پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

جاسوسی اقتصادی و صنعتی

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
جاسوسی اقتصادی و صنعتی نوشته هدیه ناشری
توضیحات

بررسی کردن محتویات کتاب جاسوسی اقتصادی و صنعتی٬ مشخص می کند که جرم شناسی و تبعات حقوقی پدیده جاسوسی اقتصادی و صنعتی بیش از هر چیز دیگر مورد توجه مورد توجه مولف بوده است و برای تبیین بیشتر ٬ غالبا به حوزه اقتصاد و صنعت کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا پرداخته شده است. در واقع این کتاب به دنبال ارائه یک ارزیابی از وضعیت جاسوسی اقتصادی از منظر جرم شناسی بوده و نیز به حوزه هایی چون تحقیقات ٬ اقدامات قانونی ٬ آموزش ٬ همکاری نهادهای اجرای قانون و بخش خصوصی و نیز همکاری های بین المللی می پردازد. لذا می توان این گونه بیان داشت که موضوع جاسوسی اقتصادی و صنعتی هم از منظر جرم شناسی و هم به عنوان یک مسئله امنیت ملی مورد توجه قرار گرفته است.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.