کتاب هزار و یک شب

کتاب هزار و یک شب مقدمه علی اصغر حکمت
شرح

کتاب هزار و یک شب کامل ترین نسخه چاپ و نفیس در  پنج مجلد هزار و سیصد هفده و بیست که علی اصغر حکمت مقدمه نویسی نموده است.در واقع سایت کارا کتاب کلیه نسخه معتبر کتاب هزار و یکشب را موجود دارد  نسخه های دهه سی و چهل انتشارات کلاله خاور و انتشارات گوتنبرگ موجود می باشد.برای خرید کتاب هزار و یک شب چاپ قبل انقلاب تماس بگیرید

 

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید