پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

فرهنگ جامع جامعه شناسی

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
فرهنگ جامع جامعه شناسی نوشته باقر سارو خانی - طاهره میرساردو
توضیحات

در کتاب فرهنگ حاضر در بین فرهنگ های شبیه خود از چند حیث ممتاز است: 1. تمامی گستره و قسمت های مختلف جامعه شناسی (روش تحقیق در علوم اجتماعی، نظریه های جامعه شناسی، و حوزه های تخصصی جامعه شناسی) را در بر می گیرد؛ 2. صرفا بر منابع به زبان فارسی مبتنی است؛ 3. از کتب تالیف و ترجمه، هر دو، استفاده شده است؛ 4. از تمامی فرهنگ هایی که با این حوزه از علم ارتباط دارند استفاده شده است؛ 5. از تمامی مقاله های آمده در نشریات علوم اجتماعی و مجموعة مقالات سمینارها نیز بهره مند بوده است. بنابراین می توان گفت اهم مفاهیم دانش جامعه شناسی که در ایران امروز مطرح اند با برگردان های اصلی هر مفهوم در این کتاب گرد آمده است. هر معادلی که از هر منبعی برای مدخلی آورده شده است، مستند به اطلاعات کتاب شناختی آن منبع است و این کار وزن آن معادل را نیز (به اعتبار پدیدآورنده یا مترجم اصلی منبع) مشخص می کند. در این فرهنگ واژگان غیر انگلیسی هم وجود دارد که با برچسب هایGer (آلمانی)،Fr (فرانسوی)، R (روسی) و L (لاتینی) معين شده اند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.