پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

رابطه تحلیل گر

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
رابطه تحلیل گر نوشته گروه نویسندگان
توضیحات

اطلاعات مثل همه محصولات تجاری، مشتری‌ محور است و اگر نشود رابطه مناسبی با مصرف‌کننده خود برقرار نماید، زوال می‌یابد. سیاست‌ گذاران نیز طالب اطلاعات خوب هستند چراکه آنان معتقدند اطلاعات خوب می‌تواند هم در سطح شخصی و هم در سطوح سیاست‌گذاری تفاوتی حیاتی بین شکست و موفقیت را رقم بزند. به همین دلیل، وجود رابطه صحیح میان سازمان‌های اطلاعاتی و مصرف‌کننده محصولات اطلاعاتی موضوع مهمی است؛ موضوعی که حتی برخی از آن با نام مهم‌ترین موضوع در حرفه اطلاعات یاد می‌کنند. این امر از آن جهت مهم تلقی می‌شود که علاوه بر ارائه خدمات مناسب در قالب محصول اطلاعاتی به مشتری، بایستی مواردی چون عدم سو‌‌گیری و جانبداری، دوری از هرگونه تعصبات ذهنی، نزاکت و دقت، توازن، به موقع بودن، شفاف بودن که گاهی در ضمیر ناخودآگاه فعالیت اطلاعاتی و کارکنان اطلاعاتی جای دارد، به دقت رعایت شود. با این حال ماهیت اطلاعات به گونه‌ای است که بنا به شرایط مولفه‌های ناسازگاری نظیر فوریت، شکیبایی در برابر ریزه‌کاری‌ها، هماهنگی با راهبردهای سیاسی و ملی، و ملاحظات چندگانه امنیت ملی در آن همواره کوک می‌شود که گاهی ناخوشایندی مصرف‌کننده را به همراه می‌آورد. مصرف‌کننده‌ای که اطلاعات در پرتو آن فعالیت می‌کند و جعبه ابزار او به شمار می‌رود و اگر زمانی فرا رسد که سیاست‌گذاران به عنوان مشتریان اطلاعات احساس نمایند دیگر نیازی به محصولات این سازمان تولیدکننده پیش‌شناخت ندارند و خود را فارغ از محصولات آن ببینند، آن‌گاه نه تنها وجود تمام فعالیت‌های اطلاعاتی از حیض انتفاع خارج خواهد بود بلکه، کشتیبان بی تمهیدات شناختی، دل به دریای پرتلاطم خواهد زد که نتیجه آن فاجعه‌بار است. از این رو شکی باقی نیست که تامل در باب رابطه میان سیاست‌گذار و اطلاعات به ویژه تحلیل‌گر اطلاعاتی به عنوان نقطه‌ثقل تمام ماحصل فعالیت‌ اطلاعاتی ارزشمند و ضروری است. این رابطه موضوعی پیچیده‌ است و عرصه هم‌آوردی میان تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران به حساب می‌آید. عوامل و متغیرهای متعددی در این عرصه دخالت دارد؛ ‌عواملی نظیر فرهنگ‌های کاملا متفاوت حرفه اطلاعات و حرفه سیاست‌، انتظارات ‌‌‌سیاست‌گذار‌ان‌ از توانمندی‌های اطلاعات، میزان بینش تحلیل‌گران از فرآیند ‌‌‌سیاست‌گذار‌ی‌، پذیرش دیدگاه‌های متفاوت در هر دو طیف، عوامل ناملموس شخصیتی و نفوذ و تاثیر افرادی که در هر دو فرآیند موثرند. در این کتاب، رابطه میان اطلاعات و سیاست به‌صورت کلی و رابطه تحلیل‌گر و سیاست‌گذار به صورت ویژه مورد مطالعه، بررسی و مداقه قرار گرفته است. تلاش شده است دیدگاه‌های صاحب‌نظران موضوع فارغ از نوع نگاه در این اثر لحاظ شود تا مجموعه کامل نظری و کاربردی، پیش روی دانش‌پژوهان و کارشناسان مطالعات اطلاعاتی قرار گیرد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.