پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

فرهنگ اندیشه ی انتقادی

خرید تلفنی
کد محصول : فرهنگ اندیشه ی انتقادی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
فرهنگ اندیشه ی انتقادی نوشته مایکل پین
توضیحات

« کتاب بسیار جالب و آموزنده ی فرهنگ انديشه انتقادي» دانش نامه استثنايي و برگرفته از كار نزديك به 120 تن از استادان ، نويسندگان و پژوهشگران برجسته و اغلب نام آشناي معاصر بوده، گستره ي فكري و فرهنگي چشم گيري، از عصر روشنگري تا دوران پسامدرن را در بر مي گيرد. اين دانش نامه مهمترين و موثرترين متفكران، مفاهيم و مكاتب، در عرصه هاي گوناگوني چون فلسفه، ادبيات، جامعه شناسي، زبان شناسي، روان كاوي و هنر را در راستاي نگره هايي نظير پديدار شناسي، ساختار گرايي،فمينيسم، پسا ساختار گرايي ، و پسامدرنيسم معرفي و تشريح مي كند. مقالات «فرهنگ انديشه انتقادي» همچنين نماينده ديدگاه هاي شماري از مهمترين منتقدان معاصر بوده، از اين رو دانش دو چنداني را به خواننده ارزاني مي كنند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.