پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب علمی

دانلود کتاب علمی,معرفی کتاب های علمی و دانلود رایگان کتاب علمی,خرید کتاب علمی

 

 ..........................................................................................................................

دانلود کتاب آثار ملی اصفهان اثر ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی

در علت نام گزاری اصفهان وجوه مختلفی گفته اند که برخی باساطیر شباهت دارد و پاره ای از گفته ها هم سند و دلیلی ندارد مانند قصه سوزانیدن نمرود ابراهیم خلیل را که چون به اصفهانیان امر شد که در سوزاندن خلیل الله شرکت کنند و از قبول آن خودداری کردند درباره انها گفته شد: اسپاه آن یعنی انها سواران خدایند و یا اینکه اصفهان از بناهای اصبهان بن فلوج بن سام بن نوح علیه اسلام و یا اصبهان بن فلوج بن لنطی بن یونان بن یافث است.
که این دو در اصل روایت متحد بنظر میرسند منتهی در مراتب نسبت تغییری وجود دارد.
انچه منطقی و مناسب بنظر میرسد وجه تسمیه ایست که حمزه اصفهانی اختیار کرد و آن چنین است : لفظ اصبهان و اصفهان و اصفاهان از اسپاهان که به معنی سپاه ها و لکشر است گرفته شده و اسپاه و اسپه نام لشکر و هم نام سگ است زیرا هر دو در کار نگهبانی و حراست اشتراک دارند و از اینرو اصفهان و سجستان را که مرکز سپاهی بوده اند بترتیب اسپاهان و سگان یا سگستان خوانده اند و چون مردم اصفهان از زمان کاوه اهنگر بسپاهی گری شهرت داشتند و در دوره ساسانیان برای حمل درفش کاویانی فقط از وجود انان استفاده میکردند و اساوره ایکه در بین تازیان شهرت دارد همان سواران برجسته مردم اصفهان را میگفته اند یعنی مردم سپاهی یا جای سپاه.
و برخی طریق نامگذاری را چنین گفته اند که در روزگار فرس چون گودرزبن کشواد در اصفهان سوار میشد در دنبال او هشتاد پسر شجاع و نواده ها و اتباع دلیر سوار میشدند و چون این منظره بسیار جالب و چشمگیر بود باین دسته می گفتند:
اسپاهان یعنی لشکر و سپاهی و این کلمه بتدریج نام محل گردید و در این مورد هم باید اذعات کرد که الف و نون اخر معنی جمع میدهد برخلاف وجه تسمیه پیش که الف و نون علامت مکان است چون گیلان که معنی جای گیل میدهد.

 

برای خرید کتاب آثار ملی اصفهان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب تاریخ علوم اثر پی یر روسو ترجمه حسن صفاری

 

 مقصود از نوشتن تاریخ علم بطور کلی مطالعه در تاریخ هر یک از علوم یا در شرح حال دانشمندان نیست . تا کنون کتابهای ذیقیمتی در تاریخ.ریاضیات.فیزیک.حیات شناسی و غیره نوشته شده است و درباره حیات دانشمندان مشهوذ نیز کتب مصور و جالبی موجود است اما این کتاب هدف دیگری دارد: بنظر ما علم صرفنظر از نتایج فنی آن یک نمود اجتماعی است که همچون هنر و ادبیات و حوقوق و مذهب از بیخ و بن با اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و افکار و هدفهای دوران معینی ارتباط دارد و عمل ان در پیشرفت تمدن مانند یک اثر لاحق و بی ارتباط با سایر نمودها نیست.
مثلا پیدایش اطلاعات منطقی در نزد دانشمندان یونانی که جویای شناسایی جهان خارجی بودند جز در کحیط بیغرض و مساعد با ازادی مکتب ایونی زمان طالس ممکن نبود.
همچنین موفقیت هندسه تحلیلی دکارت در قرن هفدهم مدیون نظم و توافقی است که مشخص قرن لوئی چهاردهم میباشد و بالاخره اشفته امپر و گالوآ قرابت نزدیک با نبوغ صاعقه افکن رمانتیکها دارد.
بعقیده ما مراحل مختلف تاریخ علم که با ادوار متفاوت تمدن بشری ارتباط دارند جزو لاینفک آن هستند و همراه آن تکامل مییایند: مثلا شیوه جهان بینی مادی یا جبری قرن نوزدهم اروپا با پیدایش اروپای جدیدی که افکار اجتماعی آن متفاوت با دنیای قدیم بود خود بخود محو و نابود گردید و بهمین دلیل است که بنظر ما نمیتوان تاریخ علم را بدون تبعیت از تاریخ عمومی نوشت و این کتاب بمنظور پیروی از همین نظر نوشته شده است.
گذشته از آن ضمن نوشتن این کتاب خوب متوجه شده ایم که این شیوه تاریخ نویسی چه مشکلاتی همراه دارد و قضاوت این امر را برعهده خواننده میگذاریم. که تا چه اندازه در غلبه بر این مشکلات توفیق یافته ایم.
از جمله این مشکلات یکی جستجوی روابط نامعلومی است که ما بین بعضی از ادوار علمی با اوضاع اجتماعی زمان وجود داشته است.و مشکل دیگر لزوم واژگون کردن بعضی موازین قدیمی است که برای اندازه گیری ارزشها بکار میرفتند و بالاخره عدم امکان جلوگیری از بعضی قضاوتهای زمان است.

برای خرید کتاب تاریخ علوم اثر پی یر روسو ترجمه حسن صفاری نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

خریدار کتاب دست دو در تهران از تجریش و نیاوران تا جنوب تهران

 

حدود پانزده سال است که در اینترنت بعنوان نخستین کسی که تحت آگهی خریدار کتاب دست دوم فعالیت می کنیم.و طی این سالها نمایندگی های بسیاری در تهران و دیگر شهرهای ایران فراهم ساختیم.

و زمانی اگر کتابخانه شخصی داشت و قصد فروش کتاب دست دوم خود را داشت مثلا شهر شیراز می بایست از تهران یکنفر برای خریداری میرفت که 90 درصد موارد را شامل نمیشد چرا که هزینه رفت امد خیلی بیشتر سودی میشد که از خرید کتابخانه شخصی ایشان حاصل میگشت. از اینرو صرفا خریدار کتاب در تهران بودیم. خریدار کتاب دست دوم از شمال تهران تا جنوب تهران

مخصوصا اگر کتابخانه شخصی در شمال تهران بود اولویت داشت چرا که به تجربه کتابهای شمال شهر از لحاظ کیفی و کمی بهتر بود اما این باز به نفع ما خریداران کتاب و به ضرر کسانی بود که قصد کتاب را داشتند چرا که اگر کسی کتاب در جنوب شهر داشت کمتر کسی میرفت از اینرو شخص ناگزیر بود به ارزان ترین قیمت بفروشد

اما با مرور زمان و در نظر گرفتن یک الگوریتم درست ما در هر محله ای نمایندگی ایجاد کردیم که خریدار کتاب ساکنین همان محله ها باشند و ایشان کتاب هارا از طرف ما بخرند و درصدی از ما بگیرند.

این گونه شد که ما خریدار کتاب در شمال تهران از تجریش و نیاوران تا لواسان شدیم

 

دانلود کتاب خوابگردها اثر آرتور کوستلر ترجمه منوچهر روحانی

 

 هیچ رشته ای از اندیشه نمی تواند به وسیله کسانی که سنجششان صرفا بر پایه مقیاسهای هندسی و ریاضی است به نحو شایسته عنوان شود.بخشهای تاریخ دستخوش تغییر شکلند یا حتی اگر تغییر شکل هم ندهند از راه قوه تخیلی که از خارج از خود فن تاریخ نگاری مانند انوار نورافکن سرچشمه می گیرد حیاتی کاملا تازه می یابند.بدین ترتیب پیش بینی های پیشین با استفاده از مدارک به شکلی نوین یا از راه به هم پیوستگی های غیر منتظره مورد تایید قرار میگیرند.علت بروز کشفیات جدید این است که پیوستگی های امور به نحوی است که پی بردن به واقعیت آن برای هیچکس میسر نبوده است.مطالب نوینی استنباط می شود و به خاطر مسیری که مباحثه در ان کشانیده شده است موضوعات گوناگونی به آن مرتبط می گردد.

از طرف دیگر ما پیوسته در می یابیم که درباره تازگی افکار شخصی مانند کوپرنیک تفسیر ناموجهی کرده ایم و یا صرفا از کپلر برخی از موضوعاتی را که جنبه نوینتری دارد برگزیده ایم.یا همچنین در طرز مطالعتمان درباره افکار و زندگانی گالیله مرتکب اشتباهات تاریخی شده ایم.
مولف حاضر این کار بخصوص را از این راه پیش گرفته است که سرنخهای بسیاری را جمع اوری می کند و به تمام موضوع جنبه های غیر منتظره ای می بخشد.وی نه تنها کشفیات علمی را مورد مداقه قرار می دهد بلکه با در نظر گرفتن شیوه کاری که به این کشفیات منجر می شود و تعداد بیشماری از مکاتبات خصوصی بر شخصیت متفکرین یا بازگردانیدن آنان به عصر خودشان پرتو می افکند بی انکه مارادر همان حال دچار نواقص و رشته های سردرگم منسوخ سازد.

 

برای خرید کتاب خوابگردها اثر آرتور کوستلر ترجمه منوچهر روحانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.