پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

فرهنگ و زندگی روزمره

خرید تلفنی
کد محصول : فرهنگ و زندگی روزمره
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
فرهنگ و زندگی روزمره نوشته اندی بنت
توضیحات

"در کتاب فرهنگ زندگي روزمره" مرور کردنی بر جامعي از مدل هاي نظري، مسائل و پيچيدگيهاي فعاليت هاي فرهنگي معاصر به دست مي دهد. بنت ابتدا مدل هاي نظري اصلي در مطالعه ي كردوكارهاي فرهنگي كنوني را جمع بندي مي كند و اين مدل ها را در متن محيط هاي زندگي روزمره جاي مي دهد. براي اين كار مطالعه ي منظمي درباره ي چگونگي تغيير تفكر آكادميك در زمينه ي فرهنگ توده اي، از تعابير انتقادي نظريه پردازان قديمي تر فرهنگ توده اي تا منتقدان راديكال و پست مدرنيست تعابير فرهنگ توده اي و سپس مفهوم«چرخش فرهنگي»، انجام مي دهد كه نشان مي دهد هويت هاي اجتماعي گوناگون چگونه به صورت فرهنگي برساخته مي شوند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.