پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب تاریخ ایران

کتاب تاریخ ایران    این قفسه به تاریخ ایران از دیرباز تا معاصر می پردازد شما می توانید انواع کتاب تاریخ ایران را در این قفسه پیدا و دانلود نمایید

برای ورود به این قفسه روی عکس کلیک نمایید

......................................................................................................................................................  

دانلود کتاب گذشته چراغ راه آینده است: تاریخ ایران در فاصله دو کودتا 1299 - 1332 اثر محمود تفقدی جامی

 

در تاریخ فرق است میان اشتباه و خیانت و اگر اشتباه آگاهانه استمرار یابد بر آن نامی نمی توان نهاد جز خیانت. پژوهنده با پژوهندگان گذشته چراغ راه آینده...... به هنگام نوشتن یا به این اصل توجه نداشته اند، یا برای گریز از جو غالب بر روشنفکران خارج از کشور جوانگ زنی آنهم بدون رعایت انصاف بر پایه ی مدارک و اسناد و شواهد تنها به ذکر موارد انحراف حزب توده» و «حزب دموکرات آذربایجان از خط منافع مردم ایران پرداخته اند و این موارد از شدت فراوانی چنین می نماید که از شماره بیرون اند.

باید گفت در سالهای سیاه گروه های خارج از کشور بسیار به حزب توده» تاخته اند، اما از آن جا که این تاختن ها کمتر مستدل بوده و بیشتر تازندگان خود نیز یا به نوعی در خیانت سران حزب توده» سهم داشته اند. یا به گونه ای راهشان راه خیانتکارانه تابع - متبوع بوده، در نتیجه آنانی که در جهت غیر وابستگی راه می پیمودند کمتر - به حکم عقل - به این تاخت و تازهای مسلکی توجه می کردند. و «گذشته چراغ راه آینده.......

به این سبب افضل است و گرنه آگاهان بسیاری داریم و داشتیم که خیانت حزب توده و از تابش برایشان آشکار و روشن بود. گفتنی آن که برداشتهای کلی از کنار هم قرار دادن رویدادها به هنگامی نزدیک به واقعیت خواهد بود که سرمنشأ هر رخدادی معلوم باشد. حال میخواهد این سر منشأه حزب کمونیست برادر بزرگ باشد با ضرورتی تاریخی و آنانی که به چنین تفکیکی اعتقاد دارند اعمال سران حزب توده» و حزب دموکرات آذربایجان را خیانت دانسته و خواهند دانست.

با این که نویسنده یا نویسندگان گذشته چراغ راه آینده...... به تفكيك گفته شد. اعتقاد داشته اند - با مراجعه به استنتاج های واقع در کتاب - اما به دلیل با دلایلی نا آشکار بر ما اعمال سران حزب توده» و «حزب دموکرات آذربایجان را در بیشتر موارد اشتباه خوانده اند. به این سبب ضروری دیدیم بخشهایی از نوشته های تنی چند از افراد مطلع و پاره ای از اعترافات اخیر سران «حزب توده» در ارتباط با خیانت نه اشتباه آنان برای مقایسه در ابتدای کتاب بیاوریم . .....

در تاریخ سنیزه های ضد استعماری نوده ی ایران کمتر خیانتی ژرف تر و کشنده تر و ننگین تر از آنچه حزب توده انجام داد رخ ننموده است تاریخچه این حزب که از تنگ و رسوایی سرریز است دست کم از جهت شیوه ی ستیز که وابسته به گفتار کنونی ماست خود یکسر انحرافی و نادرست بود....۱۱ ...... واقعیت این است که حزب ما در سال ۱۳۲۰ در دامان اتحاد شوروی بوجود آمد..... از همان وقت هم وابستگی کامل حزب را وابستگی اعتقادی سیاسی عقیدتی و در مراحل مختلف مثل دوران اقامت طولانی افراد حزبی در کشورهای سوسیالیستی..... ما را بصورت تابعی از متبوع که اتحاد جماهیر شوروی بود. در می آورد. در نتیجه در تمام مسایل مهم تاریخی ملتحان جامعه ایران ما همیشه راهی را انتخاب کردیم که این راه فی نفسه گمراه کننده بود و فی نفسه خیانت به منافع ملت ایران بود. ۲) . ..... وحزب توده حزبی.... جدا از طبقه کارگر و توده ی ایران بود. «حزب توده» به بیگانه تکیه داشت و نه به توده و تکیه به بیگانه درست بازتاب طبیعی پدیده یی است که به درون به توده پشت ندارد.....۱۲۴ ...... تأسيس حزب توده در شرایط آشفته ۱۳۲۰ در دورانی که ایران تحت اشغال و تسلط نیروهای بیگانه قرار داشت تشکیلاتی که علت وجودی آن نه به حکم ضرورت و نه بر مبنای حوایج ضروری جامعه بلکه بشکلی ساختگی و فرمایشی بوجود آمد که با خود مناسبات و شیوه ای را بهمراه آورد که از تبعیت صرف از شوروی پیروی می کرد که این محاسبات با هیچیک از مبانی و اصولی روابط احزاب دیگر مطابقت و هماهنگی نداشت..... ۲ . ..... در حزب توده آنچه اصلا به حساب نمی آمد اراده و نظر نوده ی اعضاء حزب بود. تشکیل کنگره ها و کنفرانسها موکول به موافقت مقامات شوروی بود و بهمین علت در شش سال اول عمر حزب فقط يك كنگره تشکیل شد. در حالی که طبق نظامنامه حزب سالی یک بار باید کنگره تشکیل میشد.

از سال ۱۳۲۳ یعنی تشکیل نخستین کنگره تا ۱۳۲۶ و هنگام انشعاب یعنی چهار سال تمام با وجود تقاضاهای مکرر حوزه های حزب و تشکیلات استانها و شهرستانها و نمایندگان منتخب برای کنگره دوم دستگاه رهبری از تشکیل این کنگره سر پیچیده و دلیل عمده ای که برای این کار ابتدا بطور تدریجی و بعد بطور صریح ارائه میکرد عدم موافقت مقامات شوروی بود..... نمایندگان کنگره ها و کنفرانس ها مانند نمایندگان حزب در مجلس اغلب از اشخاصی انتخاب می شدند که مورد اعتماد مقامات شوروی بود.

اعضاء کمیته مرکزی حتماً باید مورد اعتماد کامل این مقامات باشند....... ه ..... و حزب توده ادایی از یک سازمان پنهانی بود. ادایی زشت زیرا نه هدف و نه خط مشی و نه جهان بینی و نه آرمان و نه آمادگی رزمی و نه تاکتیک و در واپسین سخن: نه سرشت «حزب توده هیچ کدام انقلابی نبود تا پیوستگی ارگانیکی یی میان ساختمان حزب با خط مشی و هدف و گوهرش برقرار باشد..... فرق است میان سازمانی که بنا به گوهر و خط مشی و هدفش خود بناچار راه ستیز پنهانی را برگزیده است با سازمانی که رویدادها و پیشامدها آنرا وادار به «قایبه شدن کرده است حزب توده از خمیره ی دوم بود. حزب توده قایم شده بود..... حزب توده» از جان مبارزه و سازمانی پنهانی تهی بود. ولی لاشه ی آنرا داشت. آخر ستیز پنهانی در نهان بودن تنها خلاصه نمی شود..... به گذر کشیدن اندیشه و مزبله یی از نظریات منحط خائنانه و ضد انقلابی این است.

 

 

برای خرید کتاب گذشته چراغ راه آینده است نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب ذیل جامع التواریخ رشیدی اثر حافظ ابرو ترجمه خانبابا بیانی

 

هنگامیکه در آموزشگاه تحصیلات عالیه دانشگاه پاریس تحصیل پرداخته بودم برای انجام کار تحصیل بایستی رساله ای مناسب بارشته تحصیلی خود تهیه نموده باشم. و در جستجوی موضوعی بودم که با آنوقت کسی دست بدان نبرده و نیز جنبه استفاده عمومی داشته باشد تا بوجود نسخه ناقص از آثار تاریخ نویس دوره تیموری حافظ ابرو در کتابخانه ملی پاریس پی بردم، چون نگارنده باین نکته بر خورد که حافظ ابرو از ایرانیانیست که در جمع آوری و تألیف تاریخ و جغرافیای ایران کوشش بسیار نموده و آنطور که در خور زحمت اوست شناخته نشده و جز در بعضی کتابها ذکری از احوال او شده است .

بر آن شدم یک بخش از کتاب پربهای او را بزبان فرانسه ترجمه و با حواشی و تعلیقات نشر نماید و ضمناً شرح حال مؤلف را بدان بیفزاید شایر این دست بکار این مقصود زد و با شوق فراوان به پیروی آرزوی خود پرداخت تا در سال ۱۳۹۵ رسالة بعنوان تاریخ پادشاهان مغول در ایران تألیف حافظ ابرو (۱) تدوین و نشر نمود و آن را از محضر استادان دانشگاه گاه پاریس گذرانید .

این خدمت نگارنده البته از لحاظ استفاده علمی بی اجر نبود ولی ناگزیر باید گفت استفاده آن تمام و منظور اصلی که بهره بردن هم مهتان باشد. رعایت شده بود و به همین نظر بود که آن رساله را بعنوان جلد دوم معرفی و همیشه در پی آن بودم که و دارای انشاهات کتب است و تاریخ گزیده و روضه اللها و حسب الشهرة ور های آقای ملک بن دوره حله اتي بروا این بنده را سپاسگذار است .

این کتاب در تاریخ ۱۳۷۲ برای بهاء اللواء طور قطع هر دوار بالسنة قدیمی با اصل استنباع شده اند. ماره ۱ برای نها را تکمیل میشود و در دیگر کار جاودان مورخ بار که از این حیت معنی است که منبالا را مجاناً دیل جامع التواریخ رشیدی است و مال مرگ حلقه ارو نجاب دربارة ذكر ٢٧ و ست ساخته این و اختلافی است ولی چون خود ۲۰ خودرا الزبيد البهنادي (المدمر حافظ ابرو، داست.

رجوع شود مقلعه تاريخ ملوك كرت سبعة على كتابعة ملك ) اختلاف بقايد ارح مطالع معدين من حالی که تنها در بلغه دانشوران اده اینجا بگفته میشه وهر اسمية حافة مذکور با رویش نگویند که سانی ریالی داشته است.

برای خرید کتاب ذیل جامع التواریخ رشیدی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب اشکانیان اثر م. م. دیاکونف ترجمه کریم کشاورز


اساس پولی دولت پارت بر نقره بوده و تقلیدی از پول سلوکیان شمرده می شده ولی از قرن دوم پیش از میلاد در سرزمین پارت مبنای مستقلی برای پول خود ایجاد کردند. ولی از لحاظ تسهیل تجارت و داد و ستد خویش با روم پول خود را ازاشکانیان با بلاد عهد سلوکیان مشابهت داشته سیاست مالیاتی اشکانیان نیز در شهرها تقریباً با سیاست مالیاتی سلوکیان مطابق بوده است و شاید هم پادشاهیهای تابع خراج مقرر سالیانه را به خزانه اشکانیان می پرداخته اند و سازمان داخلی آنها و از آن جمله شیوه وصول و اساس مالیاتی کماکان مستقل بوده است.

ولی عجاله برای اثبات قطعی این نظر مدارک مثبتی در دست نداریم. در ایران زمان پارتیان کارهای پردامنه ای در زمینه آبیاری انجام می شده است. در دو کتیبه منظوم مکشوف در شوش که در مدح زاماسپ ساتراپ سوزیان (خوزستان) نوشته شده بوده که یکی بریدگیهای فراوان دارد و به تاریخ ۳۷-۳۲ ق.م. است و دیگری ظاهراً نوشته ایست بر پایه مجسمه مفرغی زاماسپ و مربوط به سال ۱-۲ میلادی میباشد. شبکه جدید آبیاری را که و آبهای گوندیسی » خابورو با شاخه آن را برای حاصلخیزی کلرهایی ) مهاجر نشینهای یونانی که از قدیم تشنه آب بوده اند. رسانده تمجید می کند تکمیل قطعی شبکه آبیاری مرغیان (مرو) نیز در زمان پارتها صورت گرفت.

در نجد ایران نیز زراعت فقط به مدد آبیاری مصنوعی مقدور بوده. در آنجا شيوه حفر کاریز پیش از روشهای دیگر متداول بوده کاریزها دالانهای زیرزمینی هستند که آبهای تحت الارضی را جمع کرده و سپس به جویهای روی زمین می رسانند. این روش اکنون نیز در ایران متداول است. ثروتهای کانی کشور و حق استخراج آن به پادشاه پارت تعلق داشت. طبق مندرجات نامه پلين كوچك به تراژان در معادن مزبور از کار بردگان شاهی استفاده می شده . یکی از لحاظ حیات اقتصادی پارت میانجی بودن آن در بازرگانی شرق و غرب فوق العاده اهمیت داشته . در وقایع نگاری رسمی چین گزارش چژان نسیان عامل آن دولت درباره سفر وی به سرزمین پارت به زبان چینی پارت را آنسی میخواندند و این تلفظ چینی نام آرشاک بوده در قرن دوم ق.م. محفوظ مانده است .

ظاهراً وی برای تحقیق در وضع سیاسی و تجاری آن سامان سفر کرده بوده. جالب توجه است که چژان تسیان تخم رزانگور و یونجه را از خانه پارت (ایران) با خود به چین برد. شاهان پارت از گسترش بازرگانی حمایت میکردند زیرا حقوق گمرکی بازرگانی یکی از مهمترین چشمه های عواید خزانه شاهی بوده است. پارتها بخصوص دو جاده بسیار مهم تجاری را تحت نظارت خویش داشتند یکی جاده کنار فرات که از آسیای صغیر آغاز شده و از سوریه و شمال بین النهرین می گذشته و به خلیج فارس منتهی می شده و دیگر جاده شمالی که از فرات آغاز شده از خانه ماد و پارت عبور کرده به سوی مشرق و ترکستان چین ممتد می گردید و به جاده ابریشم چین می پیوست. شاخه دیگری از این جاده شمالی سرزمین پارت را به هندوستان ) از طریق کابل ) متصل می کرد.

تشکیلات وشیوه حمایت و نگهبانی جاده های کاروان رو و بازرگانی - از لحاظ آن زمان - در سطحی بسیار عالی قرار داشت راهها نگهداری می شد و چاههایی برای رفع احتیاج کاروانیان حفر می گشت و در منزلگاههای بزرگ کاروانسراها وجود داشت. بنابه گواهی اسناد مکشوف در دورا- اوروپوس به منظور تأمین جان و مال کاروانیانی که از بیابان عبور میکردند در برابر خطر حملات را هرنانه بدویان دستجات انتظامی ویژه سوار همراه کاروانیان حرکت میکردند.

در اختیار بازرگانان اطلاعات مکتوبی درباره وضع راهها و منازل گذاشته می شد. شرح مسالک و منازل به قلم ایسیدور خارا کسی واجد چنین جنبه ای بوده. از مشرق ابریشم و آهن و چرم [۲۷] و عاج و مصنوعات پارچه ای و اشیاء طرفه و روغنهای معطر و سنگهای قیمتی و غیره حمل میکردند و از مغرب کالاهای مصنوع از قبیل آبگینه و مفرغ و پارچه و سفالینه و پاپیروس و دیگر امتعه صادر می کردند.

مصنوعات پارتی نیز در میان امتعه مذکور دیده میشد و در دورترین نقاط از ساخته های پارتها کشف شده است. مثلا در اطراف الویا ) سرزمینهای مجاور سواحل شمالی دریای سیاه ) صفحات عاج کنده کاری شده که تصاویر پادشاه و اعیان و خنیاگران و پیکرهای لخت بر آنها منقوش است یافت شده است.

برای خرید کتاب اشکانیان ترجمه کریم کشاورز نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب کوروش بزرگ پادشاه باستانی ایران اثر تورج دریایی ترجمه آذردخت جلیلیان

 

ایرانیان باستان در دوره هخامنشی کوروش بزرگ را می شناختند و او را پدر شاهنشاهی میدانستند. بعدها به دلایلی که خارج از موضوع این کتاب است ایرانیان خاطره هخامنشیان و کوروش بزرگ را از یاد بردند و تنها در آغاز سده بیستم بود که توانستند از این شاهنشاهی بزرگ و بنیان گذار آن آگاه شوند. این آگاهی به واسطه کوششهای علمی دانشمندان اروپایی به دست آمد که از منابع یونانی و رومی آگاهی داشتند و به باستان شناسی علاقمند بودند.

به تدریج دانشمندان از جایگاه کوروش در میان فرمانروایان باستانی و اهمیت او برای ایرانیان و همچنین برای تاریخ جهانی آگاه شدند. کوروش در نزدیک به بیست سال توانست نخستین شاهنشاهی بزرگ جهان در دوران باستان را به وجود آورد. برای نخستین بار سرزمینهایی از فلات ایران تا مدیترانه یکپارچه شدند و این تقریباً تا دو سده ادامه یافت. مهارتهای نظامی و سیاسی کوروش دلیل موفقیتهای بیشمار او بود؛ شخصیت و توانایی های او در متن هایی همچون عهد عتیق و کوروش نامه بازتاب یافته است.

یهودیها، بابلی ها و یونانی ها گزارشهای ستایش انگیزی درباره کوروش بزرگ برای ما به جای گذاشته اند و حتى اگر همه آنها حقیقت محض ،نباشد نقطه مشترک در این سنتها به یک پادشاه بسیار ویژه و یگانه اشاره دارد؛ پادشاهی که پیش از اسکندر مقدونی توانست یک شاهنشاهی را به وجود آورد که مردمانی گوناگون در آن در صلح و سازگاری نسبی زندگی میکردند در شاهنشاهی کوروش تا زمانی که نیازهای طبیعی نظام شاهنشاهی برآورده میشد به آزادی مذهبی و فرهنگی احترام گذاشته می شد و سنتهای محلی به همان شکل حفظ می شدند. ایالت ها و مردمی که در آنجا زندگی میکردند از رفاه اقتصادی شاهنشاهی هخامنشی بود بسیار می بردند.

اینها دستاوردهای کوروش بزرگ در جهان باستان است. پنج مقاله این کتاب زندگی کوروش بزرگ را مورد مطالعه قرار میدهد. پیر بریان، زندگی کوروش را بررسی میکند و به این موضوع می پردازد که او چگونه توانسته است از ایالت ،فارس نخستین شاهنشاهی بزرگ باستان را پدید آورد. تورج دریایی، به بردباری مذهبی کوروش در رفتار با مردمان گوناگون، و همچنین به مسأله جالب تر خاستگاه باورهای مذهبی خود کوروش پرداخته است.

علی موسوی به مطالعه اهمیت ماندگار بناهای یادبود کوروش در تاریخ ایران می پردازد. اگرچه ساختمان و مکان پاسارگاد پایتخت کوروش، زمانی فراموش شده بود، اما مردم هنوز به آن احترام میگذارند و برای آن ارزش بسیار قاتلند. متیو ولفگانگ استولیر، استوانه کوروش را با توجه به محتوا، اهداف و مضمون آن و نیز همانندیها و تفاوتهای آن با دیگر استوانه های میان رودان مورد بررسی قرار می دهد دیوید ،استروناخ مرکز جهان کوروش یعنی پاسارگاد را مطالعه می کند. منابع مکتوب و منابع باستان شناختی با هم جمع شده اند تا مکانی را که کاخ باغها و آرامگاه کوروش در آن ساخته شده است، زنده کنند. در پایان ترجمه جدید انگلیسی و فارسی استوانه کوروش از اروینگ فینکل و شاهرخ رزمجر آمده است.

هدف این کتاب ارائه توصیفی خواندنی و البته علمی از کوروش به دست متخصصين حوزه مطالعات ایران باستان برای خوانندگان عام است. انتشار این کتاب با پشتیبانی بنیاد فرهنگ امکان پذیر شده است. از سام اتوری و کیت تریگلیا برای طراحی و ویراستاری این کتاب سپاسگزاری می کنم.

به ویژه از شازاد قنبری سپاسگزارم که انتشار این کتاب درباره کوروش بزرگ را ممکن ساخت. از انتشارات افشار نیز برای چاپ این کتاب سپاسگزارم. کوروش بزرگ را به درستی بنیان گذار شاهنشاهی پارسی هخامنشی خوانده اند. شاه جدید که از پایگاه جغرافیایی محدودی در مرکز فارس برخاسته بود، در مدت چند دهه ۵۳۰-۵۵۹) (پم بر پادشاهیهای بزرگی مسلط شد که در تیمه نخست سده ششم پیش از میلاد سرزمینهای شرق نزدیک در روزگار باستان را در بر داشتند: پادشاهی ،لیدی شامل همه بخشهای غربی آسیای صغیر تا رودخانه هالیس؛ پادشاهی ماد که مرکز آن حوالی اکباتان همدان) بود، البته محدودة جغرافیایی آن هنوز جای بحث دارد؛ شاهنشاهی بابل تو که در دوران فرمانروایی آخرین پادشاهش نبونه ئید (۵۳۹-۵۵۶ (پ.م) بخش زیادی از به اصطلاح هلال حاصلخیز از شمال سوریه تا مرزهای غربی فلات ایران را در برداشت. گذشته از این کوروش در فلات ایران و آسیای مرکزی نیز به لشکر کشی های نظامی پرداخت. در زمان مرگ او (۵۳۰ بم تنها مصر در قلمرو شاهنشاهی پارسی قرار نداشت. كمبوجية دوم (۵۲۲-۵۳۰ پ.م) پسر و جانشین او فتح دره نیل را به انجام رساند. شاهنشاهی هخامنشی که هنوز شکننده و در حال شکل گیری بود، از این پس پهاورترین شاهنشاهی استقرار یافته از دریای اژه تا آسیای مرکزی بود.

 

 

برای خرید کتاب کوروش بزرگ پادشاه باستانی ایران نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.