پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

زنان و پیوندهای عاطفی

خرید تلفنی
کد محصول : زنان و پیوندهای عاطفی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
زنان و پیوندهای عاطفی نوشته مهناز کوشا
توضیحات

در كتاب زنان و پیوندهای عاطفی هماگام مثل خیلی از مطالبي كه در غرب درباره زنان خاورميانه تهيه شده است، حجاب را محور تمام موضوع ها قرار داده باشد، از خواندن اين كتاب مايوس خواهند شد. در اين مصاحبه ها حجاب به عنوان يك موضوع اصلي و غالب بر ساير موضوع ها مطرح نبوده است. بعضي از مصاحبه شوندگان به صورت گذرا به حجاب به عنوان پديده اي دست و پاگير اشاره داشتند، عده اي هيچ گونه صحبتي از حجاب به ميان نياورند چون ترجيح مي دادند مسائلي كه براي شان مهم تر بود، صحبت كنند، براي بعضي نيز رعايت حجاب مشكل و مسئله ساز نبود.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.