عشق لرزه

کتاب عشق لرزه اثر اریک امانوئل اشمیت
شرح

کتاب عشق لرزه که در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت چاپ شده می باشد.این اثر توسط اریک امانوئل اشمیت نوشته شده است.که انتشارات آن قطره می باشد.و با ترجمه شهلا حائری انجام گرفته است.زن ها تنها آن چه را که در مردها زنانه است متوجه می شوند و مردها تنها جنبه های مردانه ی زن ها را درک می نمایند. یعنی می بایست گفت هیچ یک آن دیگری را متوجه نمی شود و نمی فهمد . اگر خواهی رفتارش را تعبیر نمایید حتما به اشتباه خواهید افتاد .تب و تاب از میان می رود ولی حس باقی خواهد ماند.پدر و مادرتان از شما خاطرات بسیار قدیمی در ذهن دارند و اشخاصی هستند که داخل زندگی بدویتان با شما بوده اند ولی نخواهند توانست اطمینان پیدا کنید که زیر و بمتان را می شناسید .دوست داشتن یعنی اولویت یک شخص و ترجیح دادن و به طور درست نقطه ی مقابل علم و آگاهی آدم کور می شود.. من هیچ حس به وفاداری نفرت ندیده ام. فقط احساسی می باشد که به آدم خیانت نمی کند.طبیعت انسان به گونه ای است که همیشه تقصیر را بر گردن دیگران می اندازد و یا آنکه برای خود عذری می تراشد.برای خرید کتاب عشق لرزه با ما تماس بگیرید.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید