خرید کتاب

پشتیبانی : 9 صبح لغایت 12 شب ( خط ویژه: 02122251758-- 02188478196---مشاور فنی: 09125343644)

0
0
0

کتاب داستان ایرانی

.....................................................................................................

رمان پشیمان یک رمان عاشقانه تاریخی است به مانند دیگر آثار حسینقلی مستعان در یک مسیر همراهی می کند.اگرچه این رمان جز کارهای ابتدایی نویسنده است اما از لحاظ ساختار بسیار جذاب و خواندنی است.کتاب پشیمان چاپ انتشارات گوتنبرگ می باشد

کتاب فرار از مدرسه نوشته عبدالحسین زرین کوب می باشد و توسط انجمن آثار ملی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه به چاپ رسیده و در انتشارات انجمن آثار ملی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و یازده صفحه است. اثر فرار از مدرسه قصه ی زندگی و تفکرات ابوحامد محمد غزالی که یکی از فلاسفه و متکلم و فقیه ایرانی و یکی از سرشناس ترین مردان تصوف سدهٔ پنجم هجری می باشد که سرنوشت تقریبا کوتاه ولی سرشار از فعالیت و تحرکات داشته و دگرگونیهای مختلف و گوناگون زندگی غزالی تنوع زیادی در نوشته های او ایجاد نموده و به ویژه اثر قابل توجهی در اندیشه ها و اثرهای علماء بعدی اسلام داشته است. در حدیثی صحیح از پیامبر منقول است که در شروع هر قرن دوباره ای از امت من ظاهر می نماید که به احیای تعالیم مغفول مانده ی دین یاری می گمارد.برای خرید کتاب فرار از مدرسه به لینک موجود مراجعه نمایید.

فرار از مدرسه

کتاب از چیزهای دیگر که به دست عبدالحسین زرین کوب نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر سخن چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و چهل و یک صفحه است. اثر جالب از چیزهای دیگر نمونه ی جمع آوری شده از انتقادات و نوشته ها و نمایشواره ها نگاشته شده از استاد عبدالحسین زرین کوب می باشد. استاد در مقدمه خویش نوشته که از چیزهای دیگر هم به هیچ وجه از چیزهای دیگر نیست. همانند چیزهای دیگر می باشد و ارتباط داشته به تمام چیزها. به غیر از این هم چه انتظاری می شود داشت. هر فردی تنها از چیزهایی صحبت می کند که دریافت او آن را می طلبد . نمونه ی جمع شده ی فوق هم اکنون از این چیزها چون همه چیز و از هیچ چیز است. با اینهمه چیزهایی نیز در آن می باشد که در مقابل آنچه در مجموعه های دیگر جمع آمده است. برای خرید کتاب از چیزهای دیگر به لینک موجود مراجعه نمایید.

از چیزهای دیگر

کتاب شوالیه های بدنام که به دست دیوید گمل نگاشته و توسط طاهره صدیقیان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر کتابسرای تندیس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و هفتاد و هشت صفحه است. با جرات می شود گفت که شوالیه های بد نام غیر قابل پیش بینی ترین اثر از دیوید گمل می باشد.قصه ی جالب و دارای درونمایه عالی می باشد. آنکه چگونه برخی انسانها از بهترین اشخاص سقوط کرده و چگونه یک عده از کم ترین مقام صعود می نمایند و به رویارویی با آنها رفته و از همه اینها جالب تر رنگ و بوی فلسفی اثر است . دشمنهایی که هر دو طرف دارای نیتی خیر هستند. سوار در بلندی قله گردنه مکث کرد و باد در دورو برش می‌چرخید و در بین کوه زوزه می‌کشید. در زیر پاهای او زمینهای سرسبز و شاداب گابالا پهناور بود و نوار رودها و رودخانه‌ها و قله ها و دره‌ها و جنگل‌ها و بیشه‌ها تمامی همانگونه که در ذهنش است رویاهای خود را بازتاب کرده و او را فرا می‌خواندند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شوالیه های بدنام تماس بگیرید.