پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب علمی

دانلود کتاب علمی,معرفی کتاب های علمی و دانلود رایگان کتاب علمی,خرید کتاب علمی

 

 ..........................................................................................................................

دانلود کتاب تاریخ جادوگری اثر ایرج گلسرخی

 

 در ترجمه این کتاب هدف نهایی بیان یک مساله تاریخی بوده است که می تاواند از نظر علم بسیار ارزنده باشد.
کتاب های مختلفی قبل از این کتاب تالیف شده است که شاید مهمترین انها کتاب جورج فریزر نشریه دانشگاه کلمبیا که بوسیله ویلیام جکسون زرتشت شناس ان دانشگاه به چاپ رسیده انچه که درباره یونان است کمپانی مک میلن ان را به چاپ رسانیده و همچنین کتاب تاریخ مصر است که مجموعه ای از جادوگری مصری را در خود دارد.
مجموعه نشریات موجود از شسال 1917 در دانشکاه هاروارد جمع اوری و کم کم چاپ گردیده است.
تصاویر کتاب را از موزه متروپولیتن در نتیویورک و موزه دانشگاه فیلادلفیا و موزه هنری دانشکگاه یال و انستیتویب کرتیس در اختیار قرار داده اند که در کتاب تاریخ جادو از ان استفاده شده اسا.
در ترجمه این کتاب که از تمام جهات بسیار دشوار بود چند تن از دانشمندان مقیم خارج از نظر تهیه فرهنگ لغات جادوگری مرا یاری کرده اند که از ایشان نهایت سپاس را دارم و اما در ایران باید از خانم دانمشند و اگاه ئولین سهراب تشکر کنم که در تهیه این کتاب با نهایت صبر مرا یاری کردند

 

برای خرید کتاب تاریخ جادوگری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب انسان در عصر توحش اثر ئولین رید ترجمه محمود عنایت

 از نظر اخلاقی مهم اینستکه نویسنده کتاب بینشی ولنگارانه و مفسده انگیز ندارد و تحت لوای ستایش از زنان .هرزگی و رذالت را تبلیغ نمیکند.
او فضیلت زنان را در پاک ترین خصائل انسانی و سخت کوشی و تلاش و تکاپوی خلاق میداند و معتقد است انچه جوامع اولیه را از حالت حیوانی بدر اورد و به انها خصلت انسانی بخشید احساس مسئولیت و سخت کوشی و فداکاری مادران و عواطف زلال مادرانه بوده است.
در تکمیل این معنا او با استناد به اقوال صاحب نظران تاکید دارد که بسیاری از پیشه ها و مهارت ها و ابداعات فنی و صنعتی بهمت زنان بوجود امده است.
و ماخذ و مدارکی که در اثبات نقش زنان بعنوان انسانهایی زحمتکش و پرکار و سازنده و اهل اثتار نقل می کند. اگر هم از لحاظ نظری و عقیدتی قابل قبول نباشد برای اهل تحقیق قطعا جالب خاطر و مفید خواهد بود.
پیداست که به اقتضای جنسیت خود در بعضی موارد بجانب اغراق و مبالغه در غلطیده است معهذا جای جای و بخصوص در پایان جلد اول قبول می کند که انچه بعنواتن دوران مادرسالاری شهرت دارد بمعنای تسلط مطلق زنان در بره ای از زمان نیست بلکه این مرحله متضمن نوعی برابری و همبستگی بین زنها و مردها در طریق سازندگی جوامع و جد و جهد و مبارزه با مشکلات بوده است و چنین سیستمی را خود نویسنده اخوت مادر سالارانه اصطلاح کرده است که دلایلی است براینکه تاریخ را نمیتوان از دید جنسیت گرائی و جانبداری سرسختانه از این با ان جنس توضیح و تفسیر کرد.
وتی در رابطه حقوقی و اجتماعی زن و مرد مسئله را فقط از دید یکی از طرفین نگاه کنیم تنها یک روی سکه را در نظر گرفته ایم و جامعه ای که خود را فرهیخته و حق طلب میداند و در راه شکستن و گسستن زنجیرهای ظلم و بیداد تلاش می کند مسئله را نباید باین شکل و گسستن زنجیرهای ظلم و بیداد تلاش می کند مسئله را نباید باین شکل مطرح کند که زن بایذ از اسرت مرد یا مرد باید از اسرت زن ازاد شود.
کلام صحیح تر اینستکه انسان باید از هر نوع اسارت اغاز شود.
هرجا و هر وقت ادمی از قید شرف و شخصیت ازاد باشد اعم از انکه مرد یا زن باشد به طعمه مناسبتری برای موجود قوی تر از خود تبدیل میشود و نویسنده کتاب حاضر تا انجا که به عقل قاصر حقیر رسبده است حق و حقوق زن را در مرحله اول در کار و تلاش ازادانه و شرافتمدانه برای حفظ حیثیت و شخصیت خود می داند.

 

برای خرید کتاب انسان در عصر توحش نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب تاریخ در ترازو اثر دکتر عبدالحسین زرین کوب

 

باری مفهوم وسیع تاریخگرایی خود موجب پیدایش یک رشته عقاید در مسایل مربوط به فسفه شد و در فهم و تفسیر تاریخ چنان اهمیتی یافت که فریدریش ماینکه در طی کتابی مفصل بنام پیدایش تاریخگرایی که در باب این مکتب نوشت آن را در دیف فکر اصلاح مذهب و در واقع در دنبال آن بمثابه دومین بهره عمده یی شمرد که فرهنگ المانی به جهان هدیه کرده است و بلکه عالیترین اندیشه یی شمرد که فکر انسان تا کنون درباب فهم امور انسانی بدان نایل امده است.
در مفهوم وسیع کلمه تاریخگرایی عبارتست از قول به اینکه هرچه مورد تصور و شناخت انسان هست باید همواره چون حاصل بالفعل یک رشته مستمر توسعه و تکامل تلقی شود که ان رشته را باید در تاریخ و گذشته ان امر دنبال کرد.
با توجه به اینکه تاریخ درین مفهوم عبارتست از شناخت مراحل و احوالمتوسط که در طی زمان تدریجا برای انچه موضوع علم است تحقق یافته باشد ارزیابی درست هرچیز از دیدگاه مورخ فقط وقتی ممکن است که موقع و محل ان چیز در جریان سیرتکامل و در رشته تحولی که وضع فعلی ان چیز فقط یک مرحله از دگرگونی انست بررسی شود.

 برای خرید کتاب تاریخ در ترازو  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب تاریخ سکه: از قدیمیترین ازمنه تا دوره ساسانیان اثر ملکه ملکزاده بیانی

 قسمت مهمی که در سکه قابل ملاحظه است نوع و جنس فلزات است.چون در دوران بسیار قدیم از عهده عمل تصفیه فلزات برنمیامدند و نمیتوانستند انطوریکه لازم بود فلز را خالص کنند و از مواد خارجی جدا نمایند ناچار فلزات بهمان وضعی که استخراج میشده بکار رفته است.
برای اولین بار در حدود هزاره پنجم قبل از میلاد فلز در ایران مورد استفاده قرار گرفت و در هزاره چهارم استعمال ان بیشتر گردید چنانکه مس را ذوب کرده با ان اشیایی مانند تبر و خنجر سیاختند.
در مصر در هزار پنجم یا ششم قبل از میلاد عصر فلز شروع شد و از ان ادوات ظریف مانند قلاب ماهی و سنجاق میساختند.
در اثار تمدن از دوره ماقبل هلن که در حدود دو هزار سال قبل از میلاد است افزار فلزی بدست امده است.
استعمال فلزات چون مس و مفغرغ و اهن و نقره وطلا در امور تولیدی و ساخت الات و ادوات زندگی و فلاحتی و جنگی و زینتی وضع جدیدی در اقتصاد ملل پیش اورد و موجب گردید ممالکی که فاقد ان مواد بودند انرا از ممالک مجاور تهیه نمایند مثل اشوری ها که اهن و مس نداشتند و تجار سامی نژاد که تخص در امور تجارت داشتند این مواد را از ایران بدست می اوردند و بان سرزمین برای فروش میبردند. در مملکت پهناور هخامنشی همه نوع فلزات از معادن استخراج میکردند بدین ترتیب که اهن و مس را از ناحیه صور و صیدا و دره های دجله و فرات و نقره را از کرمان

 

برای خرید کتاب تاریخ سکه از قدیمیترین ازمنه تا دوره ساسانیان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.