فهرست مطالب

کتاب سقوط اصفهان یکی از رمان های خواندنی تاریخی است.که بسیار اتفتق های تاریخی را بررسی می کند .البته نمی تواتن گفت تمام محتوای کتاب روایت تاریخی و مستمد است.اما این کتاب تاریخی برای دوستدران تاریخ ارزش مطالعه داشته است

زیر مجموعه ها

.....................................................................................................

دانلود رایگان  مطابق مقررات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می گیرد

اگر در طول مسیر بازدید با کتابی مواجه شدید که به اشتباه در فهرست دانلود رایگان بود و حق ناشر یا مولف داشته گزارش نمایید  در کوتاهترین زمان حذف  می گردد و پیشاپیش دستشان را میبوسیم

  لطفا برای گزارش حذف کتاب  یا اصلاح مطلب در قسمت تماس با ما در بالای سایت اقدام نماایید

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید