فلسفه ایران باستان

فلسفه ایران باستان نوشته دینشاه ايرانیس سلیستر
شرح

 کتاب فلسفه ایران باستان اثر دینشاه ایرانیس سلیستر

ارزشمندترین و مهمترین اتفاقات تاريخی ايران پس از دین مبین اسلام  , ظهور مذهبي است كه در چندين قرن پيش .قبل از خاتم پیامبر محمد صل الله به وسيله زرتشت پيغمبر در جهان منتشر گرديد. زرتشت در تاريخ عالم اولين شخصي است كه مذهب را به يك شكل اخلاقي درآورد و در آن عصر كهن حقيقت وحدت را بيشتر تعليم داده راستي و نيكي را حقيقت كامل و كمال حقيقي معرفي نمود.

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید