خریدار کتاب دست دوم غیر درسی

 

 در طول روز تماس های بسیاری داریم پیرامون خریدار کتاب دست دوم درسی و ما در مطلب قبلی نوشتیم که بازار کتاب دست دوم دسته ای درسی کار می کنند و دسته ای غیر درسی و 99 درصد کسانی که در نیای مجازی و سایت اینترنتی فعالیت می کنند صرفا کتاب های غیر درسی کار می کنند.یعنی خریدار کتاب دست دوم غیر درسی هستند و این درسی به معنای فقط کتاب های مدرسه نیست بلکه از مقطع دبستان و دبیرستان شروع میشود تا کنکور و دانشگاه و هر کتابی که پیرامون اموزش است چون کتب زبان و مهندسی و ژنتیک وعلمی

پس در یک جمله خریدار کتاب دست دوم غیر درسی هر کتابی میخرد جز کتاب درسی که در مطلب بالا توضیح دادم چه کتبی جز درسی محسوب میگردد.

حال ترازو و معیار قیمت گذاری کتاب های دست دوم با توجه به انصاف خریدار کتاب متغغیر است اینکه شخصی واسطه است برای یک کتابفروش یا یک شخص برای یک شرکت و سایت مشخص بصورت مستقیم میخرد. خوب شکی نیست اگر خریدار کتاب هدفش خرید برای تغذیه و پر نمودن ارشیو و قفسه های کتابخانه فروشگاه خود باشد مبلغی بالتر از شخصی که کتاب دست دوم میخرد تا به یک شخص دیگر که کتابفروش است واگذار نمایید. و گاه پیش میاید یک مجموعه چند دست گردش می کند تا فروشنده اصلی برسد. مثلا شخصی که فروشگاه کتاب نمایش و تئاتر دارد چون اگهی ندارد باید از شخصی کتاب بخرد که کارش کتاب نمایش نیست اما چون اگهی داشته و کتاب ها به او رسیده کتاب را اول از فروشنده بخرد و به شخص دیگر بفروشد. خوب وقتی شخصی نسبت به کتابی تخصص ندارد شکی نیست در ارزش گذاری نیز ناتوان خواهد بود. کاری که کارا کتاب با در نظر داشتن کارشناسان مجرب در هر زمینه ای انصاف را در خریدار کتاب دست دوم غیر درسی لحاظ نموده است.