خرید کتاب

پشتیبانی : 9 صبح لغایت 12 شب ( خط ویژه: 02122251758-- 02188478196---مشاور فنی: 09125343644)

0
0
0

کتاب ادبی

و شامل کتب ادبی و دانلود کتاب در زمینه ادبیات و تاریخ ادبیات

....................................................................................................

کتاب دیوان شیخ فریدالدین عطار نیشابوری نوشته عطار نیشابوری می باشد و به تصحیح م. درویش انجام شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و نه به چاپ رسیده و در انتشارات جاویدان چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و هشتاد و شش صفحه است.فریدالدین عطار علاوه بر آثاری همانند منطق الطیر و الهی نامه و مصیبت نامه و اسرار نامه و دیوانی برگرفته از شعرهای پرشور عرفانی دارد. مذهب عطار و شیعه اثنی عشری بوده و به دانش و علوم دینی از قبیل احادیث و اتفاقات احاطه کامل داشته می باشد . شعرهای او پر از از تسلطش بر تفاسیر حکمت و موسیقی و نجوم می باشد. هم اکنون با یاری در اثرهای عطار به تأثیر او از قدما می شود پی برد. پس از او همچنان شاعران بسیاری از جمله سعدی و حافظ و مولانا و خواجو به استقبال شعرهای او شتافته اند. دیوان او برگرفته از غزلیات و قطعات و ترجیعات و ترکیبات و فتوت نامه است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان شیخ فریدالدین عطار نیشابوری تماس بگیرید.

دیوان شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

کتاب دیوان قصاید و غزلیات عطار که به دست عطار نیشابوری نگاشته شده است.اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و هجده صفحه است.فریدالدین ابو حامد محمد عطار نیشابوری در سال پانصد و چهل به دنیا آمده است و در سال ششصد و هجده قمری از دنیا رفته است.او یکی از عرفا و شعرای برزگ ایرانی و مشهور ادبیات فارسی در آخر سدهٔ ششم و شروع سدهٔ هفتم بوده است . عطار شاعر شوریده و سالک هفت شهر عشق و دیوان او پر از لطف و ظرایف عرفانی می باشد که مطالعه کننده را غرق در لذایذ سکرآور سیر و سلوک می نماید .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان قصاید و غزلیات عطار تماس بگیرید.

دیوان قصاید و غزلیات عطار

کتاب پندنامه عطار نیشابوری نوشته عطار نیشابوری می باشد .اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد سی و دو صفحه است.پندنامه عطار نیشابوری منظومه‌ای به صورت حکمی و اخلاقی می باشد که در قالب مثنوی به زبان فارسی ترجمه شده است. این اثر که در نشر سیلوستر دوساسی هشتصد و پنجاه و سه بیت و هفتاد و نه عنوان دارد با ستایش پروردگار شروع می گردد و شاعر اول به ذکر نشانه‌های نیروی پروردگار پرداخته است و از پیامبرانی همانند نوح و لوط و ابراهیم صحبت به میان آورده و عاقبت به اوصاف پیامبر اسلام می‌پردازد. شاعر به خلفای راشدین اشاره نموده و از علی علیه السلام به عنوان باب مدینه علم یاد می نماید و پس از مناجات کردن با موضوع مهم اثر می پردازد. اندرزهای پندنامه متنوع و در زمینه‌های مختلف که از قبیل آداب زندگی و بهداشت و تندرستی و مهمان نوازی و بخشش و جوانمردی و کشورداری است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پندنامه عطار نیشابوری تماس بگیرید.

پندنامه عطار نیشابوری

کتاب الفهرست که به دست محمد ابن اسحاق ابن ندیم نگاشته و توسط محمدرضا تجدد ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هشتصد و هشتاد و سه صفحه است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر اساطیر چاپ گشته است.الفهرست نوشته ی مشهور ابن ندیم می باشد. این اثر نه فقط به مثابه ی دانشنامه ای است که تاریخ فرهنگ و ادبیات و مذاهب را از ادوار پیش از اسلام تا دوره ی نویسنده که به سدۀ چهار هجری قمری می رسد به صورت بدیعی به تصویر کشانده است .بلکه ویژگیهای اثر شناسی همچنان دارد و آنگونه که از مقدمۀ کوتاه آن بر آمده ابن ندیم بسیار مصمم بوده است.تا فهرستی از تمامی اثرهایی که به زبان عربی به دست نگارنده های عرب و غیرعرب نوشته شده بوده با ترجمه های مؤلفان آنها به دست دهد ولی خواندن الفهرست نمایان می کند که محتوای این اثر گسترده تر از آن است که مؤلف خویش در مقدمه گفته است. برای خرید کتاب الفهرست به لینک موجود مراجعه نمایید.

الفهرست