با خورشیدهای همیشه

کتاب با خورشیدهای همیشه اثر محمدباقر پورمند
شرح

کتاب با خورشیدهای همیشه که توسط محمدباقر پورمند نوشته شده است.نمونه جمع آوری شده فوق مشتمل است بر بازنویسی و تلخیصی از مصاحبه‌هایی که با بستگان شهدا که در دهه هزار و سیصد و شصت انجام گرفته و در همان زمان در مجلات شاهد و روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است .این اثر برگرفته از خاطره های شهیدان جنگ تحمیلی و خانواده های آنها است.نخست من به شهادت می رسم .هنگامی که حرف و بحث از شما می‌شود پدر همانند همیشه می‌گوید در زمان کودکی مادر خود را از دست دادید. اکبر با آغاز فصل شهادت داخل بسیج گشته و پس از یادگیری و آموزش دیدن به کردستان می رود. در یکی از ایام که از سر کار بر می گشتم به خانه متوجه شدم که بر سر موضوعی با هم دیگر صحبت می نمایند. شکرالله می‌گفت نخست من به شهادت می رسم و اکبر هم می‌گفت نه من شهید خواهم شد. هنگامی که خرمشهر هم اکنون آغوش به آزادی باز کرده بود و کوچه‌هایش را دوباره بسیجی‌ها زیارت نمودند .اکبر همانگونه که خودش گفته بود نخست او بود که به شهادت رسید و فرشته‌ها را ملاقات نمود .برای خرید کتاب با خورشیدهای همیشه با ما تماس بگیرید.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

buye.telphon

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید