پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

درباره کتاب پیام گمگشته اثر مارلو مورگان

که نام دیگرش عرفان ساکنین قدیمی استرالیا  که به  نقل از نویسنده رساله ایست ارزشمند و روایت دلنشین سلوک عارفانه‌ بانویست که در این کتاب گنجانده شده است.

و بسیار مورد پسند جهان قرار گرفته به گونه ای که فروش و نشر میلیونی داشته است.

اعضای بیابان گرد یک قبیله‌ واقع در استرالیا که قبیله ش را مردم حقیقى میدانند.

  بانویی امریکایى را به درون خود راه میدهد تا بمدت 4 ماه همسفرشان  در صحرا باشد و با ایشان سفر کنند.و این سفر که بسیار طولانی است .

در دوهزار پانصد کیلومتر در یک بیابان سخت  و مهلک انهم پای پیاده و حتی پای برهنه.به نوعی یک مراسم و یک عبادت است.

که از رسوم 50هزار ساله باقی مانده. و در این سفر عرفانی این بانو از لحاظ فکری و اندیشه ای دگرگون میشود.

و در کتاب پیام گمگشته مملو از پیامهای مهم عرفانی و اخلاقی که همچنان میشود جهانمان را از زوال رهایی دهیم

کتاب چپق مقدس اثرجوزف اوپس براون که روای داستان از گوزن سیاه پیرامون مذهب و باورهای دینی گروه وسیعی از سرخپوست‌های آمریکای شمالی می باشد.

راوی کتاب  یعنی گوزن سیاه از رهبران و بزرگان خاص دین یا مذهب سرخپوستی سؤ میباشد.

کتاب چپق مقدس اثرجوزف اوپس براون از زوایای اخلاق گرایی و شناخت عقیدتی ادمی اگر بصورت باور یا دین نیاید و جنبه های مثبت و مثبت و روشنش را دید بسیار مفید و ارزشمند است.

و خواننده با یک عرفان و مسلک خالص و ساده که در حین آن عمیق و پر رمز و راز است اشنا میشود و از ان بهره جسته و از درون آن استفاده خواهد نمود.

و این عرفان کهن سرخپوستی که در اصل 7 آیین و رسوم عقیدتی سرخپوستهاست.

کتاب چپق مقدس در دهه هفتاد توسط انتشارات میترا با ترجمه ع پاشایی بچاپ رسید

معرفی کتاب سنت روشنفکری در غرب از لئوناردو تا هگل اثر جیکوب برونوفسکی

کتاب نامبرده به نقد و کن کاش راجع به  تکامل اندیشه از عصر  نوزایی تا شروع قرن 19 نموده است. و ساختار مطالب و دلایلی شرح کتاب از چند دیدگاه با دیگر کتب قبلی در این راستا که پیرامون تاریخ فکر و اندیشه بوده است متفاوت است.

از  بخش نخست کتاب مارا با 3 دیدگاه اصلی روبرو می نماید و به اختلافات اساسی و اصولی می پردازد.کتاب سنت روشنفکری در غرب در جان کلام تاریخ فکر به وسیعترین تعریف میباشد.

و اهمیت کتاب در این است که به یک طبقه خاص فکری و اندیشه نمی پردازد و تمامی  اندیشه ها را در هر محدوده ای از فلسفه تا علوم و سیاست بررسی قرار میدهد

.و از شاخصه های اصلی کتاب اتکایش بر کنش های متقابل فکرهاست ئر زمینه های مختلف اندیشه و تاکید بر تاثیر دسته ای از نواوری های اجتماعی و دستاوردهای فنی که همراه با اندیشه های نو هستند

 

و در اخر براساس دیدگاه نویسندگان  مسیر صحیح باز نمودن هر اندیشه.ارائه آن با سخن همان شخص است که ان اندیشه در ایشان ایجاد شده.پس همواره اندیشه هارا بدین شکلی گه باز نموده اند که شخص یا اشخاص به ان باور داشتند

.


در کتاب متفکرین بزرگ هند اثر آلبرت شوایتزر ما  با اندیشه های بزرگ و بزرگان اندیشه کشور هندوستان آشنا میشویم .نویسنده این کتاب نتیجه سالها تحقیقش راجع به فلسفه بوده و در همین زمینه نیز دکترا داشته.در این اثر به معرفی و شرح حال متفکران برجسته هند می پردازد.ایشان که برنده صلح نوبل است.ایشان را بزرگترین ادم قرن 20 معرفی گشت.آلبرت شوایتزر در کتاب متفکرین بزرگ هند به معرفی این فیلسوفها و متفکرین و نظر شخصیش راجع به اندیشه های سیاسی انسانی و فلسفی آنان پرداخته است. و همانطور که در مقدمه کتابش می گوید هدفش معرفی افکار و اندیشه های بزرگی است که در هند توسط متفکرین برجسته شان خلق و می بایست به اروپایان وغربیان معرفی کند.که پس از نشر بسیار مورد توجه قرار گرفت و در ایران نیز در سال هزار سیصد چهل هشت توسط علی اکبر بامداد بفارسی ترجمه و انتشارات کتابفروشی دهخدا ان را چاپ نمود.