پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

نظریه های جامعه شناسی

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
نظریه های جامعه شناسی نوشته تقی آزاد ارمکی
توضیحات

کتاب نظریه های جامعه شناسی با این هدف نوشته شده که پاسخگوی بعضی از نیازهای دانشجویان در مقطع کارشناسی رشتة علوم اجتماعی باشد. کتاب از تفصیل زیاد یا اجمال بیش از اندازه نیز بری است و به سطح دانش و نیاز دانشجویان ایرانی نظر دارد. ریشه ها، زمینه های شکل گیری، اصول، مبادی و برداشت های متعدد از نظریه های جامعه شناسی محتویات اطلاعاتی این کتاب اند. از ویژگی های دیگر این کتاب مصاحبة نویسنده با صاحب نظران جامعه شناسی دربارة نظریه های جامعه شناسی است. کتاب بی آنکه دربارة نظریه های مختلف نقد و داوری یا رای و نظر له یا علیه ارائه کند فقط آنها را معرفی می کند و تحلیل را به خود خواننده وا می گذارد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.