دانلود کتاب الفبای جدید و مکتوبات اثر فتحعلی آخوندزاده

 

 

ميرزا فتحعلی آخوند اوف (۱۸۷۸-۱۸۱۲) علاوه بر اشعار وشش کمدی و «حکایت یوسف شاه ، و«مکتوبات كمال الووله، و آثار متعدد انتقادى و فلسفى و يك سلسله نامه ها درباره ایجاد الفبای عربی و انتشار آن بعد از پیدایش اسلام در بین ملل دیگر و لزوم اصلاح و تغییر این الفبا تصنيفات ذیقیمتی دارد فیلسوف عالیقدر زبانهای آذر بایجانی، فارسی ، عربی و روسی را بعد د کمال می دانسته و در این زبانها آثار گرانبهائی از خود به یادگار گذاشته است .

این جلد چنانکه ملاحظه میشود شامل تحقیقات آخوند اوف درباره پیدایش خط والقباد ایجاد خط کوفی و نسخ و نستعلیق و کلوت های علمی در راه تسهیل و تکمیل این خط و بالاخره پیشنهاد لزوم تغییر الفبای عرب ولوايح مختلفه الفبای جدید میباشد .

همچنین نامه های مختلفی که آخوند اوف در بار ها الفبا و چاپ مکتوب كمال الدوله» و در موضوعات گوناگون برای دوستان و آشنایان و مسئولین امور زمان خود نوشته است ، در این کتاب گردآوری شده است. آرشیو آخوند اوف که در مخزن آثار خطی فرهنگستان علوم ا. ج. ش. س . میباشد میتوان گفت که از حیث کمیت و کیفیت استاد از بهترین و کاملترین آرشیوهای نویسندگانی است که از آثار آنها در این گنجینه پر ثروت نگهداری می شود. این برتری در سایه - لبقة كم خير و قابل تحسین خود نویسنده در ثبت و ضبط و حفظ آثار خود و دیگر ان میسر گردیده است.

میرزا فتحعلی آخر تعارف القریباً از تمام نامه هایی که به دوستان خود ارسال داشته است رونویسی نموده و در دفاتر مخصوص ثبت کرده است و همچنین مین نامه های دوستان خود را نیز با سلیقه تمام نگه داشته است.

علاوه بر اینها اصل غلب آثار ادبی و فلسفی وی مثلا متن تمام کمدی ها و حکایت یوسف شاه» ومتن مکتوبات كمال الدوله به زبان های آذربایجانی و فارسی و روسی در که نسخه در آرشیو نامبرده موجود است. در سایه این سلیقه و ترتیبی است که در حدود دو ثلث میرات قلمی آخونداوف از خطر نابودی مصون مانده است زیرا از تالیفات این نویسنده عالیقدر در دوران زندگیش فقط قسمت کمی چاپ و منتشر گردیده بود و مابقی آنها مثلا مکتوبات کمال الدولة المام أثار انتقادي و فلسفی و اغلب اشعارو كلية ترايح ورسالات الفبای جدید سالها پس از مر که وی چاپ شده است .

در میان آثار آخونداوف نامه های وی نیز از لحاظ ارزش علمی و ادبی قابل ملاحظه است. در این نامه ها اغلب و شاید بطور کلی از مسائل جدی علمی و ادبی بحث می گردد و بخشی از آنها به غیر از عنوان هیچگونه شباهتی به مكتوب ندارد. مثلا مقاله انتقادی آخر نمار في حر باره جلال الدین محمد مولوی در حقیقت نامه ایست که به قول نگارنده آن ، از کثرت بیکاری در پیلان وجود تحر یر یافته ، و به عنوان نامه به دوست خود شیخ الاسلام قفقاز آخوند ملا احمد حسین زاده فرستاده شده است. رسالات اعتقادی مشهور در باره يك كلمه و نمایشنامه های میرزا آقاد در ساله ایراده وه گریتینگاه عبارت از نامه هایی است که آخر تعارف برای دوستان صاحب قلم و نویسندگان معاصر خود نگاشته است. از اینجا می توان به اهمیت نامه های آخر تصادف پی برد.

همچنین با گفته نماند که این مجموعه حاوی تمام نامه های آخر تصادف نمی باشد و طبع و نشر همه آنها از حوصله این کتاب خارج است و این کار سودمند و لازم وقتی انجام خواهد پذیرفت که بطور کلی آرشیو نویسنده چاپ و منتشر گردد . رویهمرفته این نامه ها دو موضوع اساسی را در بر گرفته است : قسم اول نامه هایی است که در موضوع انقبا نوشته شده و قسم دوم درباره طبع و نشره مکتوبات کمال الدوله ، تحر یر یافته است. الوايح الفبای جدید آخوند اوف و پیشنهادهایی که برای دول ایران و عثمانی تقدیم داشته است حاکی است که وی از اول طالب تغییر القباع عرب نبوده است و در نخستین مرحله می خواسته است فقط در القبا اصلاحاتی عمل آید .

برای خرید کتاب الفبای جدید و مکتوبات نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

یعنی نقاط ساقط گردد و اعراب جز و حروف نوشته شود و وجه تمایز حروف از همدیگر با نقطه ها نبوده فقط با شکل باشد. رحلة . عامر ادوم علاوه بر اسقاط نقاط وتحرير اعراب در کلمات و تعیین اشکال مخصوص برای هر يك از حروف متشابه تقطیع حروف را نیز پیشنهاد می کنند و بالاخره در مرحله سوم، که رأی نهائی و قطعی وی محسوب می گردد. هر گونه اصلاح الفبای عرب را بیفایده می شمارد د پیشنهاد می کند که الفبا بر اساس حروف لاتین تغییر پذیرد و اعراب در ترکیب کلمات نوشته شود و خط از طرف چپ به طرف راست تحریر یابد از نامه های میرزا فتحعلی آخوند اوف بخوبی استنباط می گردد که مراد وی در این مسئله که در حدود يك ربع قرن او را به خود مشغول داشته است. فقط وفقط استخلاس بوده های مردم از قلت جهل هيوادی و بالنتيجه كمك كردن به آنها برای رهایی از ظلیم میل به آزاد قید و سعادت بوده است .

از نقطه نظر آخوند اوف راه رستگاری مردم فقط وفقط بوسيله کسب مواد امکان پذیر میباشد و یگانه کاری که برای با سواد کردن عامة علق باید انجام باید تسهیل وسيلة آموزان یعنی اصلاح وتغير اللباست . البته قلم نویسنده در اهمیت اصلاح و تغيير الفبا ظاهر است . لما نباید از نظر دور داشت که هدف ولی بسیار عالی بوده و تمام کوششهایش درراه آزادی و خوشبختی طبقات مردم بعمل آمده است. در منظومه که که به مناسبت عدم موفقیت خود در این راه و سایر الله امات میهن پرستانه و تو خیر در انداش سروده است به یاد بجا گشته است.

به بسیار قدیرها چنگه زن همی بودم از فرط حب وطن بدانید سعیم ولی حاملی ندیدم در این عصر صاحبدلی با آنکه تمام کوششهای آخر عادی در آن زمان به نتیجه برسید و بنابر اصلاح طلبانه وی از طرف بد خواهان و محافظه کاران منشی گردید و این مجاهد راه ترقی آزادی با هزاران حسرت و اعده چشم بر جهان پوشید ، مهنانمی که در مزرع پر معاصر من خود باشیدم بود دیری نیاید که رشد و نمو نمود و به شر رسید. در قسمتی از نامه ها ، چنانکه مذکور افتاد آخر تصادف در باد تاریکی المهمترین نگارشات خود یعنی مکتوبات كمال الدوله ، بخش می کنند و برای طبع و نشر آنها با اشخاص گوناگون به مکاتبه می پردازد. این مکانه از پطرز بود که : بمبئی و تهران گرفته تا پاریس و لندن بعمل می آید. مطالعه این نامه ها علاوه بر سودهای دیگر از این جهت نیز پر ارزش است که به پی بردن به منظور اصلی مصنف کمک می کند و واضح می گردد که آخوند اوف عمداً كمال الدوله وجلال الدوله را در يك سلسله مسائل عمده سیاسی و فلسفی به بحث و جدل و اداشته و خواسته است که از تصادم افکار آنها بارفه حقیقت نمایان گردد.

 

 

و مکتوبات کمال الدوله، با آنکه در دوران زندگی آخوند اوف عليرغم تمام کوششها و تلاشهایش چاپ نگرديد معذلك نسخ فراوان آن در اغلب کشورهای خاور و پا باختر دست به دست پخش شد و شهرت بسزائی کسب کرد تاثیر عمیق آن در بین روشنفکران مشرقی آن دوره از نامه های میرزا یوسف خان مستشار الدوله ميرزا ملکم خان ناظم الدوله، جلال الدین میرزا پورفتحعلیشاه قاجار، مانو کجی لیم جی، میرزا محمد جعفر قراجه داغی و سایرین بخوبی مشهود است. این تألیف یکی از اولین و مهمترین آثار قلمی است که ر بیداری ایرانیان و برانگیختن اندیشه آزادی استقرار قانون اساسی بخش بزرگی ایفا کرده است.

اغلب مورخین و ادیبان ایران نام میرزا فتحعلی آخوند اوف را در سر دفتر اسامی آزاد اندیشان و نیکخواهان ایران مینویسند و از خدماتی که این دانشمند عالیمقام آذربایجانی در مهیا ساختن پندار ایرانیان برای قیام در راه آزادی بعمل آورده است قدردانی می کنند. یکی دیگر از مزایای این کتاب گردآوری مقدار قابل توجهی از نامه های همفکران و همرزمان آخوند اوف می باشد. قسمت عمده این نامه ها منحصر بفرد است و برای اولین بار در دسترس خوانندگان قرار می گیرد. طبع و نشر این نامه ها علاوه بر آنکه به شناسائی آخوند اوف كمك خواهد کرد در شناسائی دوستان وی نیز بی تأثیر نخواهد ماند و بعلاوه وسیله ای برای تدوین کاملتر آثار معاصرين او نظير ميرزا یوسف خان، جلاالدین میرزا ، میرزا آقا علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه خواهد بود .

از این نامه ها تأثیر آخونداوف در یک عده از روشنفکران و صاحب قلمان معاصر خود در ایران و ترکیه و هندوستان و سایر کشورها آشکار می گردد و بار دیگر این حقیقت به ظهور می پیوندد که او یکی از پیشرو ترین ابنای زمان خود بوده و تمام نیروی خلاقه خود را برای خدمت به وطن و به بنی نوع بشر بکار انداخته است . در این نامه ها از تعصبات پوچ دینی و نژادی نه اینکه اثری نیست، بر عکس در هر سطر آنها جد و جهدی برای بر طرف کردن هر گونه عامل نفاق و اختلافات بين خلفها نمایان است. در نظر آخوند اوف برادری و برابری بین ملل اولین شرط انسانیت و بهترین ضامن صلح و صفا و پیشرفت است . نامه ها و استادی که در این کتاب گردآوری شده است حتی المقدور بدون هیچگونه تغییر و تبدیل تقدیم خوانندگان می گردد . از برخی نامه ها و مخصوصاً از رساله تحقیقات درباره الفبا دو نسخه در آرشیو موجود بود. برای چاپ نسخه کامل تر و صحیح تر انتخاب شده و اگر در مطالب دو نسخه تفاوتی بوده است با علامت گزاری به هر يك از نسخه ها فرق آنها در پای هر صفحه درج گردیده است .

برای تمام اشارات و کنایانی که در نامه ها بکار رفته است توضیح مختصری داده ، وكلية تاریخهای هجری به میلادی تبدیل گردیده و در داخل کروشه نشان داده شده است. جدول اعلام فقط مخصوص متن فارسی است و اسامی اشخاصی که در نامه های روسی آمده است به علل تکنیکی در جدول مذکور ثبت نشده است.

 

دانلود کتاب الفبای جدید و مکتوباتدانلود کتاب الفبای جدید و مکتوبات