پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب سیاسی

دانلود رایگان کتاب سیاسی

..................................................................................................

دانلود کتاب آبی: گزارش محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه اثر احمد بشیری 8 جلدی

 

چنانکه در پیش گفتار نیز یادآئر شده ایم گردآورندگان مطالب کتاب به دلایل و انگیزه های ویژه خودشان بسیاری از حوادث را چنان به کوتاهی و اختصار برگزار کرده اند که جز با موشکافی و کاوش بسیار نمی توان از انها سر دراورد و بدتر از این در بیشتر جاها از افرینندگان و قهرمانان ماجراها به درستی نام نبرده و یا سر بسته و رمز گونه از انها یاد کرده اند که بهر روی خواننده را بیشتر گیج و درمانده و دریافت مطلب را برایش بسی دشوار می کنند.
ما برانیم که در پایان کار چاپ کتاب پیرامون اینگونه مطالب و رخدادها بررسی تازه ئی کنیم و تا جائیکه بشود گوشه و کنار انها را روشن گردانیده نارسائی ها را از میان برداشته و مردان و زنان نشاناس مانده در کتاب را به خوانندگان بشناسانیم.
برالی کتمیابی در کاری که قصد انجامش را داریم به کمک و یاری خوانندگان اگاه و بیدار دل کتاب به فراوانی نیازمندیم و انها می تاوانند با روشنگری و توضیحات تازه خودشان درباره مطالب کتاب و یا بدست دادن عکس ها .نوشته ها و مدارک دیگری در این زمینه به پیشبرد کار ما یاری دهند.
مطالب عکسها و مدارکی که خوانندگان برای ما بفرستند اگر بخواهند بنام خودشان در کتاب توضیحات چاپ خواهد شد و اگر مایل به پس گرفتن مدارک خود باشد ما پس از رفع نیاز هرانچه را که از انها گرفته ایم بخودشات پس خواهیم داد.
بازهم یاداور می شویم که کار روشنگرانه یی که در پیش داریم جز با کمک اندیشمندان و اگاهان این دیار بوِزه انان که خود در حوادث دوران مشروطه زیسته و یا در انها از نزدیک یا دور دستی داشته اند انجام پذیر نخواهد بود.
بزرگواری کنید و هرچه از حوادث و قهرمان مشروطه می دانید در دسترس ما بگذارید باشد که این گوشه شگرفت تاریخ ما با همت و همیاری خودتان روشن شود.

 

برای خرید کتاب آبی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

مدیر سایت
163

دانلود کتاب مجموعه آثار میرزا ملکم خان اثر محمد محیط طباطبایی

 

یکی از علمای بسیار مشهور فرانسه که اورا پیغمبر علوم دولتی میدانند پانزده سال عمر خود را صرف یک جلد مختصر نمود که در میان ملل فرنک قرآن علم حقوق محسوب میشود.
من این کتاب را با دقت تمام خواندم و با اینکه جمیع مضامین آن را کاملا فهمیدم اصل کتاب بحدی به نظرم بی معنی آمد که هم از خودم و هم از مصنف به کلی مایوس شدم.
تعجب میکردم که این حکیم مشهور بجهت تحریر این مطالب ساده و بی ماخذ چرا باید پانزده سال عمر خود را تلف کرده باشد.
بعد از دوسال وقتیکه در مقدمات علم حقوق فی الجمله ربطی بهم رسانیدم کتاب حکیم را دوباره خواندم انوقت فهمیدم که شهرت حکیم مزبور چقدر بجا می بوده و عقل طبیعی بدون امداد علم کسبی چقدر عاجز است.
و همچنین وقتیکه در اوایل تحصیل مباحثات پارلمنت انگلیس را تحقیق می کردم متحیر بودم که این مطالب چه ربطی بنظم دولت دارد.

بعد کم کم معلوم شد که بنیان قدرت انگلیس در همان مطالب بوده است که من نفهمیدم حالت امروز شما از مبتدی علم حقوق هیچ فرقی ندارد با وصف کمال عقل و ذهن بواسطه نداشتن علم نمی توانید اصول را درک نماید حقیقتهایی بزرگ که بنیان اقتدار دول شده اند بنظر شما بی معنی می اید وقتیکه چهار فوج انگلیس تمام یک دولت را بتزلزل می اورند خیال میکنید که پیشرفت نظم انها منحصر بفلان سرهنگ است و موقوف بفلان حرکت و هیچ نمی توانید گمان بکنید که مایه قدرت این دولت و این افواج منوط به تقسیم دو نوع اختیار دولت است

 

 

برای خرید کتاب مجموعه آثار میرزا ملکم خان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

مدیر سایت
58

دانلود کتاب فریدون آدمیت و تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت اثر علی اصغر حقدار

 

همان طور که آورده شد ایده های ناسیونالیستی نیز جزو ایدئولوژی نهضت مشروطیت بود و بالتبع این ایده ها هم در مجلس ظاهر شدند.
اولین تکانه های اقتصادی مجلس را در برابر خارجیان به واکنش واداشت و اولین طرح های اقتصادی که در مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت برامده از همان ایده های ملت خواهی بود بهخ سخن ادمیت مجلس جلوگاه سیاست ملی است.
ناسیونالیسم از عناصر اصلی ایدولوژی نهضت مشروطه خواهی مظاهر گوناگون داشت.
از بارزترین نمودهایش وجهه نظر ضد استعمار غربی است.
سیاست کلی مجلس را نسبت به دولت های انگلیس و روس می توان در این کلام میرزا حسن خان شیرازی خلاصه کرد.
رای عام مجلس در رد کردن قرض خارجی تاکید مجلس به رهانیدن مملکت از زیر بار قرض های پیشین رسیدگی به کار امتیازنامه های سابق همچون قرارنامه نفت جنوب و بانک شاهنشاهی و شیلات دریای خزر منع امتیازنامه های خارجی.منع مطلق فروش امتیازنامه های داخلی به بیگانگان. و حمله مجلس به دستگاه قزاقخانه بر رویهم جهت عمومی سیاست مجلس را در مقاومت با استعمار خارجی می نمایاند.مقاومتی که از هشیاری نسبت به حاکمیت ملی نشات می گرفت.

 کتاب فریدون آدمیت و تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت اثر علی اصغر حقدار چاپ چهارم آنکارا سال 1397

برای خرید کتاب فریدون آدمیت و تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

مدیر سایت
63

دانلود کتاب جنبش های مخفی در اروپا اثر هانری میشل ترجمه مصطفی موسوی طبری

 

مدارک رسمی خیلی بندرت چاپ و منتشر شذه اند زیرا از یکطرف وجود اسامی مستعار و علائم قراردادی استفاده از این مدارک را مشگل از طرف دیگر جون این گونه مدارک بصورت پراکنده وسیله صاحبای آنها حفظ میشود بنابراین جمع اوری و چاپ آنها لسهولت میسر نمی گردد.
تنها دولت یوگوسلاوی در مورد مبارزات مخفی کتب زیادی منتشر ساخته که امیدواریم دولتهای دیگر نیز بدان تاسی نمایند.
در خاتمه باید این مورد را هم بعنوان یک مشکل دیگر اضافه نمود که فرضا مطلبی هم درباره این وقایع منتشر گردید کمتر اتفاق می افتد که این انتشارات توام با تبلیغاتی بنفع و در راه افتخارات رژیم سیاسی که مورد قبول نهضتی بوده است نباشد و یا اینکه بخاطر برائت ملتی که تحمل حکومت دیکتاتوری را نموده است بکار نرود.
گاه مقاومت را برای جلوگیری از تجدید سلاح المان توجیه کرده اند و گاه بمنظور تحصیل ازادی ملی چنانکه شورشهای برلین و بوداپست نمونه هایی از انها بشمار میروند.
بنابراین می توان گفت که فعلا فقط تاریخ مبارزات مخفی اروپا باید نگاشته شود و برای اینکار ئر حقیقت بایستی جنگ دوم جهانی را از کلیه جنبه ها و جهات بررسی نمود. و برای وصول باین هدف هم که کاری بس مشکل است جز تجزیه و تحلیل مطبوعات وسیله دیگری در دسترس نمیباشد زیرا اولا کسب اطلاع از افراد وابسته به جنبشش های مخفی ممکن نیست چون رازداری و عدم تفاهمی که این مبارزان نسبت بدیگران داشته اند باعث گردیده تا دمعاصرین انها از اوضاع وحوادث مخفی بی اطلاع بمانند ثانیا در مورد کسب اطلاع از مبارزه کنندگانی که اکنون در قید حیات اند هرچند گفته اند واجد اصالت است اما چون در ان ایام بکم مهارت و تجزیه به طرزی کاملا طبیعی اعمالی را انجام میداده اند

 

برای خرید کتاب جنبش های مخفی در اروپا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

مدیر سایت
72