آخرین شب زندگی لورکا

کتاب آخرین شب زندگی لورکا اثر خوزه لوئیس دبیایونگا
شرح

کتاب آخرین شب زندگی لورکا که در سال هزار و سیصد و پنجاه و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط خوزه لوئیس دبیایونگا نوشته شده است.و با ترجمه قاسم صنعوی انجام گرفته است.این اثر خلاصه ای از تلخ نامه دبیایونگا با ای عنوان می باشد که در اول کتاب ترانه شرقی و شعرهای دیگر ترجمه احمد شاملو آمده است.فدریکو گارسیا لورکا یک یاز شاعران مشهور اسپانیا در پنج ژوئن هزار و هشتصد و نود و هشت در دهکده ى فونته در منطقه ى وگا در نزدیکى گرانادا به دنیا آمده است.پدر وی کشاورزى پولدار و مادرش معلمى از خانواده اى سرشناس بود.لورکا تا یازده سالگی خویش را در زندگى روستایى در وگا غرق نمود و این عمل نیز موجب رابطه اش با مردم عادى گشت.دوستی اش با دالی موجب گرایشش به سوررئالیسم در بعضی اثرهای مخصوص نمونه جمع شده شاعر در نیویورک گشت. این نمونه را لورکا در زمان اقامت خود در دانشگاه کلمبیا در سال هزار و نهصد و بیست و نه نگاشت. در این اثر نگاه لورکا به معماری فوق بشری و فرهنگ جنون آمیز زندگی در آن دیار خالی از روح وزندگی را می توان به خوبی مشاهده کرد .لورکا در سال هزار و نهصد و هجده در گرانادا نخستی نوشته ی نثر خود نقش ها و چشم اندازها را به انتشار رساند .برای خرید کتاب آخرین شب زندگی لورکا با ما تماس بگیرید.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید