دانلود کتاب حکومت وحشت در تبریز اثر ادوارد براون ترجمه آرش طهماسبی

 

 

هدف از این مکتوب آن است که توجهات را به برخی حوادث مهیبی جلب کنم که به تاریخ دسامبر ۱۹۱۱ دی ۱۲۹۰ خورشیدی و اوایل امسال (ژانویه ۱۹۱۲] در تبریز، شهر تجاری اصلی ایران روی داد نخست به این دلیل که هیچ چیز دیگری مانند این حوادث ابزارهایی را که بمنظور مرکوب روحیه ملت ایران و تقلیل این کهن ترین و مستعد ترین مردمان جهان به وضعیت بردگی و بندگی در مقابل قدرت روس به کار گرفته شده نشان نمیدهد؛ و دوم از آن جهت که مسئولیت این کشور انگلستان که همراه با روسیه مدعی حق انحصاری تأثیر سیاسی بر ایران است. واضحاً محلی از اعراب است.

تبریز شهری با بیش از ربع میلیون نفر جمعیت در منتهی الیه شمال غرب ایران در هشتاد مایلی [۱۳۰ کیلومتری مرزهای روسیه، واقع در استان زرخیز آذربایجان است که به یمن ثروت بمقایت و فعالیتهای اقتصادی خود، و نیز شخصیت سرسخت و کوشای ساکنانش مرکز و منگر اصلی خیزش ملی گرایانه علیه استبداد حکومت ضعیف و فاسد محمد علی شاه حاکم ،سابق شده است. نطفه این جنبش آزادی بخش که علم وعده ها را برای آینده ایران در خود دارد، نخست در زمان پدر شاه سابق و اندکی پیش از وفاتش در ژانویه ۱۹۰۷ بهمن ۱۲۸۵] بسته شد که سوگند وفاداری به مشروطیت نوین یاد کرده بود ظرف مدت یک سال و نیم از زمان جلومش، محمد علی شاه به مدد فرج قزاق و امرای روسی شان - یعنی عملاً نیروی نظامی روسیه - کوشید با خشونت مشروطیت را سرکوب مجلس را نابود و سلطنت مطلقه را احیا کند. در تهران مدتی گونه توفیق یافت اما تبریز مقاومت کرد و نه مله از جولای ۱۹۰۸ تا آوریل ۱۹۰۹ مرداد ۱۲۸۷ تا اردیبهشت ۱۹۸۸ در مقابل محاصره ایستادگی کرد. در این تاریخ جمعیت مرز الفحی و گرسنگی نزدیک شد.

و سقوط شهر الريب الوقوع به نظر می رسید. وقتی روسیه فرصت را غنیمت شمرد و البته با رضایت کامل وزرات خارجة ما همراه بود سقوط شهر ختمی شد. این اقدام ظاهراً در جهت حفاظت از جاد کنسول ها و اتباع اروپایی صورت گرفت و طرف روس اطمینان داد که اشغال شهر موفتی خواهد با این حال سپاه روس شهر را ترک نکرد. آنها اردوگاهی دائمی بیرون شهر برپا کردند و تا دسامبر سال قبل (۱۹۸۱) که عملاً با هدف سرکوب نهایی حزب ملی وارد ایریل تخلف آنها ملفت كيجة ورود آنها مقاومتی بود که به دنبالش حوادث هولناکی را در پی داشت. مقاومت طولانی مدت ترد در فاصله ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۹ جنبش مردمی را قادر ساخت در نقاط مختلف ایران نیروی گرد آورند که بعد از رهایی تبریز خود را قدرت دور از انتظاری نشان داد روس ها اصلا در معادلاتشان حساب نکرده بردند که نیروهای ملی گرا قادر باشتند. در مقاومت اوج فراق محمد علی شاه قبلیه کنند و بر مسند قدرت در تهران بنشیند. با این حال این اتفاق در جولایی ۱۹۰۹ روی داد شده خلع شد و ایرانیها تحت سلطنت پسر جوان شاه مخلوع با نهایت غیر الملک سیاستمدار تحصیل کرده در انگلستان او با سر ادوارد گری در کالج بالبول همکلاس بود؟ اصول مشروطه را احیا کردند. این که ایران بتواند تحت نظم جنيد روحية ملی را اماده و توسعه کشور را آغاز کند همواره محل تردید و تصار بود اما دست کم کشور ممکن بود. این امکان را داشته باشند که در این مسیر تلاش کند. اما این اجازه داده نشد با توافق روسیه و بریتانیای کیر شاه تبعید و مقرری بگیر شد و بنا شد اگر تلاشی جهت بازگشت به قدرت طرزی اش قطع شود.

او بعد از شکست در حمله جولای ۱۹۱۱ و با الماضي مستقيم و تقریباً اشکار روسیه، که در خاکش پناهندگی یافته بود. اجازه بازگشت پیدا کرد. دولت ایران مجید شده درباره برای او مقرری صادر کند و او دویان در صدد توطنه جهت بازگشت به سلطنت برآمد شاه سابق برای دومین بار در اکتبر ۱۹۱۱ آبان ۱۹۹۰] ایران را ترک کرد و خروجش با حمله ای به مراتب مرگبارتر به استقلال ایران مصادف شد دولت ایران که از خود هیچ خبره مالی با صلاحیت در اختیار نداشته از یک دبیر آمریکایی قابل استعداد طليف و بعداً، وعلى طالبات را فقط با کمک یک نیروی کار آمد می توانستند از بزرگ و کوچک جمع آوری کنند، یک اروپایی قابل دیگر را استخدام کردند تا اداره این نیرو را بر عهده گیرد. به پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده [هاوارد تالت کی مستر شوستر در بهار ۱۹۱۱ به سمت خزانه دار کل ایران گماشته شد و کاپیتان استوکس بعدها ماتور استوکس قابل ترین و گوشاترین افسر ارتش هندوستان در جولایی با پایان یافتن وظیفه اش به عنوان وابسته نظامی سفارت بریتانیا در تهران، فرماندهی ژاندارمری خزانه داری را بر عهده گرفت.

دولت بریتانیا لخت اعتراضی به این کتاب نشان عاد هر دو عربیا در انجام ماموریت خود موفق بودند و توانستند قدرت و اقتدار دولت ایران را در امور خیالی مالی و نظم عمومی احیا کنند، اما روس ها اقدامات جدی و موثری اتخاد کردند تا از شر این دو خلاص شوند. در این مقطع بود که یک قدم موثر دیگر توسط روس ها بر داشته شد. شجاع الدوله یا اگر بخواهم نام کامل او را بیان کنم چرا که این فقط یک لقب اشراقی است. حمد خان شجاع الدوله، یکی از سرداران سپاه شاه سابق و بزرگ ایل شاهسوی از اوت 1411 مرداد ۱۹۹۰ به دنبال به دست گرفتن اختیار تحدید بود که خارج از آن نیروهای روس مذاهی بودند یک خرج رفتار بی طرفانه را اتخاذ کرده اند، اما به همت گروهی از فداییان محلی که در گذشته شجاعانه در مقابل سیاه شده سابق مقاومت کرده بودند بشون توفیق باز مانده بودند.

روسها مصمم بودند که فداییان را خلع سلاح کنند و به این منظور ۷۰۰ مرد را از اردبیل گسیل داشتند تا در فتح تریز یاری رسانند. آنها در انجام وظيفة خود موفق بودند البته تنها بعد از این که به واسطه سوه مدیریت فاحش در برخی اقدامات مقامی انگیزه مضاعفی پیدا کردندا اشتباهاتی که مسئول برود مخاطرات هولناکی شد که تر و خشک را با هم سوراند و تنها دامن فانیان بلکه رهبران حزب مشروطه و صاحب ملسیان و افراد می شود شهر را هم گرفت بالافاصله بعد از شکست ملیون روس ها که حالا اختیار کامل شهر را در است داشتند، شجاع الدوله را که مدتها شهر را محاصره کرده بود به سمت حاکم تبریز منصوب کردند. کنسول بریتانیا در تبریز مستر شیلی رضایت خود از این انتصاب را اعلام کرد. شجاع الدوله در دوم ژانویه ۱۱ دی را وارد تمیز شد.

 

 

 

برای خرید کتاب حکومت وحشت در تبریز نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

روز قبلش روس ها مسلسله اعدام هایی را شروع کرده برانند تا از این طریق بسیاری از رهبران ملیون تبریز را از میان بردارند. هشت نفر از ایشان را به دار گیختند من جمله أميرا على الام لله الاسلام تبریزی، از علمای برجسته تبریز به عکس ها مراجعه کنید این اعدام ها تداوم یافت و در عین حال شجاع الدوله و یارانش دست به سرعیت هایی نا گفتی نسبت به جسد مارون نگون باختی که به دستشان می افاک رند البته اخبار این مسیحیت به گوش روس ها هم می رسید. جسد یک مرد به عکس ها مراجعه کنید را به دو نیم کردند و در میان بازار از دار کی ختند. در این زمان روس ها چوری این چهار تا پنج هزار سرباز در شهر داشتند.

می توانست فی الفور شجاع الدوله را نظارت یا کلیه کنند و یا مانع اعمال او شوند. اما هیچ کاری نکردند. و یقیناً مانع او نشدند یا او را تنبیه یا خلع سند نکردند. تا آن جایی که خبر دارم هیچ اعتراضی به اعمال او نشان ندادند. این نکته باید اضافه شود که طبق مرسولات کنسول بریتانیا در تبریز که توسط وزرات خارجة بريتانيا منتشر كندا هیچ اشاره به با توصیفی از وحشی گری هدای شجاع الدوله و فشونش نشده است رت دولت بریتانیا را قادر می ساخت در سایه مسئولیتش به روس ها اعتراض ماهیت فرتاک وقایع تبریز را به اطلاع عاما لوس بریتانیا برساند مسئله گزارشهای آمده از تبریز که نظر به مسئولیت بریتانیا در قبال ایران بسیار مهم است، چیزی است که باید تصریح شود. با آغاز ماه فوريه الواسط بهمن غیر سرکوب های سیمانه از تبریز به سراسر کشور درز پیدا کرد.

پناهندگان از تبریز به قسطنطنیه است اونا رسیده و یکی از آنها آن قدر اطلاعات دقیق داشت که آن را برای پروفسور ابوارد گرپریل براون از کمبریج فرستاد که در قالب یک نامه آن را در شمار هم وربه روزنامه منچستر گاردین منتشر کرد. پروفسور باید به نقل از یک شهروند معروف و معتمد تبریزی که اکنون در قسطنطنیه حضور داری در نهم فوریه می شویشت


 

 

دانلود کتاب حکومت وحشت در تبریز