پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

چند جهانی شدن

موجود
برگشت به مجموعه: کتاب علوم اجتماعی
چند جهانی شدن نوشته پیتر برگر - ساموئل هانتینگتون
توضیحات

به ذهن و دیده انسانی خواهد مي رسد كه واژه « جهاني شدن » در گفتمان هاي عمومي از حالتي احساسي مملو شده است . براي بعضي ها ، جهاني شدن نويد جامعه مدني بين المللي را مي دهد كه شامل دموكراتيزه شدن و صلح جهاني است . براي ديگران نيز مفهومي به جز مواجه شدن با تهديد برتري طلبي سياسي - اقتصادي آمريكايي همراه با عواقب فرهنگي آن نيست ، كه به نوعي هم گونگي در جهان مي انجامد . به نظر مي رسد كه هم تهديدات اين چناني و هم نويدهاي آن چناني هر دو اغراقي بيش نباشند و اين ادعاها بازتابي از تصوير پيچيده جهاني شدن است كه از تصورات ما شكل گرفته است .

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.