پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب فلسفی

قفسه کتب فلسفی اعم از تاریخ فلسفه و شاخه های فلسفه

.........................................................................................................

دانلود کتاب فلسفه شرق اثر مهرداد مهرین

 

مصر بحق گاهواره تمدن شناخته شده است زیرا تا آنجایی که کشفیات تاریخی نشان داده، مصریان نخستین ملتی بوده اند که کاخهای زیبای افکنده و در علوم و فنون ( على الخصوص هندسه و معماری) گامهای بلند برداشته اند و مسائل اخلاقی را زیر ذره بین عقل قرار داده سعی کا کرده اند بین روابط فرد و اجتماع، هم آهنگی برقرار سازند. فکری ای اگر چه تند باد حوادث بسیاری از آثار فکری مصریان را بدست فراموشی سپرده است ، آثار مختصری که باقی مانده نشان میدهد که درام افکار مصریان بسی حیرت انگیز و قابل مطالعه بوده است آنچه در اینجا ما نقل میکنیم، قطره ای از يك اقیانوس است. اقیانوسی که قسمت اعظمی در سینه ی روزگار مدفون گشته است ؛ کمترین اثر فلسفی مصر تعلق به سال ۲۸۸۰ قبل از میلاد دارد و موسوم به تعالیم پناح حوتب میباشد.

مصر در دنیای قدیم یکی از مراکر ازرك فرهنگی جهان بوده است چندانکه حکمت مصری در یونان ضرب المثل بود. بسیاری از فلاسفه یونان از قبیل سولون ، تالس دموکریت ، فينا غورت وأفلاطون) مدتی در مصر در در نزد که نه تحصیل حکمت نموده و ریزه خوارخوان حکمت مصر بوده اند. ما از حکمت مصری چندان اطلاع نداریم و در اینجا فقط از يك (۱) گوشه از حکمت مصر پرده بر میداریم (۱) يك قسمت از حکمت مصری که روی پاپیروسها نوشته شده ، با رسیده است. کلمات حکمت آمیزی که روی این پاپیروسها نوشته شده نشان میدهد که مصریان باستان بمراتب عالیه انسانی رسیده بودند. .

 

چون فلسفه يك قوم بیشتر در معتقدات متافیزیکی آن قوم هویدا میگردد از اینرو بحث خود را از خدایان مصر شروع میکنیم . مردم در مصر قدیم در هر ناحیه ای خدای ویژه ای را می پرستیدند و طرز عبادت در هر شهر باشهر دیگر متفاوت بود ولی هر گاه شهری نفوذ بیشتری کسب میکرد ، خدای مخصوص آن شهر ، سایر خدایان را تحت الشعاع قرار میداد و بصورت خدای خدایان در میآمد در نتیجه ی عامل فوق الذکر، تثلیث ازیریس ابریس هوروس آمد. از پریس خدای نباتات ، ايزيس ربة النوع آسمان و هوروس خداوند شاهین بود و این عوامل نامتناسب مدتها در سیاست و اقتصاد مصر وجود نقش مهمی بازی کرد

. بعداً خورشید بزرگترین خدا انگاشته شد و عقیده ای مانند عقیده زرتشت پدید آمد بدین معنی که مصریان فکر میکردند خداوند نور با اهریمن تاریکی پیوسته در نبرد است و شب وروز زاده این نبرد است . از جمله خدایان دیگر مصری، اینها بودند: آنوبیس (رب النوع اموات)، خوسو (خدای ماه ) ، مخ بت ( ربة النوع كر كس) اوتو (ربة النوع مار) باخت ( ربة النوع كربه) . سلكيس ( ربة النوع عقرب) نوت (ربة النوع آسمان) غب (خداوند زمین) .

مصریان تصور میکردند نوت زن عظیم بیکری است که بدن او بشکل قوسی بالای زمین قرار گرفته و دهان و کشاله ران او بارتفاع افق میباشد و بازوان و ساقهای پای وی آن طرف دنیای مربی قرار دارد . د غب خداوند زمین و همسر نوت که سخنی از وی جدا شده و چون معرف زمین بود ، همیشه او را خوابیده برروی زمین تصور میکردند.» «شو، خداوندلتونتو پولیس که نوت وغب را در حال نزدیکی از هم جدا کرده و نوت را بر سر دست و معلق در هوا نگاه میداشت .

او فضائی خالی و خشك بين زمين و آسمان را باین ترتیب مجسم میکرد (۱) مصریان خدایان خود را بشكل حيوان و یا انسان مجسم میکردند مثلا آمون را بصورت ملخ و یا گاونر، از پریس را بصورت گاو و یا قوچ و فوروس را بصورت باز مجسم میکردند گاهي يك خدا را چندین شکل مجسم میکردند مثلا آمون ( یعنی مرموزی را که خداوند شهر آب بود ، گاهی بصورت انان و گاه بصورت قاز و یا نوچ مجسم میکردند مصریان اکثر خدایان محلی خود را به درع منتسب میکردند مثلا د آمون رع» دارای دو قایق بود. یکی قایق روز و دیگر قایق شب، با قایق شب ، رع در دهان ربة النوع آسمان فرو میرفت و پس از عبور از بدن آسمان بامدادان در قلمرو روز آشکار میگردید . هليو پولیس یعنی شهر آفتاب» که در ۲۵ میلی ممفیس واقع شده بود ، مفض الرأس خدای آفتاب؛ دع آنون ، محسوب میشد

برای خرید کتاب فلسفه شرق نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب علم ما به عالم خارج اثر برتراندراسل ترجمه نجف دریابندری

 

 

مسئله ای که به عنوان مثال برای بیان روش خود انتخاب کرده ام مسئله نسبت میان حسیات محض از یکطرف و مکان و زمان و ماده مصطلح در علم فيزيك ریاضی از طرف دیگر است. اهمیت این مسئله را دوست و همکارم دکتر وایت هد بمن خاطر نشان ساخت و در واقع کلیه موارد اختلاف بین نظریاتی که در این کتاب اظهار شده و آنچه در کتاب «مسائل فلسفه» پیشنهاد گردیده بر اثر راهنمائیهای اوست.

برای تعریف نقطه و طریقه بحث در بارۀ آنات و اشیاء» و بطور کلی نحوه تصور عالم ماده به عنوان يك تركيب اعتباری بجاى يك امر مستفاد و مستنتج از مقدمات و علل نیز مدیون او هستم و آنچه در این باب اینجا گفته شده در واقع خلاصه مجملی است از نتایج دقیق تری که ایشان در جلد چهارم از کتاب «مبانی ریاضیات تشریح خواهد نمود چنانکه ملاحظه میگردد اگر طريقه عمل او در این مباحث درست دنبال شود مادۀ اختلاف و علت مناقشات طولانی و کهن بین اصحاب واقع» و «تصور» را میتوان بنحو روشن تری بیان کرد و روشی برای حل آنچه در مسئلۀ متنازع فیه بین آنها قابل حل باشد به دست آورد. تفکرات نظری دوره های گذشته در بارۀ حقیقت یا عدم حقیقت عالم مادی از ابتدا به واسطهٔ فقدان نظریۂ صحیحی در باب مسئلۀ عدم تناهی دچار آشفتگی و سرگشتگی بوده است.

این اشکال اکنون براثر تحقیقات گئورگ کانتور برطرف شده لیکن حل تفصیلی و تحقیقی مسئله به وسیلهٔ ساختن ترکیبات ریاضی مبتنی بر اعیان حسیۀ واقعیه فقط به واسطهٔ رشد و تکمیل منطق ریاضی میسر گردیده است که بدون آن عمل با مفاهیمی که دارای درجه و مرتبه لازم انتزاع و تفصیل باشند عملا غیر ممکن است.

توضیح این مطلب در رسالهٔ مختصری مانند این مجموعه خطابه ها که برای غیر اهل فن نوشته شده ممکن نیست ولی پس از انتشار کتاب دکتر وایت هد کاملا روشن خواهد شد اما در منطق نظری محض که در این رساله مختصر اشاره ای بدان رفته من از کشفیات بسیار مهم دوستم آقای لودويك ويتگنشتاین قبل از انتشار استفاده کرده ام. چون قصد من بیشتر توضیح روش و طریقه تحقیق است بسیاری مطالب را که هنوز ناقص و در مرحله تحقیق و آزمایش است ذکر کرده ام، زیرا لازم نیست طریقه ساختن همیشه به وسیلهٔ ارائه ساختمان حاضر و کامل آموخته شود.

جز در مورد مطالبی از قبیل نظریه کانتور در باب عدم تناهی سایر نظریاتی که ابراز شده هيچيك جنبه قطعیت ندارد ولی اعتقاد من این است که حتی در مواردی که نظریات مزبور محتاج تعدیل باشد تعدیلات مزبور نیز باید به همان طریقه ای که احتمال صحت نظریۀ اصلی به دست آمده کشف گردد و به همین جهت است که من از خوانندگان تقاضا دارم نسبت به نقص و عدم تمامیت آنها غمض عین نمایند.

 

برای خرید کتاب علم ما به عالم خارج نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب اشارات و تنبیهات اثر ابوعلی سینا تصحیح احسان یارشاطر

 

 

این کتاب مشتمل بر دوجزه است: منطق و حکمت، متن عربی آن قصيح و موجز است و چنانکه نام آن گواهی میدهد این میشا در آن از تفصیل دوری جسته و در بیان مطالب باشاره و تنبیهی اکتفا کرده است. از اینرو فهم مسائل آن همیشه آسان نیست، شروح و حواشی متعددی نیز که بر این کتاب نوشته شده گواه بر این معنی است (۱) آنچه کتاب ادارات را در میان آثار معتبر ابن سینا امتیاز خاص می بخشد فصول آخر آن است که در آنها شیخ بذکر مبادی عرفانی و مقامات و کرامات عارفان و تعلیل و امور غریبه ، ، چون سحر و معجزه و طلسم و نیرنگ ، پرداخته است . ابن سینا، چنانکه پوشیده ایست پیروی از ارسطو و فلاسفه ملاء و تبعیت از شیوه ایشان مشهور است.

و از اصحاب منطق و استدلال شمرده میشود. از اینرو توجه وی بعوالم عارفان و قبول مبادی صوفیان در بادی امر منافی شهرت وی بنظر میرسد، و چنین مینماید که ابن سینا در سیر معنوی خود بتدریج از روش فلاسفه مشاء دور شده و بروش پیروان افلاطون، خاصه فلوطین و حکمای مکتب اسکندریه، نزدیک گردیده است .

اما در قبول این معنی باید در نظر داشت که فلسفه ای که مسلمین بنام فلسفه مشاه میشناختند اصولاً آمیزشی از فلسفه استدلالی ارسطو وقلسله اشراقی افلاطون و پیروان او بود و بسیاری از شارحان کتب ارسطو که آثار آنها یعربی ترجمه شد و در دسترس مسلمانان قرار گرفت بمكتب حکمای اسکندریه تعلق داشتند. ابن سینا نیز از همان نخست بسیاری از آراء این حكما را بنام فلسفه مشاء پذیرفت، چنانکه عقیده ابن سینا درباره خلقت که در همه آثاروی دیده میشود، و مبتنی بر انبعاث موجودات از طریق و تجلی ، است، اصولاً ملتیس از آراء فلوطین پیشوای حکمای مکتب اسکندریه است ، به ارسطو كتاب الولوجی (۱) که بنام یکی از آثار ارسطو توسط عبدالمسیح بی نعيمة الحمصي بعربی ترجمه شد و یعقوب بن اسحق الكندى آنرا تهذيب کرد و در دسترس استفاده مسلمین قرارداد، در حقیقت مخلوطی است از آثار فلوطین و فرفوریوس (۱) که توسط یکی از مؤلفین سریانی در قرن ششم میلادی تألیف گردینی (۲) بنابراین، عرفان افلاطونی چندانکه بنظر میرسد اصولاً از فلسفه ابن سینا دور نیست. اما این نیز محتمل است که این سینا در طی مدیر معنوی خود بیش از پیش بحكمت عرفانی از دريك شده باشد.

این راهی است که بسیاری از فیلسوفان و منکران سپرده اند. فصول آخر اشارات این احتمال را قوت می بخشد . پژوهندگی ابن سینا ابن سینا بی شک از فلاسفه ای نبوده است که پای بند میراث گذشتگان بماند و تنها باخذ و اقتباس قانع باشد. با آنکه در اصول پیوسته بمیراث فلسفی یونان و فادار ماند ، در فروع صاحب اجتهاد بود و در بسیاری از مسائل با پیروان ارسطو اختلاف یافت . در مقدمة حكمة المشرقيين ، که با وجود اختصارش باید از آثار رفیع و گرانبهای ابن سینا شمرده شود، همه جا آثار این کوشش و جستجو و استقلال رأی آشکار است. چنانکه از این مقدمه پیداست ، در بسیاری از امور ابن سینا پیوسته باختلاف نظر خویش با فلاسفه پیشین که بییروی آنان شهرت داشته آگاه بوده است، اما جدائی افکندن و راه نفاق سپردن را روا نمی شمرده از اینرو در کتبی که برای عامه طلاب فلسفهتألیف کرد از انتقاد فلسفه یونانی عموماً باز ایستاد و در بیان خطایانی ایشان باغماض گرائید.

 

 

برای خرید کتاب اشارات و تنبیهات نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. برای دانلود کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب الفبای جدید و مکتوبات اثر فتحعلی آخوندزاده

 

 

ميرزا فتحعلی آخوند اوف (۱۸۷۸-۱۸۱۲) علاوه بر اشعار وشش کمدی و «حکایت یوسف شاه ، و«مکتوبات كمال الووله، و آثار متعدد انتقادى و فلسفى و يك سلسله نامه ها درباره ایجاد الفبای عربی و انتشار آن بعد از پیدایش اسلام در بین ملل دیگر و لزوم اصلاح و تغییر این الفبا تصنيفات ذیقیمتی دارد فیلسوف عالیقدر زبانهای آذر بایجانی، فارسی ، عربی و روسی را بعد د کمال می دانسته و در این زبانها آثار گرانبهائی از خود به یادگار گذاشته است .

این جلد چنانکه ملاحظه میشود شامل تحقیقات آخوند اوف درباره پیدایش خط والقباد ایجاد خط کوفی و نسخ و نستعلیق و کلوت های علمی در راه تسهیل و تکمیل این خط و بالاخره پیشنهاد لزوم تغییر الفبای عرب ولوايح مختلفه الفبای جدید میباشد .

همچنین نامه های مختلفی که آخوند اوف در بار ها الفبا و چاپ مکتوب كمال الدوله» و در موضوعات گوناگون برای دوستان و آشنایان و مسئولین امور زمان خود نوشته است ، در این کتاب گردآوری شده است. آرشیو آخوند اوف که در مخزن آثار خطی فرهنگستان علوم ا. ج. ش. س . میباشد میتوان گفت که از حیث کمیت و کیفیت استاد از بهترین و کاملترین آرشیوهای نویسندگانی است که از آثار آنها در این گنجینه پر ثروت نگهداری می شود. این برتری در سایه - لبقة كم خير و قابل تحسین خود نویسنده در ثبت و ضبط و حفظ آثار خود و دیگر ان میسر گردیده است.

میرزا فتحعلی آخر تعارف القریباً از تمام نامه هایی که به دوستان خود ارسال داشته است رونویسی نموده و در دفاتر مخصوص ثبت کرده است و همچنین مین نامه های دوستان خود را نیز با سلیقه تمام نگه داشته است.

علاوه بر اینها اصل غلب آثار ادبی و فلسفی وی مثلا متن تمام کمدی ها و حکایت یوسف شاه» ومتن مکتوبات كمال الدوله به زبان های آذربایجانی و فارسی و روسی در که نسخه در آرشیو نامبرده موجود است. در سایه این سلیقه و ترتیبی است که در حدود دو ثلث میرات قلمی آخونداوف از خطر نابودی مصون مانده است زیرا از تالیفات این نویسنده عالیقدر در دوران زندگیش فقط قسمت کمی چاپ و منتشر گردیده بود و مابقی آنها مثلا مکتوبات کمال الدولة المام أثار انتقادي و فلسفی و اغلب اشعارو كلية ترايح ورسالات الفبای جدید سالها پس از مر که وی چاپ شده است .

در میان آثار آخونداوف نامه های وی نیز از لحاظ ارزش علمی و ادبی قابل ملاحظه است. در این نامه ها اغلب و شاید بطور کلی از مسائل جدی علمی و ادبی بحث می گردد و بخشی از آنها به غیر از عنوان هیچگونه شباهتی به مكتوب ندارد. مثلا مقاله انتقادی آخر نمار في حر باره جلال الدین محمد مولوی در حقیقت نامه ایست که به قول نگارنده آن ، از کثرت بیکاری در پیلان وجود تحر یر یافته ، و به عنوان نامه به دوست خود شیخ الاسلام قفقاز آخوند ملا احمد حسین زاده فرستاده شده است. رسالات اعتقادی مشهور در باره يك كلمه و نمایشنامه های میرزا آقاد در ساله ایراده وه گریتینگاه عبارت از نامه هایی است که آخر تعارف برای دوستان صاحب قلم و نویسندگان معاصر خود نگاشته است. از اینجا می توان به اهمیت نامه های آخر تصادف پی برد.

همچنین با گفته نماند که این مجموعه حاوی تمام نامه های آخر تصادف نمی باشد و طبع و نشر همه آنها از حوصله این کتاب خارج است و این کار سودمند و لازم وقتی انجام خواهد پذیرفت که بطور کلی آرشیو نویسنده چاپ و منتشر گردد . رویهمرفته این نامه ها دو موضوع اساسی را در بر گرفته است : قسم اول نامه هایی است که در موضوع انقبا نوشته شده و قسم دوم درباره طبع و نشره مکتوبات کمال الدوله ، تحر یر یافته است. الوايح الفبای جدید آخوند اوف و پیشنهادهایی که برای دول ایران و عثمانی تقدیم داشته است حاکی است که وی از اول طالب تغییر القباع عرب نبوده است و در نخستین مرحله می خواسته است فقط در القبا اصلاحاتی عمل آید .

برای خرید کتاب الفبای جدید و مکتوبات نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.