خریدار کتاب خطی ,دست نویس و عتیقه در این مطلب به کتاب خطی میپردازم. قبل از مطلبی این موضوع پیش می آید که آیا کتاب خطی خرید و فروش قانونی است؟ جواب شما این است بستگی دارد به خود کتاب مثلا یکسری از کتب خطی جز میراث فرهنگی هستند. یکسری کتب قدمت هزار ساله دارند که این کتب قدری موضوع را خاص می کند و برای اینکه ایا خرید و فروشش مجرمانه است یا خرید از کتابخانه ملی یا کتابخانه مجلس پزسش کنید.اما اینکه هر کتاب خطی مشکل قانونی دارد و اگر خرید یا فروش کنیم مجرمانه است یک جوک بی مزه است.

اصلا طرح خود دولت است که اگر کتاب خطی دارید ما خریداریم.یعنی کتابخانه ملی و دیگر کتابخانه هایی چون آستان قدس رضوی و دیگر کتابخانه های دولتی و حتی خصوصی خریدار کتاب خطی شما هستند. و باز این موضوع که اگر کتاب خطی را ببرید و دیگر به شما پس ندهند یک دروغ بزرگ است.

مثلا شما یک کتاب خطی دارید می خواهید به کتابخانه ملی بفروشید کتاب را به مرکز می برید طی یک زمان مشخص کتاب را کارشناسان بررسی میککند و قیمت اعلام می کنند. البته این نکته شایان ذکر اسن که قیمت گذاری همان لحظه نیست و کتاب را باید به کتابخانه تحویل دهید و رسید دریافت کنید . اما مطمن باشید کتاب را اگر به توافق نرسید برمی گردانند مگر در مواردی خاص که کتاب شاکی خصوص داشته قبل از آن به کتابخانه ها اعلام شده باشد که این یک استثنا است.

تنها ایراد کار از نظر من این است که قیمت را سریع اعاتم نمی کنم و مبلغ بصورت چک در زمان بلند مدت است. البته این اطلاعات تا چند ماه پیش است شاید عملکرد متفاوت باشد یا کتابخانه با کتابخانه دیگر متفاوت.

اما ما در تلاش بودیم یک بستر مناسب را ایجاد کنیم. این که خریدار کتاب خطی شما در زمانی کوتاه و کاملا نقد البته با در نظر داشتن که کتاب شما مشکل قانونی نداشته باشد که همان هنگام مشاوره به شما اعلام می کنیم. و اگر کتابی وارد مذاکره شویم قطعا بلامانع خواهد بود.و پس از قیمت گذاری مبلغ درجا پرداخت می گرد.