پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

دانلود کتاب مکاتیب فارسی غزالی به‌ نام فضائل الانام من رسائل حجة‌الاسلام به‌ تصحیح و اهتمام عباس اقبال

 

اى ملك اين دنیا را بسیار تشکر و خزانه ساختی آخرت را نیز بساز و برقدر مقام و مدت آخرت ساز ، مدت دنیا پیداست که چند است ، بود که روزی یا نفسی پیش نمانده است ، مدت آخرت را نهایت نیست که اگر هفت آسمان و زمین پر گاورس کنند و مرغی را فرمایند که هر هزار سال يك دانه پیش مخور آن همه برسد و از اید هیچ کمتر شود، خزانه در خور مدت باید نهاد چنانکه ازل منزلی که مقام دروی یک شب بود. اندك بود بنسبت با منزلی که در او . در او مقیم خواهی بودن و بدان که هیچ بنده ایست که نه وی را بر دوزخ گذری هست از ساعتی در گیر تا هفت هزار سال که آخر کسی را که از دوزخ بیرون آورند پس از هفت هزار سال بود و این کسی را بود که ایمان سلامت برده باشد و این آسان نیست. و در خبر است که درخت ایمان آب از طاعت خورد و بیخ وی از عدل و از دوام ذکر حق تعالی راسخ گردد و چون این تربیت نباید در سکرات موت در افتد که بیخ ندارد. يك وصبت از من قبول کن کلمه لا اله الا الله همیشه در زیر زبان دار چنانکه کسی نشنود و می گوی اگر در شکار باشی و اگر بر تخت بار و اگر در خلوت ، يك ساعت از این خالی مباش که ایمان بدین راسخ شود که اگر از عذاب آخرت خلاص یابی از سؤال قیامت خلاص نیابی کلام داع. وكلكم مسؤل عن رعيته اگر ترا در مقام سیاست بدارند و بگویند بندگان خویش را و گویندگان لا اله الا الله را رعیت تو کردیم و ترا اسپی چند بدادیم بملکی ، همه دل در ستوران خویش بستی تا هر کجا مرغزاری سبزتر بود چراگاه ایشان ساختی و از بندگان ما غافل ماندی . چرا عزیزان ما را از ستوران خویش باز پس داشتی ، و گفته بودیم که حرمت مؤمن بنزدیث ما بیش از کعبه است ، از این سؤال چه جواب داری . عمر خطاب رضی الله عنه را سیرت چنان بود که شتر درویشی در شب تاريك كم شد ، پای برهنه در طالب آن می دوید و می گفت که اگر شتری گرگین را در کنار آب فرات بگذارند و دارو در وی نمالند مرا از آن روز قیامت بخواهند.

 

پرسید، و برا یکی از صحابه در خواب دید پس از دوازده سال که غل کرده بود و جامه سفید پوشیده چنان که کسی از کاری فارغ شده باشد ، گفت یا امیرالمؤمنین خدای تعالی با تو چه کرد ، گفت تا اکنون در حساب بودم و کار عمر پرخطر بود اگر نه آن بودی که خداوند کریم بودی حال عادل ترین خلق این بود حال خویش را بر این قیاس کن . و در جمله راه نصیحت دراز است بر همه ملوك وبر ملك اسلام كوتاه : لوح نوشته فرا پیش او اهم در آن لوح مینگر سیرت پدر خویش ملکشاه فرا پیش گیر واگر ترا گویند پدرت از فلان ده درم بسندی تو ده درم و تیم بستان کو این زیادت چرا بستانم ، وی از حق تعالی می ترسید من نمی ترسم ، وی عاقل بود نام ایکو و خشنودی رعیت دوست می داشت من عاقل ده ام . اگر گویند در ولایت تو جهودی هست و برا از ولایت بیرون کن بگو در روز گار پدرم کجا بود. چون گویند در ولایت وی بگو پس چرا قاعده که وی نهاد باطل کنم و بدان که هر که قاعده و راه پدر خویش باطل کند عاقی باشد و عاق ببهشت نشود اگر چه بوی بهشت از پانصد ساله راه بشنوند ، هر که ترا بعقوق دعوت کند او دشمن تو است . يا ملك شكر نعمت حق تعالی بر خود بگزار که اسمت چهار است : ایمان و اعتقاد درست و روی نیکو وخلق ليكو وفعل نیکو این یکی باختیار است و آن هر سه ۲ هدیه حق تعالی است، آن هر سه از تو دریغ نداشت تو نیز این چهارم از خود دریغ مدار که آن هر سه بزیان آید برتو و ناسپاسی کرده باشی و ای امیران نو دوات که بر پای ایستاده اید اگر خواهید که دولت پاینده باشد و مبارک باید که دولت از بی دولتی بازشناسید و بدانید که شما را ملك يكى نیست بلکه دو است، این یکی ملک خراسان و آن دیگر ملک زمین و آسمان كه ملك وى و ملك شماست، فردای قیامت همه را با وی در مقام سیاست بدارند و با شما گویند حق نعمت من چون گزار دید که قُلُوبُ الْمُلُوكَ خَزائن الله دل ملوك خزائن خدای تعالی است که هر چه در عالم خاک پدید آورد از رحمت وعقوبت بواسطه دل ملوك بود گوید خزانه خود شما سپردم و زبان شما را کلید آن خزانه کردم.

 

 

برای خرید کتاب مکاتیب فارسی غزالی  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب بیرونی نامه: تحقیق در آثار ریاضی استاد ابوریحان بیرونی اثر ابوالقاسم قربانی

 این کتاب نتیجه سالها کوشش پیگیر است که برای شناساندن آثار ریاضی یکی از بزرگترین متفکران جهان و یکی از ارجمندترین مفاخر ایران و ایرانیان استاد ابوریحان بیرونی بعمل آمده است.
اگرچه درصد سال اخیر که دانشمندان جهان با آثار ارزنده این نابغه بزرگ آشنا شده اند صدها کتاب و رساله و مقاله درباره شخصیت علمی وی و تصنفیات و تایفات متعددش در رشته های گوناگون دانش به زبانهای مختلف نوشته شده اما هنوز هم بعضی از آثار نفیس ریاضی او چنانکه باید و شاید مورد پژوهش قرار نگرفته است.
از تالیفات استاد بیرونی که مربوط به ریاضیات خالص است تنها کتابی تا کنون به زبان فارسی و با اسلوب پسندیده به طبع رسیده کتاب التفهیم لاوائل صناعه التجیم است که در سال 1318 خورشیدی با تصحیح و مقدمه و شرح و حواشی توسط داشنمند گرامی اثای جلال الدین همایی انشتر یافت و طبع جدیدی از ان هم به کوشش ان استاد بلند مرتبت با اضافات و توضیحات و حواشی مفصل توسط انجمن اثار ملی در دست چا- است.
کارهای اساسی دیگری که درباره ان قسمت از تالیفات استاد بیرونی که مربوط به ریاضیات خالص است

 

 

برای خرید کتاب بیرونی نامه: تحقیق در آثار ریاضی استاد ابوریحان بیرونی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ورجاوند بنياد اثر احمد کسروی

 هر انسان قبل از هرکس باید خویش را بشناسد. این ضرر عظیمی است که انسان خویش را پیدا نکد.ضرر زیادی است که خویش را با حیوانات یکی بشناسد.انسان نه فقط جسم است بلکه روان نیز هست که خود آن یک دنیایست.کسانی که انسان را با حیوانات یکی میدانند از این ماجرا مطلع نیستن و ما برای اینکه موضوع را اشکار کنیم مفهوم هر کدان از جسم و روان را باز می کنیم.
هر یک از ادمیان و جانوران فقط خود را میخواهند و همه را برای خویش می خواهند. و هر حرکتی که از ایشان رویت گردد بهمین دلیل است.
بعنوان مثلا دامها اگر چرا می کنند به این دلیل که رفع گرسنگی شود و برای بقای خود است.بهه این دلیل که زندگی کند و بتواند با دامی دیگر برای ان نیاز بجنگدت و ان گیاه را برای خود کند.دام ماده ای را دنبال کند . و برای خود کند . و هیچ عملی را بغیر از برای خود انجام نمی دهد.
و ادمی این چنین است همه را فقط برای خود می خواهد و همه کس را.گفته دیگران پیرامون حیوانات همه درست است. اما از انسان کارهای نامتعارف و نامعقول سر میزند. مثلا انسان دیگری را در سرما عریان می بیند و دل برای او می سوزد و لباسی به میدهید که او گرم و خوحشال شود

 

برای خرید کتاب ورجاوند بنياد نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید .و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب جشن های آتش : جشن سده، چهارشنبه سوری، آذرگان، شهریورگان اثر هاشم رضی

 این کتاب بخشی از مجموعه گاه شماری و جشن های ایران باستان که به شکل جداگانه نیز چاپ و دسترس علاقه مندان قرار گرفته کتاب اصلی در ده بخش تدوین و تحت عنوان فوق چاپ شده که بخش نخست آن درباره گاه شماری چگونگی تقویم و روز و ماه و سال و تاریخ ایران از آغاز تا دوران حال است.
ر بخش های دوم و سوم درباره گاهنبارها و سال شماری و بنیان جشن و سرور و فلسفه ان بحث میشود.
برای همه کسانی که مایلند از همه جشن ها و وجه تسمیه و علت وجودی و اشکال و مراسم و شیوه های برگزاری شان در ایران اگاهی یابند مطالعه ان توصیه میشود.
اما در هنگام های معین و ایامی که مقارن با جشن های ویژه چون نوروز.فرودگ.تیرگان یا اب پاشان و مهرگان و یلدا .سده و چهارشنبه سوری می شود به مناسبت های گوناگون بسیاری هستند که بران می شوند تا ضرورتا جنشی وِزه را مطالعه کنند. بدین سب سازمان انتشارات فروهر بر ان شد تا چند مبحث از کتاب یاد شده را که دربردارنده جشن های بزرگ هستند جداگانه نیز به چاپ رساند که به ترتیب عبارتند از فروردگان-فرودگ.نوروز-مهرگان و یلدا-جشن های آتش شامل چهارشنبه سوری.سده و ...
البته باید خوانندگان توجه داشته باشند که شماره صفحه ها در این جزوه ها تاریخ همان کتاب اصلی است و دئباره شماره گذاری نشده و شماره ها درست و مسلسل اسات

 

 

برای خرید کتاب جشن های آتش نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.