پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

روانشناسی

شامل کتاب های روانشناسی و تاریخ و علم روانشناسی

.....................................................................................................

دانلود کتاب کودک نوین اثر اوشو ترجمه مرجان فرجی

 

آیا کودک میتواند به اندازه والدین حق یک زندگی خصوصی و فارغ از باید و نبایدهای پدر و مادر داشته باشد؟ این یکی از بنیادی ترین مشکلاتی است که انسانیت امروز با آن روبروست آینده بستگی به این دارد که ما چطور این مشکل را حل کنیم انسان پیش از این هرگز با چنین مشکلی مواجه نبوده است انسان برای نخستین بار به سن رشد رسیده است–بلوغی خاص روی داده است–و همانطور که شما بالغ میشوید باید با مشکلات تازه یی دست و پنجه نرم کنید.

آهسته آهسته انسان به موازات پیشرفت خود نسبت به انواع زیادی از بردگی آگاهی یافت اما به تازگی در غرب زمزمه هایی به گوش میخورد که بزرگ ترین بردگی بردگی کودک است جالب است! پیش از این کسی به این فکر نیفتاده بود در هیچیک از کتابهای مقدس دنیا هم از این موضوع ذکری به میان نیامده است. چه کسی فکرش را می کرد ...

کودک و بردگی؟! بردة پدر و مادرش؟! همان ها که دوستش دارند؟ همان ها که خود را قربانی فرزندشان می کنند؟ چه حرف ها! واقعا ً چه جفنگیاتی! اما اکنون همزمان با پیشرفت روانشناسی در زمینه ذهن انسان و عملکرد آن کاملا ً روشن گردیده است که کودک بیش از هرکسی مورد استثمار قرار می گیرد هیچکس به اندازة کودک استثمار نمی شود و البته او در پشت ظاهر فریبنده ای از عشق مورد بهره کشی قرار می گیرد.

و من ادعا نمی کنم والدین از این نکته آگاهند که کودک را به استثمار می کشند بردگی را بر او تحمیلمی کنند زندگی اش را تباه می سازند و او را احمق و بی هوش بار می آورند همة تلاش آنها برای شرطی کردن کودک به عنوان یک هندو یک مسیحی یک جاینی یک بودایی عملی غیر انسانی است آنها از این موضوع آگاه نیستند اما تا آنجا که به حقایق مربوط است هیچ فرقی نمی کند.

کودک به شیوه یی وقیحانه توسط والدین شرطی می شود اما کودک بی دفاع است او به پدر و مادر وابسته است او قادر به سرپیچی کردن فرار کردن یا حمایت از خودش نیست او کاملا ً آسیب پذیر است و به همین دلیل هم به راحتی از او بهره کشی می کنند قراردادی شدن از سوی پدر و مادر بزرگ ترین بردگی در دنیاست باید آن را بکلی ریشه کن ساخت تازه آنگاه انسان قادر خواهد بود برای نخستین بار به راستی و با تمام وجود آزاد باشد چرا که کودکی خودش پدر انسان و انسانیت است اگر به شیوهیی نادرست تربیت شود آنگاه انسانیت به بیراهه می رود.

کودک بذر است:اگر این بذر به دست افرادی خیرخواه افرادی به اصطلاح خیر اندیش مسموم و فاسد شده باشد دیگر کدام انسان آزادی باقی می ماند که به او امیدوار باشیم؟ نه اینطوری رؤیای آزادی و انسان آزاد هرگز به وقوعنخواهد پیوست.

آن چیزی که فکر می کنی داری فردیت1 نیست فقط شخصیت2 است چیزی است که توسط والدین اجتماع و معلمان سیاستمداران و مربیان در شما در طبیعت تان کاشته شده است در اکثر نقاط جهان از کودکستان تا دانشگاه مربی در خدمت گروه های ذینفع است در خدمت تشکیلات استهمة هدفش این است که هر کودک را به نحوی به نابودی و تباهی بکشاند به نحوی فلج کند که او خود را با اجتماع تشکل یافته سازگار نماید.

بله ترسی وجود دارد این ترس که اگر کودکی از همان آغاز غیر شرطی بماند چنان باهوش و چنان هوشیار و آگاه خواهد بود که دیگر سر لوحةزندگی اش عصیان است–و هیچکس خواهان عصیان و سرکشی نیست همه خواستار افراد مطیع و فرمانبردارند.

 

برای خرید کتاب کودک نوین نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب یوگای خرد و فرزانگی اثر مجتبی ولی بیگی منوچهر البرزی

 از آنجا که سبک سوامی شیواناندا یوگای ترکیبی است که در آن یک یوگا پایه و اساس فرض می شود و از دیگر یوگاها شامل باکتی یوگا و کارما یوگا و راجا یوگا جهت رشدی همه جانبه بهره گرفته می شود بسیاری اوقات تعیین مرز دقیق جدایی این سه نوع یوگا امکان پذیر نیست زیرا در یک کل واحد در کنار هم جمع اند و هدف یوگا که اتحاد و یگانگی الهی است مهمترین مسئله است.
امید با یاری حق تعالی در مجموعه های اینده بتوانیم به شرح باکتی یوگا (یوگای عشق).کارما یوگا ( یوگای خدمت) و یوگای ترکیبی سوامی شواناندا بپردازیم

 

برای خرید کتاب یوگای خرد و فرزانگی اثر مجتبی ولی بیگی منوچهر البرزی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب اسرار مکنونه : در بیان کشف اسرار منیتیزم و هیپنوتیزم ترجمه منوچهر نوری کامیاب

 

 حیف دیدم که هموطنان عزیز بجای معرفت به علوم مکتونه از ( مانیتیزم و خواب های سمنامبولی و هیپنتیکی و تلپاتی و عرفان بطریق پیش گوئی و معرفت الروخ) که امروزه طرف توجه بزرگترین دکترهای دنیا و متخصص ترین اشخاص با درایت و زکاوت است گرفتار به یک رشته خرافات رمالان و دعا نویسان عاری از حقیقت که خود بیخبر از هر نوع معرفتی هستند گشته و به انها در موقع احتیاج تالمات روحی و جسمی خود دست دراز نمایند.
در صورتیکه خود این عاملین بهره از معرفت و پیش بینی ندارند.
مقصود اینجانب اولا تنقید نیست. و نیز نمیخواهد به اصل این علوم که اگر روزی هم یک حقیقتی داشته. از قبیل علم اعداد و رمل و امثاله اعتراض خود قرار داده اند. ایا بهره و نصیبی از حثقیقت ان دارند؟ محتاج به تفکر و تعمق است.

ثانیا باید دانست که این قبیل حقایق مکنونه طبیعت وقتیکه از دست عاملین اصلیه و مدققین متعمق خارج و بدست طبقاتی افتاد که انرا خواستند وسیله مادی و استفاده خود قرار دهند. حقیقت ان در دست این اشخاص تاثیر اصلی خود را از دست داده است.
و اگر در میان این گروه شخصی یافت شود که اثاری از معرفت و حقیقت ان علم در او یافت شود خیلی نادر و حکم کیمیا را دارد.

برای خرید کتاب اسرار مکنونه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب بادهای مخالف اثر کارلوس کاستاندا ترجمه محمدرضا چنگیز فرهنگ زاجفروشها

 نکاتی که در این گفت و شنود نهفته است که برخی را واداشته است تا به دیدی انتقادی به هر دو نفر بنگرند.
با کاستاندا همه چیز از جمله دن خوان را از خودش در اورده یا موکتاندا در ثبت تاریخ ها راه را به اشتباه رفته است.
به هر حال هنوز هم پزسش هایی مانند این ها که ایا دن خوان در زمان مصاحبه زنده بود؟ ایا کاستاندا فکر می کرده که او زنده است؟ ایا کارلس فکر می کرده که او تنها دو کاراموز دار؟ ایا کاستاندا در اینجا مطابق با اموزشهاش رفتار میکرد و نمی خواست همه حقیقت را بگوید؟ و درباره این دیدار بی پاسخ مانده است.

و سخن پایانی و یاداور چند نکته:
یکم اآنکه چون رویکرد ما رویکرد سان به آثار کاستانداست از این رو نوشتن پاره ای از روشنگرها و به طبع آن اطناب پیش گفتار و پی نوشت را گریز و گریزی نبود.
دوم انکه ما در این نوشته در پی بررسی تطبیقی نبوده ایم.کوششی که در پیش گفتار به کار رفته است تنها برای نمایاندن ریشه های مشترک یا احیانا مخالف هر دو سنت است.
اگر گه گاه در پی نوشت ها به همانی هایی اشره شده است برای نمونه و گذری است چرا که این گونه بررسی ها متضمن تعمقی در خورتر و مطالعاتی بیش ترند که در این مختصر نمی گنجید و به فرصتی دیگر موکول گشت

 

برای خرید کتاب بادهای مخالف نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.