خریدار کتاب , خریدار کتاب دست دوم ,خریدار کتاب باطله

مرکز کتاب دست دوم در تهران بعنوان یک کتابفروشی رسمی در زمینه خرید و فروش کتاب دست دوم فعالیت دارد. ما در زمینه های فوق خریدار کتاب هستیم. که به شرح ذیل است.

خریدار کتاب دست دوم داستان و رمان

خریدار کتاب دست دوم تاریخی شامل رمان تاریخی و کتابهای تاریخی نو و دست دوم

خریدار مجلات قدیمی که فقط مجلات قبل انقلاب میباشد

خریدار کتاب دست دوم شعر و ادبیات که شامل تاریخ ادبیات و سبکهای ادبی است

خریدار کتاب فلسفه که شامل کتاب های دست دوم تاریخ فلسفه و هر کتابی که به فلسفه ربط دارد.

خریدار کتاب روانشناسی و کتابهای دست دوم هنری

و بخصوص خریدار کتاب خطی به بالاترین قیمت در محل

 

حال چه کتابهایی را نمیخریم که در قسمت ذیل بدان اشاره می کنم.

ما خریدار کتاب درسی نیستیم.

ما خریدار کتاب دانشگاهی نیستیم.

ما خریدار کتاب علمی و آموزشی نیستیم.

ما خریدار کتاب باطله یا کاغذ باطله نیستیم.

ما خریدار کتاب زبان و دیکشنری نیستیم.

 

پس لطفا با توجه به موارد فوق اگر کتاب دست دومی دارید که ما اعلام به خرید کردیم با ما تماس بگیرید.

و ما مدعی هستیم بالاتر از همه زودتر ازهمه و حرفه ای تر از هم خریدار کتاب شما هستیم