند. محتوا همچنین نشان دهنده فرایندی است که منجر به تولید آن شده است. از تحلیل محتوا در ارتباطات جمعی و سایر زمینه ها به منظور توصیف محتوا و آزمون فرضیه ها مشتق از نظریه استفاده می شود.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.