کتاب نمایش در چین

کتاب نمایش در چین اثر بهرام بیضائی
شرح

درباره استاد بهرام بیضائی و پژوهشهایی این بزرگ مرد عالم نمایش مطالب بسیار در همین سایت نوشته ایم که آثار ایشان به دو دسته نمایشی و راجع به نمایش تقسیم میشود یعنی ساده تر کتابهایی که نمایشنامه یا فیلم نامه و برای اجرای نمایش است و کتاب های که راجع به تاریخ نمایش می باشد و چگونگی و شیوه ها و سبکها.در کتاب نمایش در چین استاد بهرام بیضایی به تئاتر و نمایش های خاور دور پرداخته از آیینها و نمایشهای چین سخن می گوید این کتاب نخست بار پیش از انقلاب توسط انتشارات امیر کبیر به چاپ رسید.برای خرید کتاب نمایش در چین تماس بگیرید

 دو کتاب دیگر تحقیقی بهرام بیضایی راجع به نمایش عبارتند از

کتاب نمایش در ایران

کتاب نمایش در ژاپن

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید