دنیای داستایوسکی

کتاب دنیای داستایوسکی اثر گئورگ باکچی
شرح

کتاب دنیای داستایوسکی که توسط گئورگ باکچی نوشته شده است.با ترجمه حسن واهب زاده انجام گرفته است.بارون وگوئه سفیر متشخص دولت فرانسه در دربار تزار روس اولین شخصی می باشد که به اطلاع جهانی ها رسانده است که در داستان و ادبیات روسی نسل نویی در حال پیدایش است. وگوئه در این نوشته خود زیاد تر از همه با داستایوسکی اشتغال ورزیده می باشد. او به طور شخصی داستایوفسکی را از قبل شناخته بود. با او حرف ها زده و چند نوشته ی او را مطالعه نموده بود. در این کتاب تعریف و تمجید و تأیید و رد درهم عجین گشته است.تا حال حاضر هزاران تک نگاری و بروشور تحلیلی درمورد این غول بزرگ و کامل نشده به انتشار رسیده است. هر اثر موجودی که از فیودور میخائیلویچ داستایوسکی حرف می زده و می بایست از این نظر و نگاه حرکت نماید که بشریت این نگارنده را تأیید نماید . بی آن که به انسانیت توهین نماییم .نخواهیم توانست داستایوسکی را تحقیر کنیم. دیگر زمان آن رسیده که داستایوسکی را درک نموده و زنجیری را که داستایوسکی یک مرده را با زنده تبعید شده اش ارتباط می دهد پاره نماییم. در یک دوره ی بی رحم و زمان منتقل نمودن او از خود شکافی و مسیر و راه را پیدا نمودن و همچنان از شرم ترسی نداشت. او قادر بود سؤال نماید و فریاد کشد و به ترس کشاند. برای خرید کتاب دنیای داستایوسکی با ما تماس بگیرید.

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

سفارش تلفنی کتاب

کارا کتاب را در تلگرام دنبال کنید