هدف از ایجاد این صفحه معرفی کتاب می باشد که به صبر و حمایت شما به زودی فعال خواهد شد.این صفحه به درخواست شما بزرگان ایجاد شد که مرتب در قسمت تماس با ما در خواست معرفی کتاب را داشتید البته تا صفحات معرفی جان بگیرید و به شکل مناسبی برسد مدتی زمان میبرد و از علاقه مندان بهمکاری برای ادمین شدن در این صفحه دعوت بهمکاری نموده که در ازای همکاریشان پاره وقت خود کتاب هدیه می گیرند.انشالله در زمانی کوتاه صفحه معرفی کتاب بصورت حرفه ای انجام وظیفه می کند و با توجه به کتیگوری های زیر میتوانید زمینه کتاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید