فهرست مطالب

ارزش میراث صوفیه، عنوان اثری در باب تاریخ تصوف و شناخت و ارزیابی میراث صوفیه به کوشش و پژوهش عبدالحسین زرین کوب می باشد که در اصل به عنوان سلسله مقالاتی در مجله ی یغما به چاپ می رسید و بعدها به صورت کتاب انتشار یافت. از عبدالحسین زرین کوب آثار متعددی در زمینه تاریخ ایران و ادبیات به جای مانده است که از آن جمله می توان به تاریخ ایران بعد از اسلام و تاریخ مردمان ایران اشاره کرد. در زمینه مولوی شناسی نیز آثاری از ایشان به جای مانده است که سر نی، پله پله تا ملاقات خدا و بحر در کوزه از آن جمله آثار ایشان می باشند. جستجو در تصوف ایران و ارزش میراث صوفیه از جمله کارهای ایشان در زمینه شناخت صوفیه در ایران می باشد.

 

206d807cf7fe39c1193dd11f1f662215

کتاب در جستجوی امر قدسی، گفتگوی رامین جهانبگلو با سید حسین نصر، استاد علوم اسلامی در دانشگاه جرج واشنگتن می باشد که به همت نشر نی منتشر شده است. این گفتگو در شش بخش تنظیم شده است. بخش نخست: از تهران تا بوستون، بخش دوم: بازگشت به ایران، بخش سوم: ایرانی بودن چیست، بخش چهارم: اسلام و دنیای مدرن، بخش پنجم: هنر و معنویت، بخش ششم: اسرار ملکوت.
سید حسین نصر از نوجوانی برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرد و در دانشگاه معروف MIT در رشته فیزیک، مدرک کارشناسی خود را دریافت کرد. به علت میل باطنی خویش به فلسفه، ادامه تحصیلات خود را در فلسلفه ادامه داد و بعدها پس از بازگشت به ایران، استاد دانشگاه تهران شد. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ایشان ریاست دانشگاه آریامهر (دانشگاه شریف امروز) را به عهده داشتند.
هم اکنون ایشان، کرسی استادی در دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا را به عهده دارند.

 

nasr

کتاب تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه تالیف دکتر رضا شعبانی در دو جلد و توسط انتشارات قومس انتشار یافته است. از ایشان آثاری متعددی در واکاوی برهه افشاریه و زندیه و در کل تاریخ چند هزار ساله ایران زمین منتشر شده است که از آن جمله می توان : کلیات تاریخ ایران، ایرانیان و هویت ملی، نادرشاه افشار، تاریخ ایران در عصر افشاریه، کریم خان زند، تاریخ تحولات سیاسی - اجتماعی ایران در دوره‌های افشاریه و زندیه، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، کوروش کبیر و چندین اثر دیگر را نام برد. رضا شعبانی استاد تاریخ در دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشد.

 

213

کتاب تاریخ سیستان از نمونه های نثر معتبر قدیم به شمار می رود که از بعد تاریخی ارزش بسیاری دارد. در این کتاب به شخصیت ها و مکان هایی اشاره می رود که در دیگر کتب تاریخی پیدا نمی شود. این اثر مشتمل بر دو قسمت متمایز و جدا از هم می باشد که با دو سبک مختلف نوشته شده است و از همین رو عیان است که دو نویسنده در دو برهه ی مختلف آن را نوشته اند. قسمت نخست که بخش اصلی کتاب است تا حوادث سال 445 هجری را در بر می گیرد. قسمت دوم در ابتدای سده هشتم نوشته شده است و شرح حوادث تاریخی را تا سال 725 هجری بیان می دارد. قابل بیان است که نام نویسنده این اثر مشخص نیست.

 

noplmhzc

حبیب السیر عنوان اثری منثور تالیف غیاث الدین بن همام الدین، مورخ سرشناس سده دهم هجری و نوه ی میرخواند (صاحب کتاب روضه الصفا) می باشد. ایشان در برهه وزارت امیر علیشیر نوایی - وزیر سلطان حسین بایقرا - زندگی می کرده است و در سایه ی حمایت این وزیر ادب دوست بوده است. خواندمیر در ادامه ی کتاب روضه الصفا، کتاب حبیب السیر را تالیف کرد که در شرح وقایع و حوادث تاریخی تا زمان شاه اسماعیل صفوی می باشد. از دیگر آثار او، خلاصه الاخبار و خلاصه روضه الصفا را می توان نام برد.
خواندمیر به سال 941 هجری چشم از جهان فرو بست.

 

habib alsair

روضه الصفا فی سیره الانبیا و الملوک و الخلفاء ، عنوان اثری منثور تالیف محمدبن خاوند شاه بن محمود، معروف به میرخواند می باشد. میرخواند بیشتر عمر خویش را در هرات سپری کرد و مورد توجه امیر علیشیر نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا قرار گرفته بود. پدر او اهل بخارا بود که بعدها به بلخ آمده بود. روضه الصفا در باب تاریخ عمومی گیتی از آغاز آفرینش آدم تا برهه حیات نویسنده می باشد. پس از فوت خواندمیر، دختر او ادامه ای بر این اثر نوشت و احوال زندگی سلطان زمان خویش - حسین بایقرا- بدان افزود. وفات میرخواند در سال 903 هجری در شهر هرات ثبت شده است.

 

300px NUR10057J1

تاریخ گزیده اثر حمدالله مستوفی در باب تاریخ بشر از بدایت آفرینش الی سده نگارش کتاب که سده هشتم هجری و سال 730 بوده است. تاریخ گزیده، نثری روان و پویان دارد و از برهه مغول ها، اطلاعات مفیدی به یادگار گذاشته است. تاریخ گزیده که تاریخی اجتماعی، سیاسی و در واقع تاریخی عمومی از آغاز خلقت تا زمان زندگی خالق کتاب می باشد، در شش باب نوشته شده است. ذکر پیامبران، ذکر پادشاهان پیش از اسلام، ذکر پیامبر و اصحاب، غزوات اسلام، ذکر شاهان پس از اسلام و بیان احوال سلاطین مغول و شرح وقایع آن دوران، ذکر مشایخ و علما و در پایان بابی در بیان احوال قزوین و تاریخ و جغرافیان آن شهر. ارزش تاریخی این اثر، بیشتر در ذکر و بیان احوال دوران مغول می باشد.

 

tarikhe gozideh

سرچشمه ی تصوف در ایران عنوان کتابی می باشد تالیف شادروان سعید نفیسی. کتاب سرچشمه تصوف در ایران شامل این مباحث و گفتارها می باشد: تاثیر تعلیمات بودایی در فرهنگ پیش از اسلام ایران، تصوف ایران از نظر فلسفی، سرچشمه تصوف عراق و جزیره، تاثیر مانی، یهود و نصارا در تصوف ایرانی، طریقت و شریعت، سماع در تصوف ایران، جوانمردی و فتوت، ملامتیان، اتصال به مبدا، طریقه ی اویس، سلسله ی فرق تصوف ایران و هند، تصوف مغرب. سعید نفیسی، تاریخ نگار، نویسنده، شاعر و استاد زبان و ادبیات پارسی در سال 1274 در تهران متولد شد و در سال 1345 پس یک عمر آموزگاری و تصحیح و تالیف و ترجمه آثار متنوع و مختلف ادبی، از دنیا رفت. ماه نخشب، آتشهای نهفته، نیمه راه بهشت، ستارگان سیاه، فرنگیس، آخرین یادگار نادر شاه از جمله تالیفات این نویسنده شهیر و نامی می باشد.

 

سرچشمه تصوف در ایران

 

مقارن ظهور تصوف در عراق در کتابها اشاره ای بپیدا شدن این طریقه در مصر نیز هست و چند تن از نخستین مشایخ تصوف را از مردم مصر دانسته اند. شکی نیست که در دوره پیش از اسلام عده کثیری از نصاری بافریقا رفته و در بیابانهای لیبیه و درسواحل رود نیل در انزوا در دیرهای خاص خود بریاضت می پرداخته اند و ایشان نیز زاهدان و ناسکانی بوده اند که از جهان اعراض کرده بودند. عده کثیری ازیشان از نژاد یونانی بوده اند و برای رهایی از مخالفان خود بآنجا پناه برده بودند. ناچار برخی ازیشان پس از انکه اسلام وارد آن سرزمین شده است در آنجا می زیسته اند. لشکریان اسلام در سال 18 هجری وارد مصر شده اند و ناچار همه مردم این کشور اسلام را نپذیرفته اند چنانکه هنوز در مصر ترسایانی هستند که بفرق مختلف مسیحیت بیش از اسلام وارد شده اند. در میان ایشان نیز مانند زاهدان و عابدان مرتاض عراق و جزیره گروهی بوده اند که روشی مانند تصوف داشته اند. بهمین جهت در کتابهای تصوف اسلامی آغاز تصوف را در مصر نزدیک بظهور تصوف در عراق و جزیره می دانند. نخستین کسی از مشایخ تصوف عراق ابواسحق ابراهیم بن ادهم بن سلیمان بن منصور بلخی را می دانند که در 161 یا 163 یا 166 در گذشته است و نخستین کسی از مشایخ تصوف را در مصر ابوالفیض ذوالنون مصری می دانند که نامش را ثوبان بن ابراهیم یا فیض بن ابراهیم و پدرش را از مردم نوبیه دانسته اند و گفته اند که مردم وی راز ندیق می دانستند و بهمین جرم وی را زندانی کرده اند و در 245 در گذشته است. اختلافی که درباره نام وی هست و لقبی که باو داده اند قهرا تردیدی درباره آنچه در حق او نوشته اند پیش می آورد

خرید کتاب سرچشمه تصوف در ایران اینجا کلیک کن

داستان جنگل و پیدایش قدرت مسلحی در جریان جنگ جهانی اول و ماجرای هفت ساله آن از جمله مسائلی بود که سالها از نظر عموم مکتوم و ناشناخته مانده بود.چه با فقد اطلاع از علت وجودی این قدرت و نیات و هدف رهروان این نهضت هرکس برحسب مذاق و مشرب و اقتضا نفع و تمایلات سیاسی و وابستگی هایش بچپ یا راست در ان باره چیزی گفت.تا آنجا که پدیده جنگل که می بایست با سیمای واقعیش جلوگر شود و با قضاوت های صحیح در متن تاریخ جای گیرد در قالب رمان و افسانه مسخ گردید.

 

 به ادامه مطلب مراجعه نمایید

کارنامه ی به دروغ جستاری در شناخت اسکندر مغانی از الکساندر مقدونی، عنوان اثری پژوهشی از زنده یاد پوران فرخزاد می باشد که توسط انتشارات علمی به چاپ رسیده است. این کتاب کنکاشی در استوره اسکندر و پرتو افکنی به چهره این شخصیت رازآلود استوره ای و در بیان تفاوت های آن با اسکندر مقدونی می باشد. گفته های پژوهشگران غربی درباره اسکندر بسیار شک برانگیز بوده است و تاکنون بسیاری از پژوهشگران تاریخ ایران شخصیت معرفی شده اسکندر توسط غربی ها را غیرواقعی و دروغین معرفی کرده اند و گفته های روایت شده درباره زندگی و شرح جنگ های او را ناممکن نامیده اند. نویسنده در این کتاب در دنباله کار پژوهشگرانی که درباره زندگی اسکندر یا الکساندر بسیار با دیده تردید نگریسته بودند و اسکندر معرفی شده از سوی غربی ها را دروغی بزرگ نامیده بودند، به تفاوت میان یک چهره ایرانی و الکساندر مقدونی پرداخته است. کارنامه ی به دروغ، پژوهشی برای شناخت و بازیابی چهره ای از یاد رفته بنام: اسکندر مغانی و شرح این گفتار که چگونه این شخصیت با الکساندر مقدونی جابه جا شده است. کتاب شامل یک دیباچه و پیشگفتار و هفده فرگرد می باشد.

 

karnamhy bh drvgh

 

درباره ی ایران و تاریخ کهن و باستانی آن پژوهشگران ایرانشناس و باستان شناسان پژوهنده و سکه سازان و زیر خاکی جویان پرتوان و... به انگیزه های گوناگون و دیدگاههای دیگرگون چه سیاسی، چه دینی، چه میهنی و چه از سر رشکهای سرزمینی و فرآورده های زیرزمینی از دیرباز، با خواستهایی یک سویه، داستانهایی پیدا و ناپیدا و گمانهایی پر از شاید و باید و شگفت آور برای ما بسیار ساخته و پرداخته اند و سپس از روی مهر! همانها را پیش زمینه و گواهی برای نوشتارها، بررسیها و جستجوهای آینده ی خود، بنام دستمایه های راستین و پیشینه های پذیرفته شده در پژوهش بکار گرفته و از آن بهره برداری کرده اند. بدانسانکه خود نیزگاه به گمان افتاده اند که؛ نکند راست می گوئیم؟ و نیز برخی همچون، ما را سخت شگفت زده کرده اند که؛ اینان اینهمه داستان و افسانه را چگونه و برای چه بهم بافته اند که نمیشود راست را از دروغ باز شناخت. این پژوهشگران نامدار! گاه چنان چیزهایی را به زیور دفتر آراسته اند که گوئی همانروز درست همان جا بوده اند و سخنانی را که به نگارش کشیده اند خود به گوش خود شنیده و آنچه روی داده خود به چشم خویشتن دیده اند و هیچ گمانی بر آنچه رفته و گفته اند ندارند. بی پروا و بی هیچ دل نگرانی فرموده و نوشته اند و گفتار خود را نیز در پوشش و پرده ای از دوستی و بزرگواری چنان پیچیده اند که کسی از فریبشان آگاه نگردد. تا آنجا که هم میهنان زودباور و بی گناه ما نیز پس از چندی پذیرفتند و دل سپردند که اینان همه بزرگوار، روشن روان و دلسوزند و کوشا و میشود به اینهمه چیزها که آنها برای ما نگاشته و می گویند و می نویسند و پژوهش! می کنند چشم بسته دل بست و آنها را بر دیده ی فروتنانه ی خود نهاد و پذیرفت و به نونهالان و فرزندان میهن آموخت. و نیز پذیرفتند که اینها همه چیز را میدانند و این مائیم که چیزی نمیدانیم و بگفته ی برخی هم میهنان ساده دل سرمان نمیشود! پس بهتر است به کناری نشسته و بگذاریم دست کم این پژوهندگان راستین و این کارگزاران پرتوان جهانی، اینکار را برایمان به رایگان و بگونه ای خداپسندانه انجام دهند و خدای ناکرده شتاب کارشان گرفته نشود و شوخ چشمانه پیش خود گفتند: جائی که اینهمه کننده ی دانا برای کار هست، دیگر چه نیازی به ما ی نادان. این درست همان چیزی بود که آن بیگانگان و دایگان مهربانتر از مادر میخواستند و برای آن سالهای سال - کمی پیش و پس از جنگ نخستین جهانی - کوشش و برنامه ریزی کرده و در هزینه های هنگفت و سرسام آور در راهش ریخته و گروه بسیاری از دانشمند، پژوهشگر و ایرانشناس را در هر گوشه ای آماده ساخته و بنام ارمغان به جان فرهنگ و گذشته های دور ما انداخته بودند.

آنها همیشه کوشیده بودند که ما خودمان را نادان انگاشته و بپذیریم که هیچگاه از آغاز - آن آغازی که خودشان برایمان ساخته و پرداخته اند - چیزی نبوده، نیستیم و نمی توانیم باشیم و با اندوه بسیار این را تا اندازه ی چشمگیر هم، بگونه ای برجسته و روشن در میان آنانی که همیشه همه چیز را به آسانی پذیرفته و باز می پذیرند، جا انداخته و پذیرانده اند. شما یکبار ، تنها یکبار، رو در روی یک بیگانه به کشورش بد بگوئید ببینید چگونه برافروخته و خشمگین میشود و چه پاسخی به شما میدهدد. آنگاه خواهید دانست که برای ما چه رویداد سهمگینی پیش آمده است که نه تنها در گفتگوهای روزانه ی خویش بی پروا و نااگاهانه از خود بر میگوئیم که میگذاریم به سادگی دیگران نیز از ما بدگوئی کنند و خشمی که نداریم هیچ ککمان هم نمی گزد. زیرا در درون خود پذیرفته ایم که کوچک و خوار و ... هستیم و یادمان داده اند و برنامه ریزی کرده اند که؛ از همان روزگار باستان هم چیزی نبوده ایم و اگر دارند برایمان کاوش و بررسی میکنند، باید بسیار هم دلمان خوش باشد که این ابرمردان روزگار، به این خوبی گذشته ی ما را برایمان از زیر خروارها خاک و از درون برگهای پوستین و فرسوده ی گذشته، ویرایش و آوا نگاری شده! بیرون می آورند و پیش رویمان میگذارند.

 

صفحه1 از6

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید