پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب اشعار

دانلود کتاب شعر,دیوان اشعار و دفتر شاعران بزرگ ایران و جهان

......................................................................................

دانلود کتاب حافظ به سعی سایه

 

 

هوشمندی ست تشنه دانستن راز دهر و معماری وجود. نگران سرنوشت انسان و آزرده از رنج و ساتمی که به ناروا بر فرزند آدم می رود.

دیوان حافظ فرزانه ای ست که پیوسته در طلب حقیقت است. اما بایسته هیچ حقیقت قرار داده ای نیست.

پرسنده ای ست ناخرسند چون و چرای او پاسخی نمی باید یکی از عقل میلاند، یکی طامات می بافد...

برهان علم و عقل را دلش نمی پذیرد و توجیه ملل و نحل را عقلش نمی پسندد.

احکام و آراء و اصول و فصول را در بوته دل و جان خویش میگدازد و حاصل این جذب و ذوب آیینی ست که خود آن راه بیاندیشه از سرزنش ،مدعیان، شیوه مستی و رندی می نا نامد.

رند آزاده ای که از يك سو دنیا را دنی میداند و از نیرنگ این پیر بی بنیاد فرهادکش فریاد بر می دارد و از سویی نسیم حیات از پیاله میجوید و چشم و دلش در پی مطرب و ساقی و گل است و نبید.

رند راه تشینی که با فقر ،ظاهر، گنجینه دار محبت و هم پیمانه ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت است.

رندی که همر از جام جهان نما و ناظر خلقت آدم است. می گوید: دیدم که ملايك گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. این همان لاف اناالحق نیست؟ رند عالم سوزی که ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است اما به دوچیز سخت دلبسته است: عشق و شعر، عشقی که طفیل هستی آنند آدمی و بری و شعری که قدسیانش در عرش از بر می کنند.

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری این سوگندی عظیم است. آنکه به گواهی ،دیوانش از رودکی تا معاصران خود همه را دیده و سنجیده، و اشتغال او محافظت درس قرآن و تحصیل فنون ادب و تجسس دواوین عرب بوده، به علم و یقین جنین زبان به دعوی برگشاده است. با این همه به جمع اشتاب غزلیات نپرداخت و به تدوین و اثبات ابیات مشغول نشد

. چرا؟ به عذر ناراستی روزگار و غدر اهل عصر؟ با باورداشت این که حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست؟ او باور داشت که هنر خود عیان شود و می دانست که عروس سخنش به جنان جمال و کمالی آراسته است که از میان خیل خوبرویان جلوه ممتاز و متمایز خواهد داشت.

اما وقتی که شیفتگان ذوق و اندیشه او با چند وجه از آن بدیع بی بدیل روزگار مواجه می شوند. چه بایدشان کرد؟ همین نکته نازک و دقیقه دشوار است که جویندگان کلام اصیل خواجه را به تردید و دودلی دچار میکند که دل به عشوه که دهیم اختیار چیست ؟

 

برای خرید کتاب حافظ به سعی سایه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود دیوان شمس الشعرا سروش اصفهانی

 

 چنین گوید گردآورنده این دیوان که چون کار تصحیح و مقابله دیوان سروش به پایان آمد ،
وطبع و انتشار آن صورتی قطعی گرفت و نسخه اصلی مکتوب آن به چایخانه رفت ، لازم می نمود که دیباچه یی شامل ترجمة حال سخنور باشرح اوضاع ادبی و اجتماعی محیطی که وی را در دامان خود پرورده بود، و بیان ویژگیهای سبک سخنوری او و میزان نفوذ و تأثیر استادان سلف در شعر وی و نیز بیان نوادر لغات وتركيبات و فواید تاریخی و اجتماعی و لغوی و دستوری که از آن بازتوان جست ، ونقد شعر او بر طبق موازین هنر شاهری وفن المد الشعر پرداخته آید ؛ و آنچه از احوال و آثار سروش ارباب ذوق و ادب و تحقیق را در بایست است. لااقل به اجمال باز نموده شود . ازین روی در همان هنگام که راقم نمونه های مطبعی را برای پیراستن از غلطها در مطالعه می گرفت، آنچه را که در آن گمان قایدتی میبرد بر یادداشتی تعلیق می کرد و به کناری می نهاد ا در تدوین مقدمه از آن سود جوید؛ و هم برای بدست کردن مآخذی که در باره این شاعر توانای قرن سیزدهم سخنی گفته با نکته یی باز رانده بودند کمر را استوار دربسته و به تکاپوی طلب برخاسته مدارک و اسناد بسیار از قدیم وحدیث گرد کرده بود ؛ تا به دلالت دوستی دانشور آگهی یافت که استاد فرزانه و دانشمند یگانه جناب آقای جلال الدین همایی مد ظله العالی را گفتاری در باب ترجمه سروش در چهار شماره متوالی مجله ادبي يغماه مندرج است و چون رشحات قلم آن بزرگ استاد را در این باب حجتی قاطع میشمرد بدان روی آورد و پس از مطالعه دریافت که آنچه در سالیان متمادی به راهنمایی باران خبیر بصیر گرد آورده است سالها پیش ازین از نظر سنج و ر دقیقه یاب استاد گذشته و لطایف بکسر و اطلاعات تازه فراوان بر آن مزید گشته و ترجمه بی سخت پسندیده و باسلوب، از آنست که مردی خرد پروره چنو تواند پرداخت پدید آمده است. اما دریغ که این شاهد دلبند از رخسار تابان جزگوشه ابرویی به مشتاقان ننموده وتحقيق دقيق وفاضلانه استاد ناتمام مانده است ! با این حال چون نقل اثر گرانبهای استاد را که در عین ناتمامی از عیب نقصان بری بود . ماية اختبار و آبروی تألیف ناچیز خویش میدید وفضل القدم و تقدم فصل آن دانای گرانمایه را
نکه امری مسلم و متفق علیه می بافت بر آن شد که با دستوری خواستن از استاد گفتار او را چون تاج افتخار بر تارك ديوان فراهم آورده خويش بيد و بدین و پاچه آنرا زیب و رونقی هر چه تمامتر بخشند. وچون است حرم کرد به درگاه استاد روی نهاد و شرف مقاومت او دریافت و مأمول خویش با آن بزرگ در میان نهاد و درخواست تا از راه تطلب در آن تحدید نظری کنند و دارای چند محمود را که به الله المداح در مجله ، يغما و بصورت مقالات متوالی بدان در افزود ماند و ابناك قل آنها را در مقدمه ديوان مختلفی امی مستند معاصلاح آورد و سطری چند بر پایان آن علاوه کنند تا مطلبی که به مناسبت قطع آن سلسله گفتارها ناتمام و ابتر می نمود کمار گیرد و رشته کلام گسته گردد. آن استاد جلیل مهربانیها کرد و تعديها فرمود وملمس رهی را به حراجابت مقرون داشت و تجدید نظر و اصلاح و التمام گفتار را و عدم بی تزويك نهاد و قرار بر آن داده شد که چون بار دیگر دولك وبدار سبب الله و فوز عظیم مقاومت و در محضر پربرکت او روزی خود، بنده نسخه یی ار نمونههای طبع شده و یوان را به حضرت رفیع ولی عرض دهد.

 

برای خرید کتاب دیوان شمس الشعرا سروش اصفهانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب گزینه اشعار منوچهر شیبانی گزینش علی بابا چاهی

شیبانی در همین شعرهای کم و بیش موزون و با تصویر آفرینهای سوررئالیستی، راه را بر ضعف بیان خود میبندد و گاه با حرکت تصاویر، بیانی موجز می آفریند. «پاریسی ها در وزن و بی وزنی با «سرابهای کویری» وجوه مشترکی دارد. جز اینکه سرابهای کویری در کنار بی وزنی به فشردگی بیان کم و بیش بی اعتناست و «پاریسی ها از مکانیزم ایجاز و وجه موسیقایی بیشتری بهره مند است.

اما آنچه شعرهای این دو دفتر را سخت به هم گره می زند. نگاهی است شرقی که رنگی جز مهربانی ندارد. و حرف آخر اینکه بدعت و جسارت در فرم و محتوا در شعر شیبانی آن قدر هست که نگاه توطلب نیما را به خود فرا میخواند و او را در عداد گویندگانی می گذارد که باید ادبیات معاصر متوجه آن باشده بی دلیل نیست که نیما با کلامی مطمئن و مهرورزانه خطاب به شیبانی جوان مینویسد: ... خیلی پیش از این که نقاشیهای دلپسند شما را ببینم با اشعار شما آشنا جواب به اندازه بی فایده مصراعها و اسات و اندیشه های خود را برای نواخت دست و پا بسته بودم....

شما به رمز کار پی برده اید نمی کنید. آقای شیبانی من به شما جرئت نمیدهم من با اشاره هایی که میکنم نزدیکی بیشتر به خودم در هنری که ملت ما به آن احتیاج دارد می دهم و زیاد نزدیکی میدهم خیلی زیاد به همان اندازه که شما خودتان خواسته اید نزدیکی داشته باشید این نزدیکی به تکنیک لازم و بی برو برگرد، مفید برای مطالب روزانه است که طبقه چشم به راه ما منتظر آن است.

اگر شما توانسته باشید جواب این همه استفائه ها را ندهید جواب به هیچ چیز را نداده اید. اشعار شما از این حیث در نظر من کمال اهمیت را دارد...

برای خرید کتاب گزینه اشعار منوچهر شیبانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب التفاصیل اثر فریدون توللی

 التفاصیل جنبه های ارزشمند دیگری هم دارد که در ان میان والایی ریشخند و نیشخند آن بیش از همه از جنبه ادبی مورد توجه است.
فریدون توللی قطعات ادبی التفاصیل را در خلال سالهای هزار سیصد و بیست الی بیست و چهار طی چهار سال نوشته و در همان ایام کتاب را از طبع نخستین بدوستش آقای رسول پرویزی که سالی چند مسیر مشترکی را با فریدون میپیسمود ارزانی داشته و با ذوق طبع و استواری کلام و مهارت ادبی خاص که در پرداختن این کتاب و سایر آثار خود بکار بسته نام التفاصیل را به دائرهالمعارف انگلیسی سرایندگان نامی جهان رسانیده است.
فریدون نه تنها بسبب مقام ادبی و ترجمه آثارش در میان ادب دوستان ایران و خارج از ایران شناساست بلکه گروهی از خاور شناسان بیگانه براین نظرند که پس از طنزهای دلچسب و جاویدان عبیدزاکانی کتابی در این شیوه به روانی و شیرینی التفاصیل نخوانده اند.
جای بسی خوشوقتی است که پارسی دانان و پارسی خوانان هند و افغان و پاکستان و تاجیکستان و شوروی هم به مطالعه آثار این نویسنده سخن پرداز دلبستگی فراوان دارند و اغلب این علاقمندی را با نقل و درج قطعاتی از فریدون در نشریات و منتخبات ادبی خود به ثبوت میرسانند.

 فریدون توللی سوال التفاصیل چهار کتاب ادبی دیگر نیز به اسامی رها و نافه .پویه و کاروان دارد که بطبع رسیده است و از ان میان تنها کتاب کاروان رات به شبوه طنزامیز التفاصیل نگشاته شده.
سوای آثار فوق پنج کتاب دیگر فریدون توللی چاپ خواخد شد که از انجمله شگرف. مجموعه دیگری از غزلیات او و عجائب القضائب طنز دیگری از طنزهای نکین او

 

برای خرید کتاب التفاصیل نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.