کتاب ایران بزرگ، پژوهشی ارزشمند درباره جغرافیای استوره ای و تاریخی مرزها و مردمان ایرانی می باشد. این کتاب که در پنج بخش و همراه با یک پیشگفتار است، به قلم امید عطایی فرد می باشد که حاصل پژوهش های خود را پیرامون حد و مرز سرزمین های مردمان ایرانی نژاد و با یاری از منابع متعدد از گذشته تا به امروز، در قالب این اثر منتشر کرده است. پنج بخش کتاب شامل : هفت کشور، ایران ویج، تاریخ استوره ای، دودمانها و قومهای ایران و از جدایی ها شکایت می کنند، می باشد. نویسنده این کتاب، امید عطایی فرد، پژوهش های گسترده ای در زمینه تاریخ و فرهنگ و اندیشه ایران کهن داشته است. تا کنون کتاب هایی چون پیامبر آریایی، دیباچه شاهنامه ، پادشاهی در استوره و تاریخ ایران، مرز مزدایی (مجموعه مقالات و نوشتارهای نویسنده) آفرینش خدایان ، نبرد خدایان ، شگفتی های باستانی ایران زمین و چندین اثر دیگر از او منتشر شده است.

 

95B23559

 

سخن از سرزمینی است که ریشه در ژرفای تاریخ دارد و سر به آسمان استوره ها می ساید؛ مرزی پر گهر که نام ایران را زمزمه می کند. ایران زمین که سرگذشت شگفت انگیز در سینه دارد، خاستگاه نخستین هاست: از کشاورزی و کوزه گری گرفته تا فلزکاری و بناسازی؛ و براستی چه خوش گفته اند که: هنر نزد ایرانیان است و بس. اگر پویشها و کوششهای مردمان ایرانی نبود، جهان همواره تاریکای تاریخ فرو می ماند و از فروغ فرهنگ بی بهره می گشت. برای ارجگزاری به رنجهای گرانبهای نیاکان، باسته است بدانیم آنان که بودند، کجا می زیستند و چه دستاوردهایی داشتند؟

اگرچه پیدایش انسان از یک میلیون سال فراتر می رود اما سرگذشت او را بیش از ده هزار سال نتوانسته اند آن گونه که باید، دنبال کنند. پس از پایان واپسین دوران یخبندان و سر آغاز تاریخ نوین بشری که از دوازده هزار سال پیش تا کنون ادامه داشته، ایران و ایرانیان یکسره به آبادانی و بنیاد تمدنهای گوناگون و فروزش فرهنگهای فراوان پرداخته اند. ایران نه تنها به گواه باستان شناسی، بلکه به گزارش تاریخهای استوره ای و رسمی، کهن ترین کشور جهان به شمار می رود. اوستا، وداها، تورات، خداینامه ها، مورخان دوره اسلامی و پژوهشگران بی طرف، همگی تاریخ تمدن را از ایران آغاز می کنند.

کتاب ایران بزرگ از آن رو به نگارش در آمد که مردمان ایرانی که در مرزهای مصنوعی از یکدیگر جدا مانده اند، از گذشته های شکوهمند و همبستگی های خویش آگاهی یابند. بدانند که بعد از هندوستان، آریانا ( استان شرقی ایران = کشورهای تازه ساخته ی افغانستان و پاکستان )  قرار دارد... آریانا از جنوب و شمال با همان دریا و کوههایی که هندوستان را فرا گرفته محدود می شود و با همان رودخانه ی سند که در میان آریانا و هندوستان جریان دارد. مرز آریانا از این رود در سمت مغرب تا خط فرضی که از دروازه های کاسپین تا کرمانیا می شود، ادامه دارد.

ایران زمین از آغاز تا کنون، و نیز در آینده همواره با دست درازی دشمنان روبرو بوده و خواهد بود. پس بایسته می باشد که افزون بر آمادگی رزمی و فنی، ایرانیان از آگاهی فرهنگی و تاریخی نیز برخوردار باشند و بدانند که :

پهنه ی سرزمینهای جدا شده از ایران در اثر قراردادهای گلستان و ترکمانچای برابر است با 276200 کیلومتر مربع. و پهنه ی سرزمین های جدا شده در شرق ایران زمین برابر است با : 2/161/725 کیلومتر مربع.

این کتاب ارزشمند را که برپایه اسناد و نقشه های کهن و تاریخی نوشته شده است و این نقشه ها همراه با گفتارها و نوشتارهایی از پژوهشگران بزرگ، از گذشته تا به امروز نقل قول شده است را به دوستاران تاریخ و فرهنگ و ایراندوستان پیشنهاد می کنم.  

تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی نوشته ی رسول جعفریان می باشد که به همت نشر علم و در 950 صفحه انتشار یافته است. نویسنده در این کتاب، نخست به تعریف تشیع و انواع تشیع و به تفاوت ها و اصول و موازین آنها را می پردازد. تشیع عراقی، تشیع محبتی، تشیع امامتی، تشیع افراطی و غالی، تشیع معتزلی، معیار های شیعه بودن و چندین بحث دیگر، از نوشتارهای فصل نخست کتاب می باشد. در فصل بعد نویسنده به علل نفوذ و پیشرفت شیعیان می پردازد. نویسنده در ادامه به وضعیت شیعیان تا قرن نهم و تشکیل حکومت صفوی که بر پایه مذهب تشیع دوازده امامی بود می پردازد و فراز و نشیب های تشیع را به قلم می آورد. نویسنده کتاب، رسول جعفریان استاد تاریخ در دانشگاه تهران می باشد که تا کنون آثار متعددی از ایشان در زمینه تاریخ منتشر شده است.

 

jjjj

 

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب چنین نگاشته است:
قرن هاست که سرزمین ایران ، به قلب تشیع دوازده امامی تبدیل گشته و بسیاری را به این اشتباه انداخته است که گویی از نخستین روزهای ورود اسلام به ایران، ایرانیان مذهب تشیع را انتخاب کردند. در حالی که آشنایی مختصر با تاریخ اسلام در ایران، نشان می دهد که در آغاز، همه ی مذاهب اسلامی، برای خود جای پایی در ایران داشتند و نه تنها سنیان و شیعیان، بلکه معتزلیان و خوارج و مرجیان و از مذاهب فقهی، حنفیان و شافعیان و اهل حدیث، هر کدام در شهر و دیاری، قدرتی به دست آوردند. در این میان، شیعیان، تدریجا وضعیت بهتری یافتند؛ در حالی که خوارج که کرّ و فرّ زیادی در جنوب ایران، در دو قرن نخست داشتند، به مرور و البته به طور کامل از میان رفتند.

قرن چهارم و پنجم، دوران رشد شیعه در تمامی جهان اسلام و از جمله ایران بود. مهم ترین مناطقی که تشیع در آنها رشد کرد، عراق و شام و مغرب بود که تحت سلطه ی آل بویه، فاطمیان مصر و حمدانیان سوریه در آمد. آن زمان، تشیع در ایران هم، به دلیل فعالیت علمی شیعیان در بخش مرکزی اش و همچنین حمایت های آل بویه و وزرای آنان، پیشرفت هایی داشت.

نکته ی گفتنی آن که نگارش در زمینه تاریخ تشیع امر تازه ای نیست. یکی از کهن ترین آثار در این زمینه، مجالس المومنین قاضی نورالله شوشتری است که به معنای دقیق کلمه، تلاش کرده است تا دایره المعارفی از تشیع و به خصوص تاریخ آن ، با تقسیم بندی فصولی منظم به دست دهد. در این اواخر عبدالعزیز جواهر کلام ، کتاب آثار الشیعه الامامیه را نوشت که مجلد چهارم آن تاریخ تشیع در میان امیران و وزیران است و در حد خود از آثار خود و سودمند محسوب می شود.

باید یاد آور شد که هدف از نگارش این اثر، شرح تاریخ سیاسی شیعه در ایران نبوده است، بلکه به طور کلی نشان دادن چگونگی بسط تشیع در این دیار بوده و به همین دلیل، نوعی سبک توسعه ی جغرافیایی - ادواری مورد استفاده ی ما قرار گرفته است.

پایان این کتاب، آغاز روی کار آمدن دولت صفوی است. مطالبی که در باره ی صفویه و تلاش آنان برای بسط تشیع در ایران وجود دارد، در کتاب دیگر با عنوان صفویه در عرصه دین، سیاسست و فرهنگ آمده است.

کتاب تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل - از پیمان وستفالی تا امروز - نوشته احمد نقیب زاده مدرس علوم سیاسی دانشگاه تهران می باشد. از دیگر تالیفات این نویسنده می توان به : توسعه سیاسی ، جامعه شناسی احزاب سیاسی ، جامعه شناسی سیاسی ، تحولات روابط بین الملل و اتحادیه اروپا اشاره کرد. عنوان فصل نخست کتاب : اوضاع جهان از وستفالن تا جنگ جهانی اول می باشد که شامل موضوعاتی جنگهای مذهبی و آثار آن ، تحولات علمی و فلسفی ، تحولات عرصه بین الملل ، شکل گیری قدرتهای ملی ، توقف فرانسه و آغاز اقتدار انگلیس ، دیپلماسی و روابط بین الملل در قرن هجدهم شامل سه دوره می باشد. فصل دوم کتاب در باب وقایع مهم جهان از کنگره وین تا جنگ جهانی اول است. موضوعاتی که نویسنده کتاب در این فصل به آنها پرداخته است چنین می باشد: کنگره وین و اهمیت آن در روابط بین ملتها ، تحولات سیاسی اروپا از انقلاب های 1830 تا وحدت آلمان اوضاع بین المللی از 1870 تا تشکیل اتفاق ملت و تحولات روابط بین الملل در آغاز قرن بیستم.

 

91B08283

 

در نیمه دوم این کتاب، نویسنده به روابط بین الملل از جنگ جهانی اول تا امروز پرداخته است. جنگ جهانی اول و پی آمد های آن ، مسائل مهم بین المللی در دهه 1920 ، روابط بین الملل از 1929 تا 1945 و جنگ جهانی دوم، از موضوعاتی می باشد که در این فصل ، نویسنده درباره آنها قلم زده است. تحولات مهم بین المللی از جنگ جهانی دوم تا امروز، موضوع فصل پایانی کتاب می باشد. موضوعات این فصل چنین است: دوره ی جنگ سرد نخست :1945 تا 1963 ، تحولات روابط بین الملل در دهه های شصت و هفتاد میلادی ، جنگ سرد جدید و مقدمات فروپاشی شوروی :1970 -90 ، روابط بین الملل در دهه 1990.

همزمان با رنسانس تحولی در نظم جهان آغاز گردید که تا امروز ادامه داشته و به دوره ی وستفالیا مشهور است. امروزه شواهدی مبنی بر پایان این دوره به چشم می خورد که می تواند به شروع دوره ی پسا وستفالیا تعبیر شود. شاخص عمده ی دوره ی وستفالیا، پیدایش ، رشد و تکوین دولتهای ملی است که انحصار بازیگری روابط بین الملل را به خود اختصاص دادند. به عبارت دیگر عنصر پایه نظم بین المللی در این دوره دولت ملی است که بنا به ویژگی روابط بین الملل یعنی استمرار آنچه هابز از آن به وضعیت طبیعی یاد می کرد، یا نبود یک قدرت فائقه که بتواند نظم مقتدرانه ای را از بالا بر اعضای جامعه بین المللی تحمیل کند به سلسله مراتبی انجامید که در آن قدرتهای بزرگ در بالای هرم و قدرتهای کوچک به میزان قدرت خود، در قسمتهای میانی و پیین آن قرار گرفتند. بر همین اساس، چند قدرت اروپایی که اقتدار خود را از جنگهای سی ساله مذهبی تا کنگره ی وین (1815) به تدریج به اثبات رسانده و به کانون قدرت جهان تبدیل شدند، در بالای هرم قدرت قرار گرفتند. این قدرتها توانستند قدرتهای غیر اروپایی نظیر امپراطوری چین، ایران و عثمانی را به حاشیه رانده یا مقهور قدرت خویش سازند. بدین سان نظم وستفالیا نظمی اروپایی بود که به آرامی به سراسر جهان تسری یافت. در نتیجه، جهانی شدن این نظم یکی دیگر از ویژگی های عصر وستفالی بود که برخلاف گذشته به یک قاره یا منطقه محدود نمی شد. از قرن نوزدهم میلادی نظم جهانی چنان وسعت یافت که هیچ جامعه یا کشوری نمی توانست در خارج از دایره الزامات آن قرار گرفته و سرنوشت خود را به طور مستقل تعیین کند یا نسبت به آن بی تفاوت باشد. به همین دلیل مناقشات منطقه ای می توانست به جنگهای جهانی تبدیل شده و کشورهای بی شماری را ناخواسته به دامان خود بکشاند که جنگهای جهانی اول و دوم نمونه بارزی از این وضعیت بود. رقابت قدرتهای بزرگ اینک در عرصه جهانی جریان می یافت و از آنجا که اقتصاد سرمایه داری بر پایه صنعت، پول و بازار ، برخلاف اقتصاد کشاورزی که حالت محلی داشت، دارای بعد جهانی بود و ارتباطات را نیز به مدد می گرفت، رقابت ها و جنگها هم آمیزه ای از سیاست و اقتصاد را به نمایش می گذاشت که محدوده ی آن تمامی کره ی زمین به شمار می رفت.

شگفتی های باستانی ایران نوشته ی امید عطایی فرد - پژوهشگر تاریخ و فرهنگ و اندیشه ایران - کتابی است یگانه و منحصربفرد که از شگفتی های شگرف ایران باستان سخن به میان می آورد. این کتاب شامل هشت بخش می باشد: بناهای شکوهمند ، غارهای حیرت انگیز ، گنج ها و سنگ های مرموز ، تندیس های راز آمیز ، جامه های عجیب ، کیانیان کیهان نورد، دستاورد های شگفت آور و ایرانیان پیشگامان فرهنگ و تمدن.
فلات ایران، محل شکل گیری نخستین تمدن و نخستین دین و زبان است. بشریت به مردمان این فلات مدیون است ازیرا ریشه بسیاری از دانش های امروزین، به دانشمندان و فرزانگان این سرزمین میرسد. در این دفتر، آشکار ترین دستاوردهای نیاکان اندیشمند ما با پژوهش در آثار بازمانده در نوشته ها و سنگ ها، بناها و معماری و مهرازی و گنج ها، باز نمایانده شود. آنچه به عنوان دستاوردهای "ایران" در این کتاب عنوان می شود، بی شک به گستره ی ایران بزرگ نظر دارد. ایران بزرگ کهن شامل : از شرق: تا رود سند و رودهای سیحون (سیر دریا) و جیحون (آمو دریا) ؛ از شمال : تا واپسین کرانه های دریاچه های خوارزم (آرال) و خزر ؛ از جنوب : تا عمان و بحرین ؛ از غرب : تا دریاهای مدیترانه و سیاه، و رودهای دجله و فرات. همه این سرزمین های نشستگاه و زیستگاه قوم آزاده نژاد آریایی می باشد و به ایرانیان تعلق داشته و دارد.

 

شگفتی های باستانی ایران

 

نویسنده در پیشگفتار کتاب درباره انگیزه به خامه آوردن این دفتر چنین نگاشته است:
شوربختانه هنوز کتاب کاملی درباره ی بسیاری از شاخه های فرهنگ و هنر ایران - مانند معماری ، موسیقی ، نقاشی و غیره - پدید نیامده است. در حالی که درباره ی تمدنهای سرزمین های دیگر، از کاه : کوه می سازند، سخنی بسزا و شایسته از ایران در میان نیست. آشکار است که این پژوهش نیز تنها یک گام بس کوچک به شمار می رود و بزرگترین آماج و هدفش برانگیختن پیر و جوان ایرانی برای شناخت و شناساندن فروزه های فرهنگ ایران زمین است؛ سرزمینی که در سینه ی سوزان خود، رازها و چیستانهای چشمگیری را نهفته دارد. از آنجا که این مرز مزدایی، مهد آبادانی و شهریگری به شمار میرفت، از این رو، رشک و کین اهریمنان را بس برانگیخته و از هر سو آماج دشمنی ها و نیرنگ ها گردیده است...

اگر به کتاب های تاریخ کنونی بنگرید، سهمی اندک از ایران خواهید دید. کتابهای سودمندی هم که درباره ی فرهنگ و هنر ایرانی نوشته شده، به فارسی در نیامده و یا کمیاب و نایاب است.
از سوی دیگر، کلنگ های باستان شناسی، آنسان که باید، روشنگر گذشته ی راستین این گستره ی اهورایی نبوده اند، زیرا به دنبال هر یافته ی نوین، شرمساری و دوگانگی بیشتری در گفتارهای ضد ایرانی، هویدا می گشت. برای نمونه ، پس از یافتن تالاری ستون دار در تپه ی سگزآباد دشت قزوین که 3800 سال پیشینه دارد، حسن طلایی سرپرست کاوشگران می گوید:
قبلا تصور می شد استفاده از تالارهای ستون دار، از نمونه های معماری خارج از مرزهای فرهنگی ایران تقلید شده است. با کشف تالار ستون دار، این امکان برای متخصصان معماری به وجود آمده تا منشا پدیده ی استفاده از تالار ستون دار را در داخل مرزهای فرهنگی کشورمان مورد توجه قرار دهند.

چشمداشت این پژوهش، به دفترهای دیرین ایرانی بوده و به ویژه برای کنکاشگران آثار باستانی، نکته ی آموزنده را در بر دارد که نمی توان از داستانها و استوره های بی تفاوت گذشت. برای نمونه نگارنده دریافته است که شیوه ها و نشانه های باروی جم در نوشتارهای اوستایی - پهلوی با ویژگی های زیگورات، همخوانی دارد. البته به زمینه های فنی و تخصصی نپرداخته ایم و کسانی که خواهان آگاهی بیشتری در این باره باشند، می توانند به ماخذ معرفی شده بنگرند.

نویسنده این کتاب، امید عطایی فرد، پژوهش های گسترده ای در زمینه تاریخ و فرهنگ و اندیشه ایران کهن داشته است. تا کنون کتاب هایی چون پیامبر آریایی، ایران بزرگ ، دیباچه شاهنامه ، پادشاهی در استوره و تاریخ ایران، مرز مزدایی (مجموعه مقالات و نوشتارهای نویسنده) آفرینش خدایان ، نبرد خدایان ، شگفتی های باستانی ایران زمین و چندین اثر دیگر از او منتشر شده است.

ایرانیان در معماری، سرآمد همگان بودند و شیوه ی ساختن گنبد و زیگورات و هرم از ایران به دیگر جایهای جهان راه یافت. در آمار (ریاضی) و هندسه، میراثی به یادگار نهادند که همچنان به کار می رود: بخش بندی محیط دایره به 360 درجه ، محاسبه ی عدد پی، اثبات قضیه ای که به نادرست به نام فیساغورس معروف شده... و در ستاره شناسی، هزاران سال پیش از دانشمندان اروپایی، حلقه ی کیوان (زحل) را دیدند و از پیوستگی فضا و زمان، سیاهچاله ها ، انفجار بزرگ سخن راندند. همچنین از برق و روشنایی نیز بهره ها بردند و باتریهایشان پس از دو هزار سال، دوباره به کار افتاد. در زمینه ی پزشکی، پیشتاز شناخت داروها و عمل جراحی (کارد پزشکی) بودند؛ و افزون بر تن، به شناخت روح انسان نیز پرداخته ، رشته ی روح شناسی یا روانپژوهی را بنیان نهادند. و سرانجام برای گسترش و ماندگاری دانش هایشان ، خط های گوناگون پدید آوردند که از نگارش روزمره تا نوانگاری (نت موسیقی) را در بر می گرفت.

در کتاب پهلوی دینکر درباره ی نقش بنیادی ایران در گسترش فرهنگ و تمدن آمده است: ابلاغ کلام ایزدی که برای خیر و مردم بود، از ایران به همه ی سرزمین های جهان رفت، به گونه ای که مردمان جهان از پیشرفت و ترقی بهره مند شدند.

این کتاب شما را به سفری شگفت انگیز به سراسر ایران زمین می برد و با دانش های نیاکان فرزانه آشنا می کند و رازهای بزرگی را برای شما عیان می کند و گفته های نغز و نیکویی را بیان میدارد. پیشنهاد میشود که این کتاب پربار را در اولین فرصت مطالعه کنید.

بحث تفتیش عقاید در تاریخ جهان، گفتنی های بسیار دارد. تفتیش عقاید، گفتاری از بی رحمانه ترین شکنجه ها و عیان ترین بی عدالتی ها و استعمار هاست. اعمالی که به مانند گذشته، امروزه نیز در جهان تکرار و تکرار می شود. تاریخ تفتیش عقاید، تاریخ سفاکی ها و شکنجه ها و سادیسم ها می باشد. کتابی نوشته ی فرانکو مارتینلی درباره دادگاه های تفتیش عقاید و شیوه های تفتیش عقاید و جنایت های هولناکی که در اروپا اتفاق افتاد. کتاب حاوی چهارده فصل است و گفتار هایی چون :
دادگاههای تفتیش عقاید ، شاهان کاتولیک ، شیوه های تفتیش ، جادوگران و فتنه انگیزان ، گرایش های لوتری ، مبارزه ی انکیزیسیون با هواداران مذهب پروتستان ، محاکمه ی کارانزا ، عدالت شاه ، تفتیش عقاید در پرتغال و در پایان گفتاری به نام: آخرین آدم سوزی ها را شامل می شود. این کتاب تاریخی از ستم ها و آزار و اذیت های بیمارگونه ی انکیزیسیون و قومی کوردل بر مردمی می باشد که تنها گناهشان داشتن باورهای دینی متفاوت با کلیسا بود. زیر پرچم مذهب مسیح، ستم ها و ظلم های آشکاری همراه با شکنجه های هراسناک بر مسلمانان و یهودیان و آنها که به مرام کلیسا و حکومت باوری نداشتند، روا داده شد.

 

83C24130

 

روز 12 مه 1314 نخستین مراسم در آتش انداختن ملحدین را در آراگون برپا داشتند. شش تن ملحد زنده و چندین جسد نبش قبر شده سوزانیده شدند. اصطلاح اتودافه به اسپانیایی مترادف حد شرعی است و به مراسمی اطلاع می شود که طی آن ملحدین را پیش از سپردن ایشان به دست دادگاه عرف با مذهب و کلیسا آشتی می دهند. آیین در آتش انداختن بر دو نوع بود: یکی در ملا عام و توام با تشریفات و تظاهرات و دیگری خصوصی و غیرعلنی که در کلیسا در برابر کسانی که حق حضور داشتند و مامورین دادگاه عرف را در آن راه نبود برگذار می گردید. از نظر حفظ ظاهر اجرای مجازات مرگ حتی اگر این امر نتیجه محکومیت به شمار می آمد نیز با تشریفات در آتش انداختن همراه نبود.

از سال 1314 و حدوده طی پنجاه سال، کم و بیش ده مراسم سوزاندن محکومین در آراگون برپا داشتند: یک مورد آن که به سال 1360 در والنس اتفاق افتاده هنوز نیز شهرت و معروفیت خود را از دست نداده است: به طوری که برخی از مورخین ثبت کرده اند دست کم هشتاد محکوم در آتش انداخته شدند: اینان همگی ملحدین مقصر، معترف به الحاد یا به هر حال از محکومینی بودند که از انکار و رد مذهب متفاوتی که به آن قائل بودند سر باز زده بودند. تفتیش گران پیوسته خود را انعطاف پذیر و عاری از کوچک ترین بارقه ی ترحم نشان دادند.

اتاق شکنجه که آنرا چنین می نامیدند در قعر زمین قرار داشت، راه پله ای ظلمانی و سهمناک به آن راه می برد. زیر زمین غالبا دخمه مانندی بود که در دل زمین کنده بودند و دو مشعل پیه سوز زوایای تاریک و دهشت انگیز آنرا نشان می داد. مفتشین، پزشک، دژخیمان و محکومینی که از اعتراف سر باز زده می بایست تحت بازجویی و استنطاق قرار می گرفتند، در این مکان حضور می یافتند. دژخیمان قبای سیاه و بلندی بر تن می کردند. باشلق آنرا که در ناحیه ی چشم ها سوراخی برای بینی و سوراخ دیگری برای دهان داشت به سر می کشیدند، سپس گریبان محکوم را گرفته تا کمر او را برهنه می ساختند. آنگاه مفتشین در برابر ملحد می نشستند و با شکیبایی و پشتکار، چندین بار ملتمسانه می خواستند تا به گناهان خویش اعتراف کند؛ هرگاه متهم در انکار و رد گناه اصرار می ورزید مفتش دستور می داد تا به شیوه ای و به مدتی که آنرا ضروری تشخیص می دادند، شکنجه اش می کردند لیکن قبل از آنکه مامور شکنجه کار خود را آغاز کند، مفتشین به متهمی که تحت شکنجه قرار می گرفت گوشزد می کردند که در صورت ایجاد جراحت و شکستگی اعضا یا حتی وقوع مرگ به سبب لجاج متهم احدی جز خود ملحد مسئولیت نخواهد داشت

برای خرید کتاب دادگاه تفتیش عقاید کلیک کن.

 

"وضع ملت و دولت و دربار در دوره ی شاهنشاهی ساسانیان" عنوان کامل کتابی است نوشته ایرانشناس دانمارکی، آرتور کریستین سن که توسط زنده یاد مجتبی مینوی ترجمه شده است. این اثر پژوهشی در باب نظام اجتماعی و آیین و آداب مردم ایران در زمان شاهنشاهی ساسانیان می باشد. شناخت دوران ساسانی، از آنجا که آخرین دوران دنیای باستان است و همچنین مرحله ای برای گذار از دنیای باستان به ایران پس از ورود اسلام می باشد، اهمیت بسزایی دارد. نویسنده در این کتاب به وضعیت آیین زرتشتی پیش از جلوس ساسانیان و وضعیت دین در دوران ساسانی و نوع حضور آن در بدنه دولت پرداخته است. باب دوم کتاب در مورد وضعیت خانواده و اجتماع در دوران ساسانی می باشد. گفتارهایی در باب وضعیت زن در خانواده و اجتماع ، چند همسری و همسرگزینی در جامعه، از جمله موضوعاتی است که نویسنده بدانها پرداخته است.

 

index

 

 

باب سوم درمورد اداره مملکت یا به پارسی "دیوان" در دوران ساسانی می باشد. مالیات و طریقه جمع آوری آن و وظیفه رئیس مالیه یا استریوشانسالار یعنی صاحب دیوان خراج، از بحث های این باب است. وضعیت جنگاوران و ساختار طبقه آنها و فنون و نوع آرایش سپاه و لشگر ایران در دوران ساسانی، از دیگر موضوعات این کتاب می باشد. وضعیت شاه و دربار و آیین و رسوم رایج میان بلندپایگان حکومتی از موضوعات دیگری است که نویسنده بدانها پرداخته است.

وضعیت فرهنگ و هنر در دربار و جامعه ساسانی نیز از بخشی های کتاب می باشد. در این بخش میخوانیم :  از بسا مطالبی که تا کنون گفته ایم معلوم شده است که نوا و موسیقی تا چه اندازه در درباره ساسانی مطلوب و محبوب بود. این چیزیست که روایات مولفین اسلامی نیز فرا میگیریم. چنانکه ابن خلدون روایت می کند که شاهان ایران علاقه و اعتنای فراوانی به خوانندگان داشتند، ایشانرا به دربار خویش می خواندند و دستوری میدادند که در مجالس ایشان خوانندگی کنند. معدودی از اصطلاحات موسیقی از عهد ساسانی بازمانده است که شاید شکل بعضی از آنها فاسد و تحریف شده باشد ولی معنی حقیقی آنها یکسره فراموش نشده است. یک رشته نامهای نواها میدانیم از قبیل تخت اردشیر ، نوروز بزرگ ، سرو سهی ، روشنچراغ و غیره. سی دستان نام می برند که ایجاد و تصنیف آنها را در داستانها به باربد سازنده ی مشهور دربار خسرو دوم نسبت میدهند. مسعودی آلات موسیقی ایرانیان را در مروج الذهب از قول ابن خردادبه چنین نام می برد: نای ، تمبور ، سورنای ، چنگ؛ و برین می افزاید که خوانندگی ایرانیان با عود و چنگ بود و این دو از ایشان بود، همچنانکه نغمه ها و اوزان موسیقی و مقطعها و هفت راه موسیقی موسوم به راههای خسروانی را ایشان به وجود آوردند و این هفت راه است که حالات و طبایع روح را بیان می کند.

عنوان باب ششم این کتاب چنین است : صفات مشخصه ی ایران باستان از حیث معنویات و آداب.
در میانه این گفتار، چنین می خوانیم :
خلاصه اینکه بزرگان ایران همواره مشغول بودند، و ساعات عمر خود را در میان سلحشوری (گاه در میدان جنگ و گاه میدان شکار) و تن آسانی، تقریبا به تساوی تقسیم کرده بودند. دین زرتشتی، هیچگونه حدی بر آرزوهای ایشان نمیگذاشت و منعی نمیکرد. اما زندگی پر از کار و کوشش در هوای آزاد، اثر عشرتهای کاهنده ی قوت را تا حدی از میان میبرد. خویهای بد و معایب اخلاقی بسیار داشتند لکن از طرف دیگر یک خصلت بزرگ داشتند و که غالب ملل قدیم، خاصه رومیان از آن محروم بودند: بسیار با آزرم و جوانمرد و پهلوان منش بودند.  این صفت از اوایل ازمنه ی تاریخی در ایران مشاهده می شود. کوروش در میان شاهان نمونه ی کاملی از پهلوان منشی است، و چه بسیار اتفاق افتاده است که یونانیان خونی و کشتنی، و شاهان و شهریاران اسیر، از آزرم و جوانمردی ایرانیان سود برده اند. تاریخ ساسانیان را که از مد نظر بگذرانیم امثله ی بسیاری بر این مطلب خواهیم یافت.

در عهدی که تمدن ساسانی به اوج ترقی خود رسیده بود، یعنی در عصر خسرو اول و خسرو دوم عادات و سلوک نجبا نقش یک نوع ظرافت و مردانگی داشت که قرن هجدهم میلادی اروپا را بخاطر می آورد. مهران گشنسپ که بدین مسیح گرویده است، همینکه به دیدار خواهرش که زن یکی از بزرگانست میرود، با تواضع نزدیک می شود و به فاصله ی چندگام ایستاده سر را به سوی زمین خم می کند. زن با احترام از جای برمیخیزد و دست را چنانکه عادت زنان بزرگان در میان بت پرستان اقتضا می کند، بجانب او دراز کرده ابتدا بگفتار می نماید.

همچنین غالبا می بینیم که مصنفین عرب از روی ایمان و عقیده ازین شاهنشاهی بزرگ ساسانی که پیشوا و مقتدای فن و سیاست در مشرق زمین بود، و از ملت و مردمی که آن شهنشاهی را به وجود آورده بودند، تمجید و تحسین کرده اند. ابوالفدا می گوید: شاهان ایران، در نزد جهانیان، بزرگترین شاهان گیتی شمرده می شوند: ایشان را خرد بسیار و فکر و هوش بلند بود، و در آیین شاهی هیچیک از شاهان جهان به پای ایشان نمیرسید.

در پایان ، اشاره ای کوتاه شده است به نامه ی تنسر و اطلاعاتی که میشود از آن در باب نظام حکومتی و جامعه دوران ساسانی دریافت کرد.

درباره نویسنده :

آرتور کریستین سن متولد 1875 در کپنهاگ دانمارک که به عنوان خاورشناس، پژوهشگر تاریخ و ایرانشناس شناخته می شود. از اوان نوجوانی علاقمند به زبان شناسی و پژوهش در باب فرهنگ مردم مشرق زمین بود. در دانشگاه کپنهاک به تحصیل پرداخت و رساله ی دکترایش تحقیقی در باب حکیم خیام بود. در دوران دانشگاه به یادگیری زبان های فارسی، عربی ، سانسکریت ، ترکی و همچنین پهلوی پرداخت. کتاب ها و پژوهش های ارزشمندی در موضوع ایرانشناسی از او به یادگار مانده است که از میان آنها میتوان به کتابهای : کیانیان و ایران در زمان ساسانیان اشاره کرد. کریستین سن سفرهایی نیز به ایران داشته است.

سایه های صحرا ترجمه اثری است به نام Shadows in the desert نوشته دکتر کاوه فرخ در سال 2007 میلادی منتشر شده است. مقدمه این کتاب را پروفسور ریچارد نلسون فرای ، ایرانشناس نامی نوشته شده است. شهربانو صارمی این کتاب را به پارسی ترجمه کرده است. این اثر در باب چگونگی و کیفیت جنگ های ایران در دوران باستان می باشد. پژوهشی در مورد وسایل و لباس و سلاح های جنگی آن دوران و ترفند های نوابغ جنگی ایران و انیران می باشد. شاهنشاهی قدرتمند ایران در دوران هخامنشیان جنگ های بزرگ و اثر گذاری در آن دوران با جزایر یونانی داشتند که در چگونگی و کیفیت این جنگ ها و ترفند های جنگی دو طرف، هماره بحث و گفتگوی زیادی پیش آمده است و اختلاف دیدگاه های فراوانی در این باره بیان شده است. همچنین در ادامه، نویسنده به جنگ های بزرگ ایرانشهر با رومی ها در دوران اشکانیان و بعدها در دوران ساسانیان پرداخته است و نوع آرایش نظامی و وسایل جنگی و مسیر حرکت و هرآنچه مربوط به جنگ ها می باشد را به صورت مفصل بیان کرده است.

 

1000000254

 

کاوه فرخ نویسنده و پژوهشگر تاریخ که اصلیتی قفقازی و ایرانی دارد و متولد آتن در یونان می باشد. کاوه فرخ در دانشگاه بریتیش کلمبیا تاریخ درس میدهد. سواره نظام ساسانیان و ایران در جنگ از جمله دیگر آثار این نویسنده می باشد. ایشان همچنین تا به امروز چند جایزه به پاس پژوهش های تاریخیشان کسب کرده اند.

به نقل از پیشگفتار کتاب به قلم ریچارد نلسون فرای:
در این کتاب ، دکتر کاوه فرخ ما را با نظرگاه ایرانی این روایت، در مقابل دیدگاه یونانی و رومی آن که مدت های مدید بر دانش ما از این جنگ ها سایه افکنده است، آشنا می سازد. نگاه از منظر دیگر مطبوع است و دکتر فرخ در این تاریخ بر بسیاری از نهاد های ایرانی، مانند سواره نظام نخبه ی ساسانی یا اسواران پرتوی از نور می فشاند.

بخشی از کتاب - ایران در زمان اشکانیان و جنگ شاهنشاهی ایران با رومیان :

هنگامی که کراسوس پیرامون کرهه (حران در ترکیه امروزی) رسید وقایع هشدار دهنده ای روی داد. سواره نظام جلود دار سپاه روم با سواران سورنا درگیر و نابود شده بود. به افراد کراسوس اخبار ناگوار کننده ای در باره ی حمله ای سواره نظام پارتی به پادگان های رومی بر جای مانده در بین النهرین می رسید. به گفته ی یکی از کسانی که در جان به در برده بود:
تحرکات دشمن چنان سریع بود که ... جلو زدن از آن ها... غیر ممکن می نمود... تیرهاشان سریع تر از برق بود و در هر سدی رخنه می کرد، سواران زره پوش آن ها سلاح هایی داشتند که می توانست هر جوشنی را بشکافد و جوشنی که در برابر حمله ی هر سلاحی مقاومت می کرد...

عاقبت هنگامی که رومیان به کرهه رسیدند کراسوس دستور داد یک چهارگوش عظیم میان تهی درست کنند. کاسیوس، افسر ستاد کل، به کراسوس توصیه کرده بود صفی از پیاده نظام رومی در آن سوی دشت تشکیل دهد و سواره نظام را در جناحین بگذارد. اما تا رومیان شروع به قرار گرفتن در مواضع خود کردند نظر کراسوس تغییر کرد و دستور داد در هر طرف چهارگوشی با دوازده گروه تشکیل شود و سواران و پیادگان سبک اسلحه از آن پشتیبانی کنند. کراسوس، گارد شخصی اش و پسرش پوبلیوس همراه با هزار سوار گُل داخل چهارگوش جای گرفتند.

سورنا درا نتظار بود. طرح اولیه ی او حمله به صفوف رومی همراه با هزار شهسوار سنگین اسلحه بود که کمانداران سوار از آنها پشتیبانی می کردند. سورنا برای گمراه کردن رومیان به شهسواران خود دستور داد جوشن خود را با چرم و بالاپوش بپوشانند. قوای اصلی اشکانی نیز در خفا بود. به ظاهر ترفند سورنا موثر واقع شد. وقتی رومیان اول بار پارت ها را دیدند چنان که باید و شاید تحت تاثیر قرار نگرفتند و از این که شهسواران جوشن پوش را نمی دیدند شادمان شدند. آن گاه سورنا به شهسواران علامت داد تا پوشش خود را کنار بیندازند، جوشن هاشان زیر آفتاب درخشش خیره کننده ای داشت. طبل های پارتی دستورالعمل های لازم را به شهسواران می داد. سورنا با صدای ضربات طبل، شهسواران را مستقیم به سوی صفوف رومیان هدایت کرد. با وجود حمله ی شدید با زوبین، عمق صفوف رومی مانع از آن شد که زوبین داران سورنا به پیروزی نائل شوند. حال این خطر وجود داشت که شهسواران درگیر جنگ تن به تن پر هزینه ای شوند. به ظاهر حمله با زوبین موجب آشفتگی در صفوف رومیان شده بود، اما برتری شمار رومیان کراسوس را قادر ساخت شکاف ها را پر کند. سورنا به شهسواران خود دستور داد عقب بنشینند تا کمانداران سواره چهارگوش بزرگ رومیان را محاصره و به آن حمله کنند.

کمانداران سواره به کراسوس ثابت کردند شکست دادنشان غیر ممکن است، درحالی که مرتب روی زین است بالا و پایین می جستند تیرها را از فاصله ی 45 الی پنجاه متری به سرعت به سوی صفوف رومیان پرتاب می کردند. برخلاف جنگ تیگرانوکرات ، حمله ی پیاده نظام سبک اسلحه ی رومی سودی نداشت چراکه کمانداران سواره ی پارتی بدون هیچ دردسری به تاخت دور می شدند. واکنش در برابر سواره نظام رومی نیز به همین گونه بود، کمانداران سواره مطلقا با آن ها درگیر نشدند. زوبین های رومیان نیز نتوانست وضعیت را چندان تغییر دهد: دامنه ی برد آن ها از فاصله ای که کمانداران سواره ی پارتی داشتند کم تر بود. رومیانی که تلاش کردند سواران کماندار را تعقیب کنند قربانی تیر پارتی شدند.

رومیان دریافتند تیرهای پارتی به سادگی در سپرها و جوشن های آن ها نفوذ می کند. اثر مرگبار سیل تیرها در صورتی که رومیان صفوف به هم فشرده تشکیل می دادند چندین برابر می شد. ورود قطار بی شمار شتران که بارشان تیرهای تازه بود تمام امیدها را برای آن که وقفه ای در سیل تیرها به وجود آید بر باد داد.

از آن جا که رگبار مداوم تیر باعث شده بود رومیان نتوانند از جای خود بجنبند، سورنا تصمیم گرفت از پشت به آن ها حمله کند.

کراسوس پیامی برای پسرش پوبلیوس فرستاد و دستور داد به هر ترتیبی شده با دشمن، قبل از آن که او را محاصره کند، درگیر شود. پوبلیوس تصمیم گرفت با هشت گروه، سیصد سپاهی سبک اسلحه، پانصد کماندار پیاده و یک گروه تهاجمی از سواره نظام گالیایی به کمانداران سواره حمله کند. وقتی کمانداران سواره به ظاهر عقب نشینی کردند پوبلیوس آنها را تعقیب کرد و ندانست به سوی دام می رود. کمانداران سواره به گروهی بزرگ از قوای پارتی پیوستند، از جمله شهسواران جوشن پوش، و دوباره حمله کردند. سواران گالیایی پوبلیوس شجاعانه جنگیدند، اما زوبین های آن ها نمی توانست در جوشن های مقاوم شهسواران پارتی رخنه کند. جوشن گل ها نیز ضعیف و شکننده بود و همین موجب تلفات بسیار شد. تنها پانصد تن از گل ها زنده ماندند که به اسارت در آمدند.

بامداد اسلام نوشته ی دکتر عبدالحسین زرین کوب روایتی از ظهور و آمدن دین بزرگ اسلام  و توسعه و نفوذ آن در جهان آن برهه می باشد. داستانی شگرف و شگفت و حماسه آفرین از چهره ای بی همتا که که دنیای آن روزها را تکان داد. عبدالحسین زرین کوب تاریخ نگار و مترجم شهیر ایرانی، زاده 1307 در بروجرد می باشد. در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و همانجا دکترای ادبیات را کسب کرد. زرین کوب نویسنده آثار پر فروش و معروفی در زمینه تاریخ چون : کارنامه اسلام ، دو قرن سکوت ، تاریخ مردم ایران ، روزگاران ، بامداد اسلام و تاریخ ایران پس از اسلام می باشد. زرین کوب در زمینه ادبیات و نقد ادبی نیز آثار زیاد و ارزشمندی از خود به یاد گذاشته است. از جمله این آثار می توان از : با کاروان حله ، کوچه ی رندان ، سیری در شعر فارسی ، سر نی ،نامور نامه ، پله پله تا ملاقات خدا ، بحر در کوزه ، فلسفه ی شعر ، نقد ادبی و چندین اثر ارزشمند دیگر نام برد. زرین کوب در کتاب بامداد اسلام به صورت موجز، به تقریر رشد و نمو دین اسلام در عربستان و انتشار آن در منطقه و یکه تاز شدن این دین و کنار رفتن تمام رقیبان تا پایان دولت اموی می پردازد؛ زمانیکه در زیر سایه حکومت اموی، اسلام از اهداف و اصول و گفته های ابتدایی خود به کل دور شده بود و تنها به ابزاری در دست ظالمان اموی بدل شده بود.

 

Capthhure

تاریخ رنسانس نوشته ی سدنی دارک و ترجمه این اثر از شادروان احمد فرامرزی می باشد.

معمولا نام رنسانس یا زنده کردن اروپا، بر یک مدتی از تاریخ اطلاق می شود که از فتح قسطنطنیه در سال 1453 به وسیله ترکان عثمانی آغاز می گردد و به مرگ الیزابت ملکه انگلیس در سال 1603 خاتمه پیدا می کند. در تاریخ دنیا جز صد و پنجاه سال اخیر، هیچ گاه مدتی مساوی با صد و پنجاه سال رنسانس یعنی از فتح قسطنطنیه تا مرگ الیزابت حوادث شگرف روی نداده است. زیرا دوره مذکور، دوره حوادث عظیم و ظهور رجال و نوابغ  بزرگ، پیشرفت صنایع ظریفه و ادبیات و اصلاحات مذهبی و اجتماعی و رواج علوم جدید و مخاطرات متهورانه و اکتشافات زیاد و دوره انتقاد آزاد توام با جرات و شجاعت و عصر مسرت و خوشگذرانی و روزگار ارتجاع و انحطاط و زمان تخریب و تعمیر و دوره قدرت و نفوذ پادشاهان و شاهزادگان و تیره بختی توده و اکثریت به شمار می آید.

 

کتاب تاریخ رنسانس

 

 

در اواخر قرن سیزدهم برای اولین بار کاغذ در مغرب اروپا ساخته شد و ساخته شدن کاغذ واقعه تاریخی شگرف است که تاثیر خیلی بزرگ و عمیق در رنسانس اروپا داشت. زیرا اگر کاغذ در خود اروپا ساخته نمی شد، علم انتشار نمی یافت و تعلیم و تربیت پیشرفت نمی کرد و اگر تعلیم و تربیت عمومی نمی شد، این تمدن عظیم به وجود نمی آمد.

پیش از آن در قرن دوم میلادی کاغذ را در چین اختراع کردند و سپس در قرن نهم میلادی، عرب ها کاغذ سازی را فرا گرفتند. سیصد سال بعد از آن در ایتالیا کاغذ ساخته شد و پس از آنکه صد و پنجاه سال از تاریخ ساختن کاغذ در اروپای غربی می گذشت، نخستین کتاب با چاپ حروفی در شهر هارلم ( در هلند ) به طبع رسید و در سال 1477 ، کاکستن چاپخانه ای در وستمینستر دایر کرد.

ساختن کاغذ در اروپا و اختراع چاپخانه دو رکن مهمی بود که رنسانس اروپا بر آنها استوار گشت، زیرا این دو دستگاه وسیله و افزار نشر علوم جدید فرهنگ و دیانت جدید بود و اگر این وسیله در کار نبود، ارزمس نمی توانست قدرت و وسیله ای برای نشر افکار و عقاید خود به دست آورد و هیچ گاه تورات به دست فقرا و بینوایان نمی رسید.

قرن سیزدهم قبل از دوره رنسانس دوره راجر بیکن راهب فرنسیسکانی فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد بود. زیرا او نخستین شخصی است که بر ضد جهل و تحکم و استبداد مقامات رسمی و روحانی قیام کرد و اولین فردی است که برای تجارب علمی اصرار ورزید و بسیاری از تحولات صنعتی و ماشینی را که در عصر حاضر به وجود آمده است ، پیش بینی کرد.

قرن چهاردهم، ناظر یا شاهد ادبیات بود. زیرا مقدار اندکی از ادبیات که در قرن های تاریک به وجود آمده است، همه به زبان لاتین نوشته شده بود. ولی چون دانته ایتالیایی، کمدی مقدس را به زبان ایتالیایی نوشت، ادبیات جدید شروع شد و بعد از یک قرن ، ویکلیف تورات را به زبان انگلیسی ترجمه کرد و "چوسر" داستان های "کنتربوری" را نوشت که صورت یا نمونه ای از زندگانی خالص ملت انگلیس است که سعادت انسانی را در قرن طلائی، از قرن های وسطی مجسم می سازد.

هرگاه ما بخواهیم برای سهولت و آسانی، سقوط قسطنطنیه را آغاز رنسانس بخوانیم، حقا می توانیم پترارک شاعر ایتالیایی که در سال 1304 متولد گشته و در 1374 وفات یافته است، پدر علم جدید بخوانیم. این شاعر زبان یونانی را نمی دانسته، ولی دوست وی بوکاچیو شاهکارهای هومر را مخصوص او به زبان لاتین ترجمه کرد.

لوئی یازدهم اصول وطن پرستی و آئین عالی میهن دوستی را از ژاندارک ، محبوب ترین قدیسه ها که تخمش را در سرزمین فرانسه پاشید، فرا گرفته با عقل و کیاست و تدبیری که ذاتی او بود، بدون رحم و شفقت برای نابود کردن و برانداختن اصول منحوس خانه بر انداز ملوک الطوایفی و رژیم مخرب خان خانی که در ادوار پادشاهان سلف بر سر قدرت و نفوذ ، با پادشاهان و حکومت مرکزی دم از همسری می زدند، کمر همت به میان بست.

به طور خلاصه وضع اروپا در سال 1453 ازین قرار بود: کاغذ در آن قاره رواج داشت و چاپخانه اختراع گشت. دانته بزرگترین قصیده ایتالیایی خود را با نهایت فصاحت و بلاغت و منتهای عظمت و جلال سروده بود که با جذاب ترین اسلوب از خیال عصر عقیده و ایمان، توصیف و تعبیر کرد. بوکاچیو قصاید نغز و شیوای خود را انتشار داد و جورج بیکن روح بحث و تحقیق و شک و تردید را بیدار کرد. ویکلیف با شاگرد بوهیمیائی خود ژان هس بر ضد افتضاح کشیش ها قیام کرد و کتاب مقدس را در دسترس عامه مردم گذاشت، گو اینکه ویکلیف تا آخر عمر نسبت به کلیسای کاتولیکی وفادار ماند.کشاورزان بر ضد ظلم و استبدادی که آنها را از پای در آورده بود، شورش کردند و روح توجه به علم و دانش در مردم دمیده شد. کلیساها نسبت به درماندگان و بینوایان دلسوزی می کردند و آنها را یاری می دادند.

بخشی از گفتار آغازین کتاب

هرکس مطالعه مختصری در علل ترقی و انحطاط اقوام گیتی داشته باشد، می داند که تریاق هر ملت و شاه بیت پیشرفت هر قوم، پیدایش رشد ملی است و هر عقب افتادگی و انحطاط نیز مولود عدم رشد مذکور است. رشد ملی نیز جز در سایه بسط فرهنگی صحیح و بالا رفتن پایه معرفت افراد و اطلاع از موجبات پیشرفت یا علل انحطاط اقوام جهان میسر نیست و حصول آ نیز پس از تعمیم سواد، بسته به نشر کتاب ها و مولفات پرمایه ایست که زائیده افکار بزرگان و متفکرین مللی باشد که مراحل اولیه را پیموده و به سر منزل مقصود رسیده باشند.

موثر ترین این مولفات برای ملتی که بخواهد مراحل تازه ای را در زندگی اجتماعی خویش بپیماید، آن قسمتی است که همان مراحل را از نهضت ملل مترقی نشان دهد. چه ، همان گونه که یک کاروان برای اینکه آسان و بی خطر به منزلگه مقصود رسد، ناچار است همان جاده ای را در پیش گیرد که کاروان های سلف آنرا پیموده و در مواقع خطر، باتلاق ها و بیابان های بی آب و علف و پرتگاه های آنرا تشخیص داده، جاده بی خطری را اختیار و علائم و آثاری از خود باقی گذاشته اند تا آنها که بعد می آیند، در پرتو آن، راه را از چاه  و جاده  را از پرتگاه تشخیص داده و بی خطر به منزلگه دلدار رسند. مللی هم که می خواهند راه ترقی را بپیمایند و خود را به کاروان تمدن جهان رسانند، ناچار باید همان راهی روند که رهروان پیشین رفته اند و مدت ها برای یافتن راه تازه در  بیغوله ها و جنگل ها و بیابان های مخوف و کمرهای کوهساران حیران و سرگردان نمانند و اوقات خود را بیهوده برای تحصیل حاصل تلف نسازند. بلکه جاده کوبیده و راه رفته را دنبال کنند.

بخشی از سخن مترجم

کتاب " علی حقیقتی بر گونه اساطیر " برگرفته از سخنرانی دانشمند ارجمند و روشنفکر بزرگ عصر ما جناب اقای دکتر علی شریعتی است که در تاریخ 15 و 16 اسفندماه سال 1347 در حسینیه ارشاد ایراد شده است . برای معرفی این کتاب چند صفحه ای که عجیب حال خواننده و مخاطبش را تحت تاثیر قرار میدهد باید بگویم که  امکان ندارد کسی آن را بخواند و اندیشه اش درگیر نشود و آتشی در دلش شعله نکشد و هزاران سوال بی پاسخ در ذهنش شکل نگیرد و اساسا اغلب نوشته های دکتر شریعتی به اینگونه است که بعد از خواندن یا شنیدن آن ، خواب ارواح خفته را آشفته میسازد و ذهن هر کسی را دعوت میکند به اندیشدن . کتاب " علی حقیقتی بر گونه اساطیر " درواقع تلاشیست برای شناخت نوع شخصیت امام علی (ع) نه به عنوان یک شخصیت صرفا مذهبی یا رهبر یک مذهب ، بلکه شناخت امام علیست به عنوان یک انسان از دیدگاه یک انسان شناس . و به همین جهت دکتر شریعتی ابتدا بحث انسان و درد انسان بودن و بیگانگی انسان با این دنیا را مطرح میکند و اثبات میکند که هر انسانی به صورت فطری نیاز به اسطوره دارد و انگاه با منطق نشان میدهد که حضرت علی (ع) اسطوره ایست که همه احساسات مطلق را در وجود خود دارد و اگر پرومته رب النوع فداکاری ، هرکول رب النوع قدرت ، ونوس رب النوع زیبایی و دموستنس مظهر زیبایی سخن است و اگر رومئو و ژولیت اسطوره های عشق هستند ، علی رب النوع همه ی زیبایی هاست . واگر همه ی این رب النوع ها خیالی و ساخته ذهن بشر هستند علی واقعیت دارد.

 

IMG 1399

 

صفحه1 از2

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید