پشتیبانی : 9 صبح لغایت 12 شب ( خط ویژه: 02122251758-- 02188478196---مشاور فنی: 09125343644)

0
0
0

کتاب داستان ایرانی

.....................................................................................................

کتاب فرار از مدرسه نوشته عبدالحسین زرین کوب می باشد و توسط انجمن آثار ملی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه به چاپ رسیده و در انتشارات انجمن آثار ملی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و یازده صفحه است. اثر فرار از مدرسه قصه ی زندگی و تفکرات ابوحامد محمد غزالی که یکی از فلاسفه و متکلم و فقیه ایرانی و یکی از سرشناس ترین مردان تصوف سدهٔ پنجم هجری می باشد که سرنوشت تقریبا کوتاه ولی سرشار از فعالیت و تحرکات داشته و دگرگونیهای مختلف و گوناگون زندگی غزالی تنوع زیادی در نوشته های او ایجاد نموده و به ویژه اثر قابل توجهی در اندیشه ها و اثرهای علماء بعدی اسلام داشته است. در حدیثی صحیح از پیامبر منقول است که در شروع هر قرن دوباره ای از امت من ظاهر می نماید که به احیای تعالیم مغفول مانده ی دین یاری می گمارد.برای خرید کتاب فرار از مدرسه به لینک موجود مراجعه نمایید.

فرار از مدرسه

کتاب از چیزهای دیگر که به دست عبدالحسین زرین کوب نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر سخن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و چهل و یک صفحه است. اثر جالب از چیزهای دیگر نمونه ی جمع آوری شده از انتقادات و نوشته ها و نمایشواره ها نگاشته شده از استاد عبدالحسین زرین کوب می باشد. استاد در مقدمه خویش نوشته که از چیزهای دیگر هم به هیچ وجه از چیزهای دیگر نیست. همانند چیزهای دیگر می باشد و ارتباط داشته به تمام چیزها. به غیر از این هم چه انتظاری می شود داشت. هر فردی تنها از چیزهایی صحبت می کند که دریافت او آن را می طلبد . نمونه ی جمع شده ی فوق هم اکنون از این چیزها چون همه چیز و از هیچ چیز است. با اینهمه چیزهایی نیز در آن می باشد که در مقابل آنچه در مجموعه های دیگر جمع آمده است. برای خرید کتاب از چیزهای دیگر به لینک موجود مراجعه نمایید.

از چیزهای دیگر

دانلود کتاب دامی در جنگل که به دست پرویز قاضی سعید نگاشته و توسط کانون معرفت ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و پنج به انتشار رسیده و در نشر کانون معرفت چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هشتاد صفحه است.یکی از کشتیهای بسیار بزرگ مسافربری طلا با اقتدار ویژه ای روی موجهای دریا می لغزید و از ساحل دور می شد . همانند عروس بسیار جذاب و زیبایی بود که از بغل ساحل رمیده است. دریا بسیار آرام بود و موجهای نیلگون سفر زیاب و شگفت آوری را به مسافران خبر می داد. بیشتر اشخاصی که با این کشتی بزرگ سفر می کردند زنها و مردان پولداری بودند که سفر می کردند و می رفتند تا روزهای مرخصی خویش را در جزایر پر از جنگل و ساحل گرم هندوستان سپری کنند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دامی در جنگل تماس بگیرید.

دامی در جنگل

کتاب اسرار دخمه شاپور که به دست ابراهیم زمانی آشتیانی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر دنیای کتاب چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتصد و هفده صفحه است.پاسی از شب گذشته بود و تقریبا نیمه شب بود که من با سواران خویش و دزدانی که دستگیر نموده بودیم داخل کازرون شدیم و امید به این داشتیم که بعد از دو ماه گشت و گذار داخل بیابانها و زد و خورد با افراد شر که مسلح بودند الان که موفقیت حاصل گشته و اشرار را قلع و قمع کرده ایم حداقل زمانی را استراحت خواهیم نمود. واسه ی آن که برخی اشخاص هم قادر باشند با خیال آسوده به منازل خود رفته استراحت کنند مستقیما به اداره بازگشته و دزدهای دستگیر شده و اموال و اسلحه آنها را به رئیس کشیک سپردیم . برای خرید کتاب اسرار دخمه شاپور به لینک موجود مراجعه نمایید.

اسرار دخمه شاپور

 • اسیا
 • امیر کبیر
 • نیل
 • بنگاه ترجمه
 • جاویدان
 • دادجو
 • دنیای کتاب
 • عطایی
 • علمی
 • فروغی
 • کتاب جیبی
 • کورش