کتاب چرا عاشق می شویم؟ اثر هلن فیشر در ژانر علمی- روانشناس بر اساس  پژوهش ها و تحقیقهای دانشگاهی می باشد که پیرامون عشق رمانتیک پرداخته است و مملو از اعداد و رقمهای بسیار است و بررسی دقیقی نسبت به رفتار اشخاص عاشق داشته و پس از بررسی به تحلیل و ارائه مدرکی قابل قبول می پردازد.

 معرفی کتاب چرا عاشق می شویم

 

پیرامون کتاب اثر سایه نوشته دبی فورد و دو نویسنده مشهور دیگر است که در مطلب قبلی راجع به کتاب راز سایه به معرفی کامل پرداختیم.این کتاب که یک اثر روانشناسی استسعی دارد قسمت تاریک بشر را برای ما معرفی نماید و آن را به ما بشناسد و راهایی برای رهایی از مشگلات و دردهایی ناشی از این بخش را به ما بیاموزد و همانطور که در روی جلد کتاب مندرج است کتابی است برای کشف قدرت پنهان درون که در واقع عنوان فرعی است کتاب محسوب میشود و خواننده را با سایه آشنا نموده  راهکارهایی را جهت هدایت و کنترل این قدرت درونی ارائه میدارد

کتاب اثر سایه

همانطور که عرض شد این کتاب توسط سه نویسنده نوشته شده که به سه بخش تقسیم شده که این سه بخش عبارتند از کتاب سایه اثر دیباک چوبرا بخش دوم سازش با خود دیگران و جهان که نوشته دبی فورد است و قسمت سوم یا اخر که نویسنده آن مارین ویلیامسون می باشد تحت عنوان فقط نور می تواند سایه را بیرون کند

 

 پیرامون کتاب دهکده جهانی خوشبختی اثر لئوبومرمنز باید گفت  که دربرگیرنده راز خوشبختی در کلام بزرگان است. یعنی این کتاب شامل سخنان فاضلانه ی صد نفر از فرزانگان سراسر دنیاست. که راجع به سعادت و خوشبختی سخن گفته اند.درباره نویسنده کتاب دهکده خوشبختی یعنی لئوبورمنز باید گفت : که در میان دوستانش او مشهور به شخصی است .که به زندگی خوشبینانه و متخصص این نگرش مثبت است .و ایشان بر این باور در تلاش نوشتن کتابی میشود. که راجع به خوشبختی است و از اینرو تحقیقات و کن و کاوی دقیق را سپری می نماید و نتیجه این تلاش مطالب ارزنده و محتوایی مفید در نتیجه این تحقیقات است. که هم اکنون این تحقیقات نیز در ادامه و افزوده شدن است و لئو بورمنز پس از گزراندن تحقیات و تماس با صدها متخصص حرفه ای در این زمینه  این نتیجه در هزار کلمه و در یک پیام مشترک برای همه مردم جمع اوری می نماید که سرانجامش میشود کتاب حاضر یعنی

کتاب دهکده جهانی خوشبختی

 و برای مطالعه بیشتر راجع به این کتاب و زندگی نویسنده به ادامه مطلب مراجعه نمایید

معرفی کتاب دهکده جهانی

 

کتاب راز سایه اثر دبی فورد است که تحت عنوان دیگری بانام داستان زندگی تان را از نو بنویسید نیز می شناسند

کتاب راز سایه پیرامون زندگی من و شماست روایتی از زبان خود شما که برای خود تعریف و تحت تاثیر این داستان قرار می گیرید .نویسنده این کتاب دبی فورد  در این اثر به خواننده نشان میدهد که از داستان زندگی خود چگونه بهره برده و چگونه از غمها و مشکلاتمان استفاده کرده تا خود پنهان در دردهایتان را دریابید و می آموزد که به چه روش از زیان افکار یاس آور و رنجها و شکستهای که در زندگی داشتیم رها شویم و زندگی خود که همان داستان زندگی ماست از نو بنویسیم.

این کتاب در حقیقت یک کتاب خودشناسی است پر از نکته های ارزنده تا زندگی انسان را در افراد مختلف بررسی نما

 

از روانکاوي آموخته ایم که ماهیت فرایند سرکوب در پایان دادن و محو کردن ایده یا فکري، که امري غریزي را نشان میدهد نهفته نیست، بلکه ماهیت این فرایند جلوگیري از آگاهانه شدن آن ایده است. وقتی چنین امري رخ میدهد،میگوییم که آن ایده در وضعیت « ناخودآگاه »است، و قادر هستیم دلیل و بیِّنه کارآمدي فراهم آوریم تا نشان دهیم حتی وقتی این فکر ناخودآگاه است، حتی وقتی شامل ایدهاي است که در نهایت به آگاهی وارد خواهد شد، میتواند تأثیراتی ایجاد کند. هر چیزي که سرکوب میشود حتماً در ضمیر ناخودآگاه باقی میماند، لیکن باید دقیقاً از همین اول خاطرنشان کرد که امور سرکوب شده همه ضمیر ناخودآگاه را تشکیل نمیدهند. ضمیر ناخودآگاه حیطه اي گسترده تر دارد و امور سرکوب شده بخشی از ناخودآگاهاند.ما چگونه به شناختی از ناخودآگاه میرسیم؟ البته ناخودآگاه را فقط به منزله امري آگاهانه است که درك میکنیم، وقتی که دستخوش تغییر شکل یا ترجمه به امري آگاهانه قرار گرفته باشد.آثار روانکاوي هر روزه به ما نشان میدهند که ترجمه این نوع از امور یعنی ناخودآگاه ممکن است.  براي آنکه چنین ترجمه اي رخ دهد، فرد تحت روانکاوي باید بر موانع و انواع مقاومتهاي خاص غلبه کند، همان مقاومتهایی که پیشتر، با پس راندنِ ایدهاي از ضمیر ناخودآگاه، مصالحی فراهم کرده بودند تا سرکوبش کنند.

 

ضمیر ناخوداگاه

خيلي از زن ها با مردهايي هستند كه اهميت كمتري، به رابطه و ازدواجشان مي دهند. اين واقعيت ندارد كه مردها اهميت كمتري براي عشق و روابط قائل هستند، بلكه حقيقت اين است، رازهايي در اين باره وجود دارد كه ما زن ها مي بايست آن ها را درك كنيم. مردها هويت خود را، بيشتر از ناحيه ي شغل و موفقيت هايشان تعريف مي كنند، در حالي كه زن ها هويتشان را صرفاً بر اساس روابط خود بيان مي كنند. براي مردها موفقيت از هر مورد ديگري مهم تر است، چرا كه بقاي جسماني و فيزيكي خانواده را تضمين مي كند.زن ها نيز بقاي خود را در گرو حفظ روابط احساسي و نيز بچه هاي خود مي بينند. بنابراين چنان چه شما نيز به مانند همسرتان تمام وقت كار مي كنيد، ممكن است چشم انداز شما از تعادل بين شغل و عشق، خيلي با ذهنيت همسرتان از تعادل ميان اين دو منطبق نباشد.در تحقيقاتي كه در سال ۱۹۷۸ توسط « ويجن درد و بيلي » انجام شده، استنتاج به دست آمده چنين نشان مي دهد كه ۷۵ درصد مرداني كه با آن ها مصاحبه شده بود، گفته بودند،مهمترين مورد در زندگيشان، شغلشان است.در حالي كه ۷۵ درصد از دختران و زنان گفته بودند:مهمترين جنبه از زندگيشان خانواده آن ها مي باشند. ما زن ها اين تفاوت در اولويت هاي مردانه و زنانه را به مثابه ي مدرك و سندي دال بر اين كه مردها ما را زياد دوست ندارند، مي گيريم. اين موضوع واقعيت ندارد.حقيقتي كه در اين رابطه وجود دارد، اين است كه: چنان چه مردي نسبت به شغل و توانايي هاي حرفه اي خود احساس خوبي نداشته باشد، به سختي خواهد توانست توجه خود را به روابط عشقي و احساسيش معطوف كند. چنان چه مرد زندگيتان در رابطه با شغلش مأيوس و سرخورده است و يا نگران پروژه اي باشد و يا زير فشار اقتصادي و يا احساس كند در يكي از مراحل موفقيتش درمانده و فضايي براي رشد در اختيار ندارد، از لحاظ احساسي و عاطفي، تمام و كمال در دسترس شما نخواهد بود.بخش عمده اي از توجه و انرژي ذهني او مدام در گرو نگراني ها و درگيري هاي شغليش خواهد بود. و ممكن است آگاه و يا ناخودآگاه اين روش را ادامه بدهد.براي او مشكل خواهد بود، كاملاً احساس آرامش و راحتي كند، بي آنكه در زندگيش احساس موفقيت داشته باشد.موضوع اين نيست كه دوستتان ندارد و يا به شما عشق نمي ورزد و يا اين كه به شما احتياج ندارد، حتي موضوع اين نيست كه شغلش را بيش از شما دوست دارد. مطلب تنها اين است كه شغلش تأثير درگيرانه تري بر احساس رشد شخصي و اعتمادبه نفس او دارد، تا رابطه اش با شما.

 

رازهایی درباره مردان

 

درك اين موضوع و پذيرش آن براي ما زن ها اندكي مشكل است. ارزش يابي ما با ارزش يابي هاي مردها متفاوت هستند. براي ما زن ها صرف نظر از اين كه تا چه حد در شغل خود موفق هستيم، مادامي كه زندگي احساسي ارضاء كننده اي نداشته باشيم، احساس خوبي نسبت به خودمان نخواهيم داشت. براي يك زن صميميت و نزديكي با يك مرد، آرامش و راحتي است. اين احساس آرامش در پايان روز به مانند آن است كه هديه اي دريافت كرده ايم و به هيچ وجه به معناي مزاحمت و يا تداخل نخواهد بود. به همين خاطر است كه ما از مردها توقع داريم تا نگراني ها و ناراحتي هاي شغليشان را به مجرد آن كه عصرها در پايان كار ما را مي بينند، دور بياندازند، ما را در آغوش گرفته و در پناه عشق خود احساس راحتي و خوشحالي كنند. اين صرفاً براي ما زن ها مطلوب است و لزوماً به اين معنا نيست كه براي مردها نيز خوشايند باشد. متأسفانه اين عادت مردان كه خود و هويتشان را با شغل و موفقيت هايشان تعريف مي كنند و اعتمادبه نفس و خودباوريشان را صرفاً به دستيابي هدف هايشان معطوف مي كنند، باعث شده است كه تا همين اواخر، آمار بيماري هاي مربوط به استرس، در ميان مردان بيشتر از زنان باشد. بيماري هايي نظير فشار خون بالا، حملات قلبي، اعتياد به الكل و مواد مخدر. تمامي اين ها نشانگر اضطراب و نگراني فكري بيشتر مردان است و همين طور عدم قابليت و توانايي مردها در راحتي و استراحت كردن مي باشد.

دانلود کتاب رازهایی درباره مردان

پيامي به زن ها
اين كتاب را براي شما و مرد زندگي تان نوشتم.چنين باور دارم كه اين كتاب، هماني است كه زن ها همواره انتظار انتشار آن را مي كشيدند. كتابي كه مي توانند به مرد زندگي شان هديه دهند تا آنها همه چيز را درباره ي زن ها بياموزند.به مرد زندگي تان بگوييد : « اين را بخوان تا همه چيز را در باره ي من بداني ». آه كه چقدر خودم نيز آرزوي چنين كتابي را داشتم.هر بار كه در بيان نيازهاي خود به همسرم شكست مي خوردم.هر بار كه آرزو مي كردم كاش طورديگري رفتار ميكرد تا همه چيز بين ما درست مي شد و هر بار كه پرتوقع جلوه مي كردم، همچون تمامي زن ها كه همواره در طول تاريخ از سرنوميدي آه مي كشيدند،من نيز آه مي كشيدم و آرزو مي كردم كه اي كاش راهي وجود مي داشت تا مي توانستم به درون او نفوذ كنم بلكه او مرا درك كند .چنانچه يك زن هستيد، بارها مثل من آه كشيده ايد. گويي زير لب مي گوييد:« كاشكي مي توانست بفهمد كي هستم و چه مي خواهم ». اين اساسي ترين نيازما زن ها است كه مارا بشناسند، محترم بشمارند و همانطور كه هستيم دوست مان بدارند وما را بپذيرند .البته ، طعم شيرين درك شدن و پذيرفته شدن را مطمئناً گهگاهي در زندگي خود تجربه كرده ايم. مضحك است كه اين نوع از ارتباط بيشتر ميان ما و همجنسان ما ديگر زنان، خواهرانمان، دوستان و همكارانمان  صورت مي پذيرد .پيش از هرچيز،اين كتاب بيشتر براي شما زن ها نوشته شده است تا بخوانيد. اين كتاب فقط براي اين نوشته نشده است كه به مردها در اين زمينه كمك كند، اين كتاب دعوتي است از شما زن ها كه خودتان را بهتر بشناسيد. چرا كه سرانجام خود شما نيز به درستي تمامي احساسات خود را بخوبي درك نمي كنيد.دلايل رفتارها و واكنش هاي خود رانمي فهميد، و نمي دانيد چرا چنين نيازهايي را داريد و چرا نمي توانيد به راحتي اين بخش هاي وجودي خود را به مردهاي زندگي تان ابراز كنيد .

 

رازهایی درباره زنان

 

رازهايي درباره ي زنان به شما نشان خواهد داد كه درواقع دلايل هوشمندانه وظريفي براي تمامي احساسات، افكارو رفتارهاي ما زن هاوجود دارند.بي دليل نيست كه پنج بار به مردي كه دوستش داريم زنگ مي زنيم، تا بلكه دست آخر، او را پيدا كنيم. بي دليل نيست كه هرگاه او درخودش فرو مي رود، ناراحت مي شويم وسعي داريم بفهميم چه چيزي او را ناراحت مي كند. بي دليل نيست كه دوست داريم براي وقتمان با او برنامه ريزي كنيم. بي دليل نيست كه هرگاه به اين برنامه ريزي هاي ما علاقه اي نشان نمي دهند، ناراحت مي شويم. دليل اين حالات اين نيست كه ما عصبي و ضعيف النفس هستيم و انگيزه هاي ما با انگيزه هاي مردها تفاوت دارد. به همين دليل بود كه برآن شدم تا اين كتاب را بنويسم.تا ما زن ها خود را بهتر و بيشتر درك كنيم وكمتر به انتقاد از خود بپردازيم، درنتيجه بتوانيم قابليت و ظرفيت منحصر به فرد خود را در عشق ورزيدن، احساس كردن، و مرتبط بودن قدر بدانيم و محترم بشماريم.هنگامي كه چنين اعتماد به نفس، خودباوري و درك و شناختي را در خود احساس مي كنيد، بهتر خواهيد توانست نيازها و احساسات خود را با مردها در ميان بگذاريد، البته اين هرگز به اين معنا نيست كه حتماً از آنان پاسخ هاي مطلوب خواهيد گرفت.اما حداقل فايده اي كه دارد اين است كه به هنگام عرضه يا پيش كشيدن يك مشكل چيزي براي ارائه به مرد زندگي تان خواهيد داشت. نتيجه آنكه هميشه همه چيز درباره همگان صدق نمي كند وتلاش من در اينجا تنها آن است كه آنچه را در طي ساليان ديده و آموخته ام دراين كتاب با شما درميان بگذارم و لزوماً تمامي اين آموخته ها درباره تمامي زيرگروه ها و استثنائات نيز صدق نمي كنند. بنابراين بهترين روش مطالعه ي اين كتاب آن است كه آنچه راكه به نظرتان درست مي آيد، بپذيريد و نگران بقيه نباشيد.البته رازهايي درباره ي زنان تمامي آن چيزي نيست كه مردها لازم است درباره زنها بدانند.چنانچه قرارباشد اين كار را كامل كنم، بايد كتابي چند جلدي بنويسم.

دانلود کتاب رازهایی درباره زنان

تردیدي نداریم که در نظریه روانکاوي فرض کنیم که جریانی که رخدادهاي ذهنی طی میکنند به شیوه اي خودکاره با اصل لذّت تنظیم میشوند. ما معتقدیم، به اصطلاح، جریان این رخدادها را تنشی غیرلذّت جویانه به شیوهاي لایتغیر به حرکت میاندازد و اینکه این جریان جهتی به خود میگیرد به گونه اي که نتیجه غایی با کاهش این تنش قرین میگردد: یعنی با اجتناب از عدم لذّت یا تولید لذّت. با در نظر گرفتن این جریان در بررسیهاي خود را در کار خود درباره فرایندهاي ذهنی که موضوع مطالعه ماست، ما بینشی « اقتصادي » را در کار خود وارد میکنیم و اگر در جریان توصیف این فرایندها سعی کنیم که این عنصر « اقتصادي » را به علاوه عناصر « مکان نگارانه » و « پویا »  ارزیابی کنیم و تخمین بزنیم، به گمان من کاملترین توصیفها را که در حال حاضر امکان درك آن را داریم از آنها به دست خواهیم داد، توصیفی که شایسته است با اصطلاح  « مابعد روانشناسانه » متمایز شود.

 

وراي اصل لذت

 

در این مورد ابداً براي ما اهمیت ندارد که در پی آن برآییم که با ارائه این فرضیه اصل لذّت تا چه اندازه به نظام فلسفی خاص و از حیث تاریخی متعینی نزدیک شده ایم یا آن را اختیار کرده ایم. ما به این فرضیات گمان ورزانه در جریان تلاش براي توصیف و تشریح امور واقع مشاهدات روزمرّه مان در حوزه مطالعاتمان رسیدهایم. ارجحیت و اصالت جزو اهدافی نیستند که کار روانکاوانه براي خود تعیین کرده است و تلقیهایی که بنیان فرضیه اصل لذّت هستند چنان آشکار و بدیهی اند که به ندرت میتوان از آنها غفلت کرد. از سوي دیگر ما بی درنگ سپاس خود را نثار هر نظریه فلسفی یا روانشناسانه اي میکنیم که قادر باشد از معنا و احساس لذّت و عدم لذّت که چنان با قدرت بر ما وارد میشوند اطلاعاتی به ما ارائه کند. اما افسوس، در اینجا چیزي که به درد اهداف ما بخورد وجود ندارد. اینجا پیچیدهترین و دسترسناپذیرترین ناحیه ذهن است و از آنجا که ما نمیتوانیم از برخورد با آن اجتناب کنیم، به نظر من فرضیهاي که داراي کمترین محدودیت باشد بهترین فرضیه خواهد بود. ما بر آنیم که لذّت و عدم لذّت را به کمیت هیجانی که در ذهن وجود دارد اما به هیچ رو مقید نیست ربط دهیم و به چنان شیوهاي ربط دهیم که عدم لذّت متناظر با افزایش کمیت هیجان باشد و لذّت با کاهش آن.

خرید کتاب ورای اصل لذت اینجا کلیک کن

این کتاب به سادگی نشان میدهد که چگونه اندیشه توانگر به افرادی بیشمار از همه سطوح زندگی کمک کرده است.نشان میدهد که اندیشه توانگر چکونه میتواند شما را نیز یاری کند. همچنان که با این کتاب پیش میروید , خود به خود قدرت اندیشه توانگر شما نیز اقزایش می یابد.آنگاه تقریبا به آسانی ثمرات شکوهمند آن را درو می کنید.مجبورید ثروتمند باشید زیرا حق ندارید فقیر باشید. زندگی کردن و ثروتمند نبودن حتما بداقبالی است و بدبختی مضاعف آنکه به همان اندازه که میتوانید فقیر باشید میتوانید ثروتمند گردید.این وظیفه بی چون و چرای ماست که از راه های شرافتمندانه ثروتمند شویم. والبته راه شرافتمندانه تنها راهی است که به سرعت ما را به سوی ثروت میکشاند.دلیلی ندارد که توانگری را از زندگی معنوی خود جدا بدانید.

 

قانون توانگری

لازم نیست در دو عالم زندگی کنید. شش روز هفته را بدوید و روز هفتم به خدا فرصت بدهید تا نشانتان دهد که چه میتواند بکند. هرروز هقته و هر لحظه, خدا را به چشم پدری دولتمند و پر محبت بنگرید که وضع شما را میفهمد و احساسهایتان را درک میکند و نسبت به همه امور شما علاقه مند است و مراقب جز به جز زندگی شماست.اگر خدا را منشاء همه برکتها و ثروت های خود بدانید و برای یکایک جزئیات امور مالی خود چشم امیدتان را به او بدوزید , همه جنبه های زندگیتان ثبات می یابد.دلیل اینکه در این عالم فراوانی هنوز فقر هست این است که بسیاری از مردم این قانون اصلی زندگی را نمیفهمند و این حقیقت را درنمیابند که برای قدرت جذب نخست باید بدهند و ببخشند و بدانند آنچه از آنها بیرون میتراود همان را به سوی خود جذب میکنند

 

دانلود کتاب قانون توانگری.

کتاب 100 روش برای زندگی بی دغدغه ، نوشته ی نویسنده ی آمریکایی تبار ،آقای جی.گینور.مک تیگ است که توسط آقای محود رستمی ترجمه شده است . این کتاب متنی ساده ، روان ، قابل فهم و خالی از هرنوع پیچیدگی دارد با این حال به نکاتی اشاره کرده است که در عین سادگی تاثیر بسیار زیادی در آرامش زندگی انسان ها دارد . مواردی که شاید اغلب ما به آنها توجه نداریم و با رعایت کردن همین نکات ساده غالب نگرانی ها و پریشانی های روزمره ما به آسانی از بین خواهد رفت .

آقای مک تیگ دربخشی از مقدمه کتاب چنین مینویسند : در این کتاب مفاهیمی کلی اما ژرف نهفته است . این مفاهیم در .اقع شما را با زندگی آشتی خواهد داد . چرا خود را دیوانه می کنید ؟ این کتاب صد ترفند و راهکار برای رهایی از آشفتگی ، اضطراب و ناامیدی در زندگی برای شما پیشنهاد میکند . من به عنوان نویسنده کتاب های "یاس کوچک زندگی" و "میانسالی خود را دریابید" و "چگونه می توان عاشق یک زن نشد" از بسیاری اموری که ما را دچار مشکل می کنند ، بخوبی آگاهم و شخصا می توانم ثابت کنم که با به کار بردن این تغییرات در زندگی تان احساس بهبود و آرامش به شما دست خواهد داد. اگر چنانچه به این نتیجه رسیدید که این کتاب برای شما سودمند بوده است ، لطفا آن را به دیگران نیز معرفی کنید .

141591 280x382

صفحه1 از3

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید