پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

مبانی جامعه شناسی معرفت

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
مبانی جامعه شناسی معرفت نوشته هوبرت کنوبلاخ
توضیحات

کتاب مباني جامعه‌شناسي معرفت به بررسي کردن ارتباط جامعه با معرفت به معناي گسترده٦#34; آن مي‌پردازد. اين كتاب، كتابي معمولي درمورد #34; مباني يكي از حوزه‌هاي جامعه‌شناسي نيست، بلكه در آن فرايند تكامل و تحول انديشه٦#34; جامعه‌شناختي و شكل‌گيري معرفت علمي در اين رشته بررسي مي‌شود. به‌علاوه، خواننده در اين اثر با مقوله‌هايي از قبيل آگاهي جمعي، ره‌يافت‌هاي نظري در جامعه‌شناسي معرفتِ معاصر، جامعه‌شناسي معرفت با جهت‌گيري پديدارشناسي، تحول ارتباطي، ساخت ارتباطي واقعيت، هرمنوتيك در علوم اجتماعي، نظريه٦#34; كنش ارتباطي، نظريه٦#34; نظام و معناشناسي، تحليل چارچوب‌ها، ساختارگرايي، گفتمان، عادت‌واره، مطالعات فرهنگي، جامعه‌شناسي علم، ساخت اجتماعي جامعه٦#34; اطلاعاتي و معرفتي، توزيع اجتماعي معرفت، محيط اجتماعي، حافظه٦#34; جمعي و روحيه، مديريت معرفت و ... آشنا مي‌شود.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.