نامه سان میکله

نامه سان میکله نوشته اکسل مونته

کتاب نامه سان میکله نوشته اکسل مونته
tellphon karaketab
شرح

کتاب نامه سان میکله اثر اکسل مونته

کتاب های اکسل مونته

نویسنده مشهور اكسل مونته در اثر هايش، غالباً شرح تجارب و مكاشفات و تخيلات و انديشه هاي خود را با خواننده در ميان نهاده است. نوشته هايش مستقيماً از زندگي واقعي سرچشمه گرفته، اما دراماتيزه شده و با زيبايي خيره كننده اي به تخيلات آذين شده و منزلتي هنري و زيباشناسانه يافته است. شرح احوال و حالات و زيسته هاي مردم عادي ـ اعم از فقير يا غني ـ را با همة پيچيدگي ها نوشته است. او، البته يك خصوصيت مهم ديگر نيز دارد و آن دفاع پرشور و خستگي ناپذير از حقوق حيوانات بود. در خانه اش در كاپري، در باغ وي همه جور جانوري ديده مي شد، ميمون، سگ، گربه، جغد و ... خصوصاً پرندگان كه معشوق واقعي او محسوب مي شدند . دائماً به دنبال جاي امني براي پرنده ها در نزديكي خانه اش مي گشت و مكاني را به اين كار اختصاص داد. پرندگان زخمي و درمانده را تيمار مي كرد و پس از مرگش نيز، بنياد مسئول سان ميكله، آن مركز پرندگان را كه او ساخته بود محافظت كرد و توسعه بخشيد و گويا هم اينك بيش از ۵۵۰۰۰ گونه پرنده در آن نگه داري و دربارة حيات آنها مطالعه مي شود.

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید