ماه پنهان است

ماه پنهان است نوشته جان اشتاین بک
شرح

کتاب ماه پنهان است اثر جان اشتاین بک

تا زمان ده و سه ربع تمام چيز به پايان رسيده بوده است . قصبه تصرف شده بود مدافعين آن در هم شكسته شده بودند و جنگ خاتمه پذيرفته بود. دولت مهاجم درباره اين نبرد نيز خود را مانند نبر دهاي بزرگ ديگري كه بر عهده گرفته بود آماده كرده بود در بامداد اين روز يكشنبه كه قصبه به تصرف قواي مهاجم در آمد،پستچي و پاسبان در قايق آقاي كورل كه دكاندار محبوب قصبه بود به ماهيگيري رفته بودند. آقاي كورل قايق آماده به كار خود را يك روزه به آن دو كرايه داده بود پستچي و پاسبان چند ميل رو به وسط دريا رفته بودند كه چشمشان به كشتي كوچك تيره رنگي افتاد كه سربازان را حمل مي كرد

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید