دیوان جهانشاه حقیقی

دیوان جهانشاه حقیقی نوشته جهانشاه بن قرا یوسف حقیقی ترکمان

کتاب دیوان جهانشاه حقیقی
tellphon karaketab
شرح

کتاب دیوان جهانشاه حقیقی اثر جهانشاه بن قرا یوسف حقیقی ترکمان

شاه ترکمن ، شاه قراقویونلو شعرهای ترکی ترکمنی به همراه داشتن شرح احوال ، آثار و اوضاع سياسي و اجتماعي دوران جهانشاه حقيقي

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید