پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

شور آزادی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
شور آزادی نوشته بنژامن کنستان
توضیحات

آزادی مقدم بر آزادی! هر آیینه نظریه‎ای به درستی و موشکافانه تعریف نشود پس از آن‎که به پیروزی رسید ممکن است در کاربست خود فاجعه بیافریند. بنژامن کنستان بنژامن کنستان ۱۸۳۰-۱۷۶۷ ؛ از متفکران کلاسیک لیبرالیسم محسوب می‎شود. تفکرات او نه حاصل گوشه‎نشینی که برآمده از تجربة شخصی اوست. همین‎ امر ارزش دستاوردهای او را دوچندان کرده است. کنستان لیبرالی است که آزادی را برای آزادی می‎خواهد؛ و اصولاً دغدغة فرد لیبرال آزادی است. اگرچه ایدة لیبرالی آزادی تحت تأثیر فلسفة یونان و حقوق رومی شکل گرفت اما زمینة تحقق واقعی آن در دورة روشنگری بود. در این دوره ایدة مدرن آزادی یا لیبرال هم‎زمان با تعریف فرد و فردیت در تقابل با صاحبان قدرت است. در ایده‎پردازی حقوق فرد در جامعه، فیلسوفان لیبرال نظرات متفاوتی را ارائه کرده‎اند اما همگی در پذیرش یک چیز مشترک بودند و آن، حق تعیین سرنوشت فرد توسط خودش است. از همین منظر است که مفهوم «فردگرایی» در معنای توجه به کیفیت زندگی فردی مطرح می‎شود. ایدة لیبرالی آزادی با شکل‎گیری دولت مدرن عملاً از اهمیت والایی برخوردار می‎شود. در دولت مدرن، فرد، دارای حق و تکالیف مشخص‎شده است و تمام رفتارهای او نه بر اساس عرف و سنت، که بر مبنای قرارداد است. بنابراین فرد آزاد است که این حقوق و تکالیف را متناسب با جامعة در حال تغییر، متحول کند. البته بسیاری بر این باورند که دولت مدرن به جهت این‎که قدرت در آن متمرکز است می‎تواند سرکوبگر باشد. چنان‎که کنستان در این فراز به آن اشاره می‎کند: «در گذشته، هر جا آزادی وجود داشت مردم می‎توانستند محرومیت‎ها را تاب آورند، اکنون هر جا محرومیت وجود دارد برای این‎که مردم به آن گردن نهند بردگی ضروری است

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.