پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۲۶۴۰۱۹۵۶   مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

0

کتاب علمی

دانلود کتاب علمی,معرفی کتاب های علمی و دانلود رایگان کتاب علمی,خرید کتاب علمی

 

 ..........................................................................................................................

دانلود کتاب پژوهش در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا اثر مسعود میرشاهی

پس از تاخت و تاز اسکندر مقدونی و بر باد رفتن گنجینه های کمابیش دوهزار ساله ی اوستا گردآوری ی بخش ها و تیکه های پراکنده ی آن از زمان بلاش یکم اشکانی آغاز شد و تا زمان خسرو انوشیروان ساسانی کمابیش برای پانصد سال دنبال شد.
موبدان ساسانی از این گردآورده و گزارش های آن به زبان روز بخش هایی را که با باورشان جور می آمد برگزیدند و تیکه های ناپسندیده را کنار زدند و برگزیده ی خود را در 21 نسک یا جلد شیرازه دادند و به رنگ دینی داده آن را چون نوشته کیشی ی خود پذیرفتند.

آنا این شیرازه ی 21 نسک را بر سه بخش کردند که هر کدام بخش دارای هفت نسک بود. بخش یکم را گاهانی یا گاتهایی نامیدند.
نخستین نسک آن به نام ستوت یسن به معنی گرامی داشت ستوده دارای 33 تیکه از سرودهای پاک زرتشت و سرودها و گفته های یاران پاکراد بود و شش نسک دیگر گزارشهای نسک یکم را در برداشتند.
بخش دوم را دادی خواندند زیرا هفت نسک آن در پیرامون داد و قانون و کشور گشایی و کشور داری و دانش ها و هنرها و پیشه های روز بود.
گفته های نیم کیشی و نیم کشوری که نه با بخش کاهانی جور می افتادند و نه در بخش دادی می گنجیدند و بیشتر به نمازها و نیایش های نا گاتهایی وابسته بودند و در بخش سوم که هد مانتری به معنی وابسته به سخنان اندیشه انگیز گذارده شدند .

چنان پیدا است که از تاریخ مردم آریایی یا ایرانیان آنچه که بسته به زرتشت و یاران بود در گزارش های بخش کاهانی و آنچه بسته به ایران زمین بود در بخش دادی آمده بود و هرکدام برای خود جایی بجا داشت.
ناگهان تاخت تازیان و گسترش دین اسلام شیرازه ی 21 نسک را از هم پاشید و امروز انچه به زبان اوستا در دست است شش بخش و اندکی است که از نو جفت و جور شده.
بخش یکم یسن یا یسنا است که دارای 72 هات یا پاره است و 33 پاره ستون یسن که دارای سرودهای زرتشت و سرودها و گفته های یاران بود در این گذاشته شده. بخش دوم ویسپرد یا همه نمازها درباره ی گاهنبار یا شش جشن سالیانه برای گاتها خوانی و جشن و شادی به هنگام آغاز و انجام کارهای کشاورزی می باشد. بخش سوم از بشته ها است و آن دارای شاهکارهای خدایان پیش از زرتشت و ستایش های بنیادهای نغز زرتشتی است که همه را به به نام امشاپسندان و ایزدان یاد می کنند. بخش چهارم وندیداد است که بیشتر از پاکی و ناپاکی دستورهای کهن سخن دارد و اندکی هم از تاریخ و جغرافیا و پزشکی و جز آن گفتگو می کند.
پنجم هیربدستان و نیرنگستان از آموزش و پرورش موبد و برگزاری ی آیین های کیشی می گوید.
ششم خرده اوستا است که از نمازها و نیاتیش های جور شده که از یسنا و پیشت ها برگزیده شده اند و یا از تیکه های از دست رفته باز مانده اند.
جز این شش بخش تیکه های پراکنده های پراکنده نیز در دست است.نوشته های پهلوی بیشتر در گزارش همین سخن ها گفتگو دارند.

 

برای خرید کتاب پژوهش در فرهنگ باستانی و شناخت اوستا اثر مسعود میرشاهی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب تحفه حکیم مومن اثر محمد مومن حسینی

 در اینجا لازمست بطور اختصار بدانید که قدیم ترین کتاب طب فارسی کتاب هدایت المتعلمین تالیف ابوبکر ربیع ابن احمد بخاری اخوینی شلگرد ابوالقاسم مقانعی است که او شاگرد محمد بن زکریای رازی که متوفای 314 یا 320 قمری است.

و ظاهرا تالیف این کتاب قبل از سال 370 قمری بوده است.
و نیز کتاب الابنیه عن حقائق الادویه تالیف ابومنصور موفق بن علی هروی و پس از آن نوبت به ابن سینا میرسد که رساله در نبض و رساله جودیه را بفارسی نوشته است.
و سپس سید اسماعیل جرجانی دانشمند ایرانی متوفی سال 531 قمری کتاب ذخیره خوارزمشاهی را تالیف کرده است.
و پس از این کتاب ها یعنی از عصر خوارزمشاهیان تا زمان شاه سلیمان صفوی کتابی بمانند تحفه المونین یعنی کتاب حاضر تالیف نشده است.
و اینمطلب خیلی روشن است که مولف کتاب تحفه حکیم مومن کتاب حاضر را پس از مراجعه بصدها کتاب خطی طبی از اعصار پیش از او بوده بضمیمه دروسی که نزد اساتید خود از پزشکان ماهر خوانده و باضافه تجربیات و عملیات طبی که شخصا خود داشته و نظرات دقیق طبی خود تالیف کرده است.
و چون طبیب مخصوص شاه سلیمان صفوی بوده دیباچه کتاب خود را بنام لو نوشته و نامش تحفه المومنین نهاده ولی بعدها در زبان خاص و عوام مردم به تحفه حکیم مومن معروف شده است.

 

برای خرید کتاب تحفه حکیم مومن اثر محمد مومن حسینی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

دانلود کتاب فرهنگ اصطلاحات نجومی اثر ابوالفضل مصفی

کتاب فرهنگ اصطلاحات نجومی که در سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت چاپ شده می باشد.

این اثر توسط ابوالفضل مصفی نوشته شده است.که انتشارات آن موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی می باشد.

داخل این فرهنگ به بهانه شرح کلمات فلکى و اصطلاحات نجومى در شعر به کمک منبع گوناگون علم هیأت و نجوم و آوردن خیلی از کنایه ها و تعابیر شاعرانه درمورد آسمان و صورت کامل آن و خورشید و ماه و دیگر اعمال ثابت و گردنده و همچنان توضیح موردها و اشارات ارتباط به ادب عامه درمورد فلک ها و ستارگان کوشش نموده ایم .

اضافه بر نمایان کردن وسعت اثرگذاری اینطور مساله ها در شعر و با ذکر ظواهر تا مقداری شیوه ی رویا رو شدن و درگیرى سخنوران را با بحث های فلکى و اعتقادات نجوم اضافه و احکامى نمایان کنیم .

هر اندازه اثر فرهنگ اصطلاحات نجومى خواهد توانست به مثابه یک نوع دایرة المعارف نجومى واسه ی فارسى زبانان باشد اما نگارنده عقیده داشته که تنها ادعایى که قدرت دارم بکنم این می باشد که به اندازه ی توانایى خود تلاش نموده ام با رعایت امانت و فرهنگى ایجاد کنم که برای محققان ادب فارسى به کار آید.

برای خرید کتاب فرهنگ اصطلاحات نجومی  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب 21 درس برای قرن بیست و یکم اثر یووال نوح هراری

 

کتاب 21 درس برای قرن بیست و یکم با برسی وضعیت دشوار سیاسی و فنی جاری آغاز می شود. در پایان قرن بیستم به نظر می رسید که نبرد ایدئولوژی های بزرگ میان فاشیسم.کمونیسم و لیبرالیسم با پیروزی آشکار لیبرالیسم به پایان رسیده باشد و سیاست دمکراتیک.حقوق بشر و بازار آزاد سرمایه بر تمام دنیا حاکم شده باشند.
اما تاریخ.طبق معمول.چرخش غیر منتظره ای کرد و لیبرالیسم اکنون پس از فروپاشی فاشیسم و کمونیسم در وضعیت بغرنجی قرار گرفته است.پس به گجا رهسپاریم؟
این سوال به ویژه تاسف بار است.زیرا لیبرالیسم دقیقا زمانی اعتبار خود را از دست می دهد که انقلابات دوگانه داده فن آوری و زیست فن آوری با بزرگترین چالش هایی که گونه انسان خردمند تا کنون با آن مواجه بوده دست و پنجه نرم می کند.
درهم آمیخته شدن این دو فن آوری می تواند به زودی میلیون ها انسان را از بازار کار به بیرون پرتاب کند.و بنیان آزادی و برابری را درهم ریزد.
الگوریتم های داده کلان می توانند دیکتاتوری های ارقام را بر پا کنند و در ادامه تمام قدر در دستان معدودی از حاکمان متمرکز شود.در حالی که اغلب مردم نه تنها از استثمار بلکه از چیزی بسیار بدتر از استثمار یعنی بی ربط بودن و غیر ضروری بودن رنج ببرند.

برای خرید کتاب 21 درس برای قرن بیست و یکم اثر یووال نوح هراری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید