دیوان جهانشاه حقیقی

دیوان جهانشاه حقیقی نوشته جهانشاه بن قرا یوسف حقیقی ترکمان
شرح

کتاب دیوان جهانشاه حقیقی اثر جهانشاه بن قرا یوسف حقیقی ترکمان

شاه ترکمن ، شاه قراقویونلو شعرهای ترکی ترکمنی به همراه داشتن شرح احوال ، آثار و اوضاع سياسي و اجتماعي دوران جهانشاه حقيقي

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید