پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

فرهنگ و هویت

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
فرهنگ و هویت نوشته چارلز لیندولم
توضیحات

در کتاب فرهنگ و هویت مکتب فرهنگ و شخصیت از شاخه های بسیار مهم فرعی و اصلی انسان شناسی فرهنگی است که به دنبال مطالعه فرهنگ از چارچوب شخصیت است ، در این مکتب شخصیت به صورت ناخود آگاه در قالب عناصرفرهنگی جامعه قابل بررسی است، و برای جامعه شخصیت فرهنگی پایه ریزی می کند. مکتب فرهنگ و شخصیت یا همان انسان شناسی روانشناختی در آمریکا در قرن بیستم به مطالعه این پرداخته که فرهنگ چگونه شخصیت های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. در واقع این شاخه از انسان شناسی فرهنگی به تحقیق و مطالعه فرهنگ از لابه لای شخصیت های مختلف جوامع می پردازد؛ و یک الگوی فرهنگی پایه را در حوزه شخصیت مورد بررسی و آموزش قرار می دهد. انسان شناسی روانشناختی در حوزه فرهنگ در مطالعه شخصیت های هر جامعه ای توجه به ساختار های درونی می کند و در قالب شخصیت های خاص هر جامعه ای به آموزش شخصیت پایه در آن جامعه به صورت ناخودآگاه و یا آگاهانه می پردازد؛ و تربیت اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.