پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

روانشناسی

شامل کتاب های روانشناسی و تاریخ و علم روانشناسی

.....................................................................................................

دانلود کتاب فرگشت انسان اثر شروین وکیلی

 

 

در یک نگاه کلی، میتوان موضوع کل دانش تجربی را به سه قلمرو ماده، انرژی و اطلاعات تقسیم کرد. از آنجا که تمام پدیدارهای شناخته شده برای ما به صورت ترکیبی از این سه عنصر وجود دارند، لازم است کمی بیشتر در مورد آنها بدانیم. ماده قدیمیترین و مشهورترین شکل از عناصر سازندهی پدیدارهاست. ماده آن عاملی است که با جرم نمایندگی میِشود و توسط واحد گَرم شمارش پذیر میگردد.مدلها و نظریه های تفسیرکننده ی ماده از قدمتی بسیار برخوردارند و طیف وسیعی از دیدگاهها را ــ از تالس تا انیشتین ــ در بر میگیرند. ماده را از دیرباز به عنوان واحد وجود داشتن ِ عناصر ــ و گاه به عنوان تنها تجلی وجودها ــ در نظر میگرفتهاند. به همین هجده دلیل هم ترازو، که یکی از مشتقات جرم ــ یعنی وزن ــ را میسنجد، یکی از آشناترین و معتبرترین ابزارهای سنجش در تمدنهای باستانی بوده است، تا بدان حد که فرشته ی عدالت نیز معمولا ً با ترازویی در دست تصویر میشود. با وجود این سابقه ی طولانی، تا زمان گالیله تلاش موفقی برای صورتبندی ریاضی مفهوم ماده انجام نشد و تنها در عصر نیوتون بود که اولین صورتبندی موفق این مفهوم به اندیشمندان معرفی شد. اگر از دیدگاههای اساطیری و انسانواره3 بگذریم، میبینیم که قدمت مفهوم علمی انرژی بسیار کمترازماده است. نخستین نظریههایی کهانرژی را به عنوان عامل دگرگونی در ماده صورتبندی میکردند، در جریان عصر روشنگری شکل گرفتند. اگر از صورتهای سادهانگارانهی تفسیر این مفهوم ــ مانند نظریهی فلوژیستون ــ بگذریم، باید تبار این واژه را در نورشناسی نیوتون و نظریهی میدانی/ذرهای برق جستوجوکنیم. مکانیک نیوتونی و معادلات ماکسول نخستین تلاشهای موفق برای ریاضیگونه کردن مفهوم انرژی بودهاند. واحد اندازهگیری انرژی در زیستشناسی کالری است که با مقدار انرژی لازم برای یک درجه گرم کردن یک گرم آب برابر دانسته میشود.بنابراین، از ابتدا انرژی را برمبنای دگرگونی در ماده میسنجیدند. اطلاعات جدیدترین مفهوم از بین این سه است. این مفهوم به عنوان کلیدواژهای با بار معنایی غنی در بسیاری از فرهنگها وجود داشته است، اما نخستین صورتبندی ریاضی آن و اولین تلاش برای کمی کردن آن در اواسط قرن گذشته توسط ویوِر وشانون چهار انجام گرفت. اطلاعات بر مبنای وضعیت چیده شدن ماده و انرژی در یک سیستم تعریف میشود. این مفهوم را با واحد بیت(bi t) ــ کوتاه شدهی عبارت«واحد دوتایی»5 ــ ّ کمی میکنندیک بیت مقدار اطلاعاتی است که برای انتخاب یک گزینه از بین دو حالت همسان لازم است. در یک بیان سادهانگارانه، باید ماده را به عنوان شکل بدیهی و ملموس هستی ــ یعنی آنچه جرم داردــ در نظر گرفت، و انرژی را به عنوان توانایی تغییر ماده بر مبنای آن تعریف کرد. به این ترتیب،اطلاعات هم بر اساس ارتباطات بین ماده و انرژی تعریفپذیر میشود. جدای از آنکه این تعریف تنها در سطح خاصی از توصیف(سطح کلان)معنا دارد، و گذشته از اینکه در فیزیکًجدید معانی کاملامتفاوت و گاه متحدشوندهای به این سه عنصر منسوب میشود، همین تعبیر ساده را کافی فرض میکنیم و سه کلیدواژهی یادشده را به همین ترتیب به کار میگیریم.به این ترتیبدر علم،هر پدیدارتجربهپذیرکه مشاهده میشود آمیختهای از این سه عنصر است.

 

برای خرید کتاب فرگشت انسان اثر شروین وکیلی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب یک بستر و دو رویا: تاریخ تنش زدایی ۱۹۸۱ - ۱۹۶۲ اثر آندره فونتن ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی

 

ترس و وحشتی که در این ماجرا به طرفین دست داد (جدال و قدرت نمایی کندی و خروشچف برای قرار گرفتن موشک های شوروی در کشور کوبا) بحدی بود که به یکدیگر قول شرف دادند که هرچه از دستشتان برآید انجام دهند تا دوباره در لبه پرتگاه قرار نگیرند و به این ترتیب بحران شدید جای خود را به یک دوره ارامش نسبی داد.
از زمان شروع جنگ سرد این نخستین بار نبود که روابط امریکا و شوروی بعد از یک بحران تند آرام می شد.
مرگ استالین در سال هزار نهصد پنجاه و سه محیطی بوجود آورد که منجر به آتش بس در کره و هند و چین و امضای قرار داد تضمین استقلال اتریش و ایجاد روابط بین المان فدرال و شوروی و بالاخره تشکیل کنفرانس سران چهار کشور بزرگ در ژنو گردید.
هنوز این ارامش به نتیجه قطعی نرسیده بود که دخالت نظامی شوروی در مجارستان و تجاوز انگلیس و فرانسه به مصر در پاییز 1956 به ان خاتمه داد.
دومین دوره ارامش که از این هم کوتاهتر بود در سپتامبر 1960 یعنی هجده ماه بعد از بحران برلین با سفر خروشچف به امریکا شروع شد و چند ماه بعد با قضیه هواپیمای یو2 خاتمه یافت زیرا پرزیدنت ایزنهاور از معذرت خواهی از شوروی خودداری کرد و در نتیجه کنفرانس سران چهار کشور که به دعوت ژانرال دوگل در پاریس تشکیل شده بود با شکست روبرو گردید.

سومین دوره آرامش در روابط بین شرق و غرب بسیار طولانی تر بود و به قول بعضیها هنوز هم ادامه دارد ولی در معنی و مفهوم ان تحول ایجاد شده و به جای جنگ سرد به ان تنش زدایی می گویند و در واقع جانشین صلحی گردیده که کسی جرئت نمی کند از ان نام ببرد.
ولی غرق میان جنگ سرد و تنش زدایی به مفهوم امروزی ان هنوز کاملا روشن نشده است.

 

برای خرید کتاب یک بستر و دو رویا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب دایره المعارف کف شناسی اثر م. کاتاکار ترجمه کامبیز شمس

 

 آنچه که دیروز خرافات نامیده می شد امروز اساس زندگی انسانها را تشکیل می دهد و بدون شک انچه که امروز خرافات پنداشته شود بنیانگذار زندگی فردا خواهد بود.
روزگای زمین را مسطح و مرکز گیتی می پنداشتند و تا هنگامی که کپرنیک در اتش سوزانده نشد و گالیله در دادگاه تفتیش عقاید کلیسا وادار به توبه نگردید مردم به گرد بودن زمین پی نبردند.
علوم شیمی و فیزیک نیز از این قاعده مستثنی نبودند و مردم شیمیدانان را کیمیاگر و جادوگر می پنداشتند.به عبارتی جهل بشر نسبت به موضوعات علمی اورا وا می دارد تا به دیدی خرافی به انها بنگرد.
دانش کف شناسی نیز از جمله علومی است که هنوز نتوانسته حقانیت خود را در نیا به اثبات رساد.
البته ناگفته نماند که در کشورهای اروپایی و امریکایی این موضوع تا حدی جا افتاده ترست و حتی مردان نامی تاریخ چون ناپلئون بناپارت و اسکندر مقدونی خود کف شناسائی برجسته بوده اند.
اما در این مرز و بوم متاسفانه به دانش کف شناسی به دیدی غیر واقعی و خرافی نگریسته می شود.علت انکه عده ای از این ره توشه سودجویی و بعضا خودنمایی براشته اند.
انچه که عمل مترجم را در ترجمه این اثر بی مانند توجیه می کند زدودن زنگ خرافات از این دانش و عرضه ان بصورت مردمی به خوانندگانست.
ادمی مسلح به این دانش هرگز قریب ظاهر دیگران را نخواهد خورد و با شناخت استعدادهای خود و دیگران می تواند مفید و سازنده باشد.شاید بتوان سیمای ظاهر را به هر نحو تغییر داد اما تغییر دهنده کف دست تنها گذر زمان و اراده انسانهاست.از اینرو کف دست شناسنامه ای قابل اعتماد از گذشته و حال و حتی اینده است.

برای خرید کتاب دایره المعارف کف شناسی اثر م. کاتاکار ترجمه کامبیز شمس نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید

 

دانلود کتاب کودک نوین اثر اوشو ترجمه مرجان فرجی

 

آیا کودک میتواند به اندازه والدین حق یک زندگی خصوصی و فارغ از باید و نبایدهای پدر و مادر داشته باشد؟ این یکی از بنیادی ترین مشکلاتی است که انسانیت امروز با آن روبروست آینده بستگی به این دارد که ما چطور این مشکل را حل کنیم انسان پیش از این هرگز با چنین مشکلی مواجه نبوده است انسان برای نخستین بار به سن رشد رسیده است–بلوغی خاص روی داده است–و همانطور که شما بالغ میشوید باید با مشکلات تازه یی دست و پنجه نرم کنید.

آهسته آهسته انسان به موازات پیشرفت خود نسبت به انواع زیادی از بردگی آگاهی یافت اما به تازگی در غرب زمزمه هایی به گوش میخورد که بزرگ ترین بردگی بردگی کودک است جالب است! پیش از این کسی به این فکر نیفتاده بود در هیچیک از کتابهای مقدس دنیا هم از این موضوع ذکری به میان نیامده است. چه کسی فکرش را می کرد ...

کودک و بردگی؟! بردة پدر و مادرش؟! همان ها که دوستش دارند؟ همان ها که خود را قربانی فرزندشان می کنند؟ چه حرف ها! واقعا ً چه جفنگیاتی! اما اکنون همزمان با پیشرفت روانشناسی در زمینه ذهن انسان و عملکرد آن کاملا ً روشن گردیده است که کودک بیش از هرکسی مورد استثمار قرار می گیرد هیچکس به اندازة کودک استثمار نمی شود و البته او در پشت ظاهر فریبنده ای از عشق مورد بهره کشی قرار می گیرد.

و من ادعا نمی کنم والدین از این نکته آگاهند که کودک را به استثمار می کشند بردگی را بر او تحمیلمی کنند زندگی اش را تباه می سازند و او را احمق و بی هوش بار می آورند همة تلاش آنها برای شرطی کردن کودک به عنوان یک هندو یک مسیحی یک جاینی یک بودایی عملی غیر انسانی است آنها از این موضوع آگاه نیستند اما تا آنجا که به حقایق مربوط است هیچ فرقی نمی کند.

کودک به شیوه یی وقیحانه توسط والدین شرطی می شود اما کودک بی دفاع است او به پدر و مادر وابسته است او قادر به سرپیچی کردن فرار کردن یا حمایت از خودش نیست او کاملا ً آسیب پذیر است و به همین دلیل هم به راحتی از او بهره کشی می کنند قراردادی شدن از سوی پدر و مادر بزرگ ترین بردگی در دنیاست باید آن را بکلی ریشه کن ساخت تازه آنگاه انسان قادر خواهد بود برای نخستین بار به راستی و با تمام وجود آزاد باشد چرا که کودکی خودش پدر انسان و انسانیت است اگر به شیوهیی نادرست تربیت شود آنگاه انسانیت به بیراهه می رود.

کودک بذر است:اگر این بذر به دست افرادی خیرخواه افرادی به اصطلاح خیر اندیش مسموم و فاسد شده باشد دیگر کدام انسان آزادی باقی می ماند که به او امیدوار باشیم؟ نه اینطوری رؤیای آزادی و انسان آزاد هرگز به وقوعنخواهد پیوست.

آن چیزی که فکر می کنی داری فردیت1 نیست فقط شخصیت2 است چیزی است که توسط والدین اجتماع و معلمان سیاستمداران و مربیان در شما در طبیعت تان کاشته شده است در اکثر نقاط جهان از کودکستان تا دانشگاه مربی در خدمت گروه های ذینفع است در خدمت تشکیلات استهمة هدفش این است که هر کودک را به نحوی به نابودی و تباهی بکشاند به نحوی فلج کند که او خود را با اجتماع تشکل یافته سازگار نماید.

بله ترسی وجود دارد این ترس که اگر کودکی از همان آغاز غیر شرطی بماند چنان باهوش و چنان هوشیار و آگاه خواهد بود که دیگر سر لوحةزندگی اش عصیان است–و هیچکس خواهان عصیان و سرکشی نیست همه خواستار افراد مطیع و فرمانبردارند.

 

برای خرید کتاب کودک نوین نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.