دانلود کتاب رفتار جنسی بر پایه سکسوفیزیولوژی اثر دکتر حسن حصوری

 

 

گذشته از مؤلفان کتب مربوط به رفتارهای جنسی که با یک وسیله ی تبلیغاتی در تحمیق مردم میکوشند تلاش اساسی اغلب دانشمندان رشته های وابسته به آن چشمگیر است که هم و غم آنها مصروف در این است که واقعیات علمی را در جهت منافع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خاص برند به روشنی میبینیم دانشمند این رشته تلاش میکند که نشان دهد و انسان به وجود ندارد بلکه فقط انسان بیمار وجود دارد یعنی با این ترتیب هر موجودی که رفتارهایش موافق مردم و بشریت نیست، بد نیست بلکه بیمار است؛ بیماری که ممکن است گرفتار عقده ها و محرومیت های گوناگونی باشد که در اکثر موارد اینها جنسی است پس نباید او را تنبیه کرد بلکه باید او خود به پزشك مراجعه کند تا درمان شود. در پناه این استدلال تمام رذالت های حضرات توجیه میشود ووجدان راحتی اگر اساساً داشته باشند - برایشان میماند. می بینیم که یکی دو موجود شناخته شده هم اخیراً در ایران این صدا را بلند کرده اند و غافل اند ـ و یا ما اینطور خیال میکنیم که اگر به فرض آن اندیشه ی روانکاوانه درست ،باشد در مورد کسی که حساب کار را بدست دارد و قضایا را فهمیده و باز دست به رذالت ،میزند صدق نمیکند و چنین انسانی بیمار نیست بلکه بداست، ردل است پاچه و رمالیده است و هر چه از آن بدتر نباشد نیز هست.
-
از سوی دیگر با استفاده از تئوری روانکاوانه ی بالا گفته میتوان به راحتی از شر هر گونه موجودی خلاص شد و اور امنکوب کرد او هر که باشد بیمار است و میتوان او را به بیمارستان برد و جلوی همه ی فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی اور ا گرفت میتوان رهبران بسیاری از اندیشه ها و شیوه های فکری را بیمار قلمداد کرد و ایشان را با قرصهای مسکن و آرام بخش و داروهای غیرت زدا در گوشه ی بیمارستان نگاه داشت.
باینترتیب در جوامع غربی از این راه نیز افکار و فعالیتهای مردم کنترل میشود و حضرات میکوشند که به هیچ موجودی که از نظر ایشان بیمار شناخته شده اجازه ی فعالیت ندهند. جالب است که قهرمانان بسیاری از نویسندگان غربی در سالهای اخیر بیماراند و در قصه ها و نوشته های

ایشان نیز انسان موجودی بیمار است و کم کم ملکات خویش را از دست میدهد. بعضی از نقاشان توکار نیز که بر سبکهای تازه و استعماری آبستره وكوبيسم وفوتوريسم ويك عده ایسم های دیگر تکیه کرده اند. از هر ده کارشان شش - هفت تا باد هواست دو تا هم تصویر موجودی است که جای مغز و چشم و گوش و تخمش با هم عوض شده و البته حضرت نقاش ناخواسته و ناخود آگاهانه چنان تصویری کشیده و هر خطی که رسم کرده و هر رنگی که بکار برده نماینده ی يك انبار رسالت است. و از اینها همه، رسوخ آن فکر را در جامعه ی هنری و روشنفکری غرب میتوان ملاحظه کرد و میتوان به میزان مسئولیت و مأموریت هنرمندان و روشنفکران امروزی جهان غرب پی برد و افسوس است که در این راه کوشش پاك و بيدريغ دانشمندان و متخصصان فن به هدر میرود و کالای بازار میگردد.
به دلایل بالا گفته کتابهای فرنگی شایستگی ترجمه شدن در کشور ما ندارد بویژه که کار ترجمه ی کتابهای پزشکی در این دیار بسامان نیست و بویژه تر آنکه اصولا بر گرداندن کتابهای علمی نه کار چندان درستی است و نه به گونه ی کاملا خشنود گرانه ای میسر است. از طرفی فقر علمی بسیار شدید دانشجویان و پزشکان در سکسولوژی لزوم وجود کتاب جامع و مستندی را در این زمینه ایجاب میکند فقر دانش جنسی ، تنها ویژه ی دانشجویان و کاوشگران زحمت کش سرزمین ما نیست بلکه این درد مبتلا به همه است. چنانکه در آزمایشی که در آمریکا از دو گروه دانشجویان پزشکی و حقوق، در زمینه ی سکسولوژی بعمل آمد ضعف دانش ایشان آشکار گشت و شگفت آن بود که تفاوت نمره ی دانشجویان پزشکی و حقوق ابداً چشمگیر نبود (۶۱۰۹ دانشجویان پزشکی و ۵۹٫۷ دانشجویان حقوق تازه این تفاوت اندك تا حدی بخاطر آنست که دانشجوی پزشکی سالهای بیشتری به تحصیل مشغول بوده است وطبعاً با مطالب بیشتری برخورد داشته. گمان نیست که اگر به فرض چنان حقوقدانی به علت گونه ای ناراحتی جنسی به چنان پزشکی مراجعه کند کاری مثبت و اصولی از دست پزشك ساخته نیست و آنچه او میداند چیزی نیست که حقوقدان بیمار خود از آن بی اطلاع باشد. متأسفانه وسعت بیش از حد دانش پزشکی، تدریس کم و بیش کامل تمام رشته های فرعی را غیر ممکن ساخته است و حال اگر سکسولوژی، مانند بسیاری از رشته های فرعی و کم اهمیت دیگر، بصورت حاشیه ای بر روانپزشکی، هورمونشناسی، بیماریهای مجاری ادرار و جز آن تدریس نمیشود، دست کم بد نیست که مأخذی برای مراجعه ی علاقمندان موجود باشد. و این یکی از انگیزه های تألیف کتاب حاضر بوده است.

 

 

 

برای خرید کتاب رفتار جنسی بر پایه سکسوفیزیولوژی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

این کتاب که نگارنده قصدا انتشار آنرا نداشت و به سفارش دوستان چنین کرد. نخست در
مجموعه ای نزدیک به هزار صفحه فراهم آمده بود اما بخاطر کمبود فرصت برای چاپ و گرفتاریهای دیگر، کوتاه شد و این کوتاه شدگی بیشتر در فصل های مربوط به جنین شناسی فیزیولوژی، انحرافات جنسی و «بیماریها و سکسوپاتیها، در همگنی ها و ویژگیهای جنسی کوتوله ها و درازها، صورت پذیرفته و امید است که تراکم مطالب در درک آنها دشوار تا پدید
نیاورده باشد.
نگارنده این کتاب را در گذران پنج سال فراهم آورده است و در گرد آوری آن با مشکلات فراوان روبرو بوده سکسولوژی دانش توی نیست اما در سرزمین ما مدارکی که برای طالعه ی آن لازم است، بویژه برای يك محصل كه بمنظور خواندن يك كتاب باید صدجاریش گرو بگذارد و قربان صدقه ی این و آن ،برود بسيار اندك و سبب الحصول است و آنانکه به معنای راستین کتابی تألیف کرده اند آگاهند که مراجعه به بیش از ۲۵۰ کتاب و مجله و مقاله ـ و باز آنهم
در سرزمین ما ـ و علی الخصوص تنظیم حاصل گرد آوری ها چه کار دشواری است. چون خواسته ایم که افراد ناآشنا به اصطلاحات پزشکی نیز بتوانند از پاره ای قسمتهای کتاب سود بگیرند در نیمه ی نخست کتاب هر کجا به مطلبی که صرفاً به کار پزشکان و آشنایان به اصطلاحات پزشکی میآید، بر خورده ایم. آنرا با حروف ریز سیاه آورده ایم و یا گاه گوشزد کرده ایم که این مطلب تنها بکار پزشکان و آشنایان به اصطلاحات پزشکی میآید. و امید میبریم که دبیران و آموزگاران و دیگران هم بتوانند از نوشته های مفید کتاب، در صورت لزوم و علاقه سود بجویند و از آن در آموزندگی استفاده کنند. نگارنده شخصاً به تمام باز بردهایی که در پایان هر فصل آمده است مراجعه کرده و از
و
این بابت رهین منت کتابداران محترم دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران، دانشکده ی بهداشت و بیمارستان پهلوی است . و هر کجا که به مأخذی دسترسی نداشته اما درج آن بنا به ملاحظاتی ضرور نموده، آنرا در زیر نویس کتاب تذکر داده است. همیشه استفاده از کتابها و نوشته های جدید مورد نظر بوده است و روی این نگر جزء بزرگی از باز بردهایی که به آنها مراجعه شده. مجلات مربوط به سالهای ۱۹۶۰ به بعد است. در اینجا گوشزد میشود که بیشتر گردانندگان و نویسندگان مجله ی معروف سکسولوژی جنجال سازو چرت نویس اند و نگارنده از این مجله، جز در موارد استثنایی که با نویسندهی مقاله ی آن آشنایی قبلی داشته و از مقام علمی او آگاه بوده، استفاده نکرده است .
آمارهایی که در این نامه آمده، بیشتر مربوط به دو کشور آمریکا و انگلستان است در حالیکه حق بود آمارها مربوط به ایران باشد. لكن متأسفانه ما در این خصوص آماد جز بسيار اندك
و ناملمئن - نداریم .

یکی از کتاب های کلکسیونری و نایاب پیش از انقلاب کتاب رفتار جنسی بر پایه سکسوفیزیولوژی است که تنها یک بار در سال هزار و سیصد منجاه و دو توسط انتشارات طهوری و تالیف دکتر حسن حصوری به چاپ رسید.این کتاب قطور و مصور کتابیست علمی و مطالب کاملا مفید میرامون رفتارشناسی جنسی است.

 

 

دانلود کتاب رفتار جنسی بر پایه سکسوفیزیولوژی