ما خریدار کتابخانه شخصی شما هستیم در تهران و حومه

یعنی اگر کتابخانه شخصی دارید و محل شما در استان تهرام است با ما تماس بگیرید تا کارشناس خرید کتاب دست دوم در محل شما اعزام گردد فقط این نکته تکراری که کتابخانه شخصی مقصود کتاب دست دوم غیر درسی است.یعنی ما کتابخانه شخصی که کتب کارکرده و دست دوم درسی یا آموزشی باشد نمیخریم.ما کتابخانه شخصی را کتب دانشگاهی نمی شناسیم بلکه کتب عمومی خواندنی که در منزل طی سالها خریداری نمودید.مانند کتب داستانی و تاریخی یا شعر و هر کتب ادبی و درین صورت اگر این کتابخانه شخصی شما بالای صد مجلد باشد ما بالاترین قیمت پیشنهادی خریداریم.در زمانی کوتاه و قیمت مناسب و کارشناسی شده