توجه: کارا کتاب یک فروشگاه کتاب رسمی است و از خرید و فروش کتب ممنوعه خودداری میکند.و فعالیت این سایت صرفا بصورت کتاب کاغذی است (کتب چاپ قدیم و نو که از خریداری کتابخانه شخصی تهیه می گردد)
همینطور در قسمت دانلود رایگان که به درخواست شما کاربران ایجاد شده کتب مطابق مقررات عرضه میگردد و خواهشا اگر کتابی حق نشر یا مولف داشت به شماره 09125343644 گزارش دهید تا سریعا حذف گردد.
چون لینکهای دانلود توسط کاربران ارسال میگردد  که شرط بر این بوده از سایتهای معتبر با ذکر منبع باشد اما با این وجود از شما خواهش می کنیم اگر راجع به حق کپی رایت کتابی در سایت کارا کتاب مطلع هستید 
 که متاسفانه ناخواسته رعایت نشده لطفا با شماره فوق یا در قسمت تماس با ما گزارش دهید که در کوتاهترین زمان ممکن حذف گردد که مبادا  نسبت به ناشر یا نویسنده و مترجم کم لطفی شود. و اگر در قسمت دانلود نوشته شده برای خرید کتاب  کلیک کن یا تماس بگیرید به هیچ وجه کتاب اکترونیک یا نسخه کپی آن اثر نیست.فروش کارا کتاب صرفا کتب کاغذی جاپ شده توسط ناشرین قدیمی و جدید می باشد که از خرید کتابخانه های شخصی تهیه شده است
اگر قصد خرید دارید. روی کلمه خرید کتاب کلیک کن
..........................................................................................................................................................................................................................................
 
 

فهرست مطالب

کتاب ابعاد انسانی که توسط دکتر محمود بهزاد نوشته شده است.که دارای هفتاد و هفت صفحه می باشد.محمود بهزاد در اثر ابعاد انسانی نوع آدمی به بعضی از خصوصیات اساسی انسان اشاره داشته است. در این نوشته چهار خصوصیات مهم ذهن آدمی یعنی خودآگاهی و اندیشه نمادی و اندیشه انتزاعی و آینده نگری شرح داده است. در صفحه شصت و دو این اثر ذکر شده که ولی آدمی چند حس سوپر سوماتیک همچنان دارد که با آنها چیزهایی را ادراک می نماید که هرچند در دنیای مادی حس می شوند اما ماهیت غیرمادی داشته اند. این چندین حس عبارت از احساس کنجکاوی و حس اخلاقی و زیبایی و حس دینی می باشد.در قسمت دیگری از این اثر گفته شده که از سه رکن ایمنی جامع بشری یعنی سنت و دین و قوانین تنها دین راستین می باشد که چارچوب ایمنی مطمئنی واسه ی انسانها ایجاد ساخته است. زیرا آدمی قادر است از طریق عبادت میان خویش و پروردگار ارتباطی ناگسستنی برقرار کند. یکی تصفیه دین از خرافات آلوده ساز و دیگری شناساندن بزرگی دنیا و آفریننده ی بزرگ آن است. برای خرید کتاب ابعاد انسانی به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب انسان اشرف مخلوقات که توسط حسین وهابی نوشته شده است.که دارای ششصت و هشتاد و دو صفحه می باشد.این اثر با جلد شومیز منتشر شده است.کامل و به اندازه می باشد به اسرار دست پیدا شده و به نیروی درونی آشنا شوید و هم اکنون با توکل و ایمان داشتن به خداوند یکتا که هم اکنون انجام دادن و کمک به ما است که به آینده بروید و یک سرنوشت پر از شادی و پر از پیروزی را برای خویش به وجود آورید.هدف من از نگاشتن این اثر این می باشد که به شما قادر باشم بگویم که برای به دست آوردن خوشبختی و موفقیت و آسودگی آسایش و غیره نیاز است.شاید این جمله را به دفعات شنیده باشیم که انسان اشرف مخلوقات است ولی آیا در حقیقت این گونه می باشد. آیا هر آدمی اشرف مخلوقات می باشد.اصلا برای چه به انسان اشرف مخلوقات گفته اند. دادن این صفت به آدمی چه مسئولیتی واسه ی او به ارمغان خواهد آورد و آیا به او این مجوز را خواهد داد که به واسطه اشرف مخلوقات بودن خویش نسبت به باقی کائنات هر گونه خواست رفتار کند.واسه ی پیدا نمودن جواب این سؤالات این کتاب را مطالعه کنید. برای خرید کتاب انسان اشرف مخلوقات به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب سیر اندیشه که توسط آیت الله محمدرضا نکونام نوشته شده است.که دارای سیصد صفحه می باشد. ایده آلیسم و پوزیتیویسم منطقی تا تبیین توحید و مراتب آن و شناخت رهبری و انتقاد دموکراسی تشکیل شده و خصوصیات حاکم و حکومت اسلامی و زمانه های پنج گانه آن و منبع های استنباط و حجیت آن و تبیین فلسفه تقلید و مباحث های کامل معاد و بعضی از تفکراتی می باشد که در راه خواندن این اثر به دست خواهد آمد.وقتی که انسانها جهانی پرتلاطم مادی را کنار گذاشته و یا به شیوه ای از آن جدا می گردند و بر تمام مظاهر زیبای جهان پرده را به فراموشی می سپارند به درون خویش رفته و با خویش فکر می کنند و اندیشه هایی فراوان و مختلف او را مشغول می سازد.برخی اوقت حیرت و تردید و شک و دریایی طوفانی از توهمات و فکر و خیال های رنگارنگ انسان را فرا گرفته و برخی زمانها هم اندیشه و فکر و رجوع به عقل و خرد و این هاتف غیبی و سروش ربانی او را به سمت واقعیت هدایت می کند . سیر اندیشه مسیر تفکرات انسان را از کوشش واسه ی پیدا کردن حقیقت و رها شدن از سفسطه تا قرجام او را به تصویر نوشته می کشاند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیر اندیشه تماس بگیرید.

کتاب فلسفه نوین که توسط آیت الله نکونام نوشته شده است.که دارای چهل و هفت صفحه می باشد.تفکرات آدمی در مسیر و طول تاریخ بشر دگرگونی های مختلفی را به همراه خویش داشته که ساختار و شاخص ترین آن به وجود آمدن فلسفه و برداشت و دنیا بینی بشریت از شگفتی ها و پدیده های هستی بوده است. از در هم پیچیدگی این تفکرات می شود در فلسفه جهان اسلام دید که فراوانی اشخاص و اندیشه های گوناگون و متفاوت داشته از هم و مکتب ها و زمانه های مختلف آن چشم گیر می باشد. نوشتار فوق به تحقیق تفکرات نو ظهور از این سلسله پرداخته است که بعد از مکتب نو صدراییان که به احیای مکتب فلسفی ملاصدرا پرداخته است .با تحلیلات و انتقادات این مکتب داده های گوناگونی را با تکیه دادن بر اندیشه خردگرا و شهود خردپذیر و نفی تفکرات خردستیز ارایه کرده و در این بین فقط در صدد ارائه مبانی تازه این مکتب می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فلسفه نوین تماس بگیرید.

کتاب آفرینش انسان و ماتریالیسم که توسط آیت الله نکونام نوشته شده است.که دارای شصت و یک صفحه می باشد.اثر فوق با تحقیق و پژوهش دیدگاه ماتریالیسم همان مادیگرایان به آدمی به انتقاد کردن و تحقیقات فلسفی آن پرداخته است. هم اکنون بحث از شروع آفرینش آدمی موضوعی می باشد که اندیشه ی کاوشگران را به خویش مشغول نموده و در آن بین نظریات داروین از شهرت برخوردار گردیده است که این نوشته به تحلیلات علمی و فلسفی آن خواهد پرداخت .آدمی هم اکنون در کوشش می باشد که تا خود را هر اندازه زیادتر بشناسد و به شناختی واضح تر از برون و درون و زاویه های پنهان جسم و روح خویش دست پیدا کند . تأملات فلسفی و کوشش های تجربی در این خصوص خیلی زیاد بوده است و نمونه جع شده و مطالعه بر چیستی آدم موجب پیدایش نظریات گوناگون و مکتب های زیادی شده است که در دوره ی ما رویکردی مادی گرایانه به انسان قبل از پیش خود را نمایانده است. برای خرید کتاب آفرینش انسان و ماتریالیسم به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب قدرت در درون ماست که توسط لوئیس ال هی نوشته شده است.که دارای دویست و شصت و هشت صفحه می باشد. این نوشته شاید قادر باشد که زمینه ای مقدماتی در آشنا ساختن با بهداشت روانی به حساب می آید . ولی بهداشت روانی چه چیزی می باشد و بهداشت روانی به معنی تأمین و حفظ کردن سلامتی روانی شخص و جامعه به شیوه ای که فرد توانسته باشد فعالیت های روزمره خویش را به درستی انجام می دهد و با افراد خانواده و محیط خویش رابطه ی مناسب برقرار نماید و شامل رفتاری به هنجار باشد. به عبارت تخصصی تر بهداشت روانی عبارتی می باشد که از نمونه های جمع شده از عواملی که در پیشگیری از تشکیل و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی و حسی و رفتاری در آدمی نقش تاثیرگذاری دارند .آدمها همان موجودی می باشند که میلیاردها رمز و راز وجودشان از شروع تاریخ تا حال حاضر فکر اندیشمندان و عالمان را به خود مشغول ساخته و خواهد داشت. متفکران و اندیشمندان در این سالیان طولانی هر یک به نوبه خویش متوجه ی گوشه ای از عجایب این آفریده شده ی پیچیده و شگفت انگیز شده اند ولی این نظرات مختلف هر یک به فراخور موضوع خود و علم مطرح کننده اش نکته های مثبت و منفی بخصوصی دارند. برای خرید کتاب قدرت در درون ماست به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب هنر استدلال که توسط دیوید کلی نوشته و با ترجمه امیر غلامی انجام شده است.که دارای یازده صفحه می باشد.اثر فوق با جلد شومیز منتشر شده است. هنر استدلال نوشته ای شگفت انگیزی می باشد درمورد مهارت تفکر و اندیشه است . این کتاب واسه ی زمان های منطق و تفکرات انتقادی نوشته شده است.ترجمه کننده ی این اثر پیش از آغاز صحبت ها و بحث های آن مقدمه ای ذکر کرده است که دانش آموز ایرانی در طول زمان تحصیل خویش از کلاس اول دبستان تا آخر و به پایان رساندن دانشگاه مطالب زیادی یاد می گیرند که هیچ وقت به کارشان نمی آیند.واسه ی نمونه به زیادی درسهای عمومی بدون ارتبا و بیهوده و بی مایه ای دقت نمایید که نظام آموزشی ایدئولوژیک حاکم داخل دانشگاه ها به خورد دانشجوها داده و از مهارت های اصولی و عام زندگی و پژوهش و بررسی اندیشه انتقادی است که در خیلی از دانشگاه های کشورهای غربی به طور یک درس عمومی ارائه داده می شود و در این زمانه به آموزش و بسط مهارت های استدلال و اندیشه های منطقی و اندیشه انتقادی پرداخته است. برای خرید کتاب هنر استدلال به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب فلسفه و اهداف ازدواج که توسط محمود یزدانی نوشته شده است.که دارای سیزده صفحه می باشد.آیا فلسفه ازدواج تنها ارضا نمودن احتیاجات جنسی آدمی می باشد .آیا اگر احتیاجات جنسی نباشد ازدواج نمودن معنایی نخواهد داشت و اگر اهداف ازدواج تنها همین می باشد که بعد از این تمام سفارشات پیامبر اسلام صل الله علیه درباره ی ازدواج و اجرا کردن سنت اسلام واسه ی چه چیزی می باشد.بی تردید فقط قسمت بسیار کمی از ازدواج را تأمین کردن احتیاجات جنسی تشکیل خواهد داد و قسمت بسیار عمده آن را رسیدن و به تکامل و پیشرفت و بقای نسل آدمی تشکیل داده است.دین مبین اسلام به کانون خانواده بهای بسیاری داده است و ازدواج را یک نوع مصونیت واسه ی مرد و زن دانسته به صورتی که فرموده است ایمان آدمی کامل نخواهد شد مگر با ازدواج نمودن. ولی این ازدواج اگر با آگاهی و روشن بینی صورت نگیرد امکان دارد عاقبت سوئی واسه ی هر دو طرف به همراه داشته باشد.در این اثر به صورت مختصر با فلسفه و اهداف ازدواج آشنا می شوید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فلسفه و اهداف ازدواج تماس بگیرید.

کتاب انقلاب فرهنگی که توسط آیت الله محمدرضا نکونام نوشته شده است.که دارای سی و یک صفحه می باشد. اثر فوق با تحقیق و پژوهش گزینه های یاد شده به تأمل فلسفی بر چیستی و چرایی و چگونگی انقلاب فرهنگی پرداخته است و طرح کارآمدی آن را پیشنهاد می نماید و سختی ها و آسیب های حرکت در این مسیر و راه برون رفت از آن را شناسایی می نماید و اصول حرکت و هر انقلابی را معرفت و انصاف قرار داده است و لوازم آن را پی خواهد گرفت و بر لزوم دوری نمودن از اختلاف و استبداد و پیرایه در این راه مبارک پای خواهد فشرد.انقلاب فرهنگی از کلماتی بوده که پس از انقلاب اسلامی ایران در محافل فرهنگی سیاسی خیلی از آن یاد شده و نهادها و سازمان های زیادی آن را سرلوحه کارها و اعمال در حال انجام حوزه خویش قرار خواهند داد و حتی شورایی همین گونه در این خصوص به وجود آمده است. ارتباط انقلاب فرهنگی با صدور انقلاب در چه چیزی بوده و آیا اجتماع ایران پذیرای انقلاب فرهنگی است یا خیر .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انقلاب فرهنگی تماس بگیرید.

کتاب جادوی طبیعت که توسط ریچارد داوکینز نوشته و مترجم آن پدرام رحیمی است.که دارای بیست و پنج صفحه می باشد.نوشته ی جادوی طبیعت نمونه جمع آوری شده از تفکرات عاقلانه و پرتوهایی شگفت‌انگیز از درستی و واقعیت می باشد که بزرگترین پدیده طبیعی یعنی به وجود آمدن موجودات زنده را شرح می‌دهد.این اثر تنها یک راهنما با تصاویر واسه ی شرح متون در هم پیچیده علمی به صورتی ساده نمی باشد. بلکه محرکی هم واسه ی فکر کردن مثل اندیشمندان است.این کتاب گنجینه‌ای ارزشمند می باشد واسه ی هر فردی که خواهان این است که از کار جهان سر در بیاورد و مطالبی را بفهمد. راهنمایی تصویری واسه ی پرده برداشتن از اسرار بزرگ داخل دنیای اطراف ما است.او این دفعه در حرکتی متفاوت با همراه نمودن هنرمند مورد تشویق دِیو مک کین با روشنگریهای علمی خویش در مسیر خلق اثری تصویری واسه ی همه ی سنین قدرت نمایی کرده است.جنبه های بخصوص و جادویی در طبیعت که تا حال حاضر حرفی از آنها زده نشده اما از همه ی جادوهای ذهنی و افسانه های گفته شده عجیب تر هستند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جادوی طبیعت تماس بگیرید.

 

صفحه1 از5

دانلود رایگان  مطابق مقررات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می گیرد

اگر در طول مسیر بازدید با کتابی مواجه شدید که به اشتباه در فهرست دانلود رایگان بود و حق ناشر یا مولف داشته گزارش نمایید  در کوتاهترین زمان حذف  می گردد و پیشاپیش از شما عذر خواهی می کنیم

  لطفا برای گزارش حذف کتاب  یا اصلاح مطلب در قسمت تماس با ما در بالای سایت اقدام نماایید

دانلود رایگان کتاب برای سایت کارا کتاب که یک فروشگاه کتاب است صدرصد ضرر است اما به خاطر دوستانی که توانایی خرید کتاب ندارند این قسمت ایجاده شد.استدعا دارم اگر کتابی حقی داشت به کارا کتاب گزارش دهید

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید