پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

زندگی نامه و خاطرات

 نامه دانلود کتاب زندگی نامه ,دانلود کتاب خاطرات,دانلود کتاب بیوگرافی افراد مشهور

دانلود کتاب خاطره های امیر عالم خان: تاریخ حزن الملل بخارا

 این کتاب عبارت ازسه فصل است : فصل اول که خاطره امیر که در 80 صحیفه جای گرفته است.فصل دوم چنین نامیده شده است است: یادداشت اعلیحضرت سید امیر عالم خان.امیر بخارا که در تاریخ سپتمبر 1927 توسط نماینده و وکیل مطلق خود جنرال حاجی یوسف بی مقیم بای به انجمن اتفاق ملل تقدیم گشته است.
فصل سوم که تاریخ زندگانی امرای بخارا نامیده شده در آن ترجمه حال امیر عبدالاحد خان مختصر بیان یافته است.
کتاب با خاطره های ژنرال نامبرده دایر بر سپاریدن عالم خان به انجمن اتفاق ملل در ژنو ختم شده است.
در خاطره های عالم خان محیط جغرافی و ترتیب اداره کنی امارت بخارا.نفوس این ملک وظیفه بعضی از منصب داران عملیات شخصان تاریخی.مولف تاریخ سلیمی.میرزا سلیم بیک.انور پاشا.ابراهیم بیک.مناسب بخارا با روسیه و حکومت موقتی با انگلیسیها و افغانستان و غیره مساله های جالب دقت عرفه و سالهای انقلاب ذکر یافته اند.

 خاطره های عالم خان از چند جهت برای آموختن تاریخ خلق تاجیک دارای اهمیت ویژه است.
برای اثبات آن می خواهیم دقت خواننده را به یک مساله جلب نماییم.و این هم باشد یاری افغانستان به امیر بخارا.
در تاریخ خلق تاجیک ذکر یافته است که در ابتدای ماه مارچ سال 1918 در بخارا دسته های افغانها به یاری امیر آماده شده تعدادشان به دوهزار می رسید.
خجت رسمی و شهادت مولفان زیرین گواهی می دهد که دایر به این مساله اشتباه جزیی راه یافته است.
بنابرآن عاید این دلیل تاریخی می باید مفصل روشنی انداخت.
در بایگانی ملی افغانستان یک سلسله سندها محفوظند.
یکی از آنها مکتوب جوابی پادشاه افغانستان.امان الله خان به دو نفر منصب دار شهر مزار شریف می باشد

 

برای خرید کتاب خاطره های امیر عالم خان: تاریخ حزن الملل بخارا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطالب مراجعه نمایید

دانلود کتاب خاطرات ظل السلطان

 ظل السطان این کتاب را در سال 1323 قمری در ییلاق قمشلو تنظیم میکند و در تنظیم آن از همکاری یکی از فرزندانش اسمعیل برخوردار می شود.
خود می نویسد پیش از آن روزنامه هایی از سفرهای شکاری خود می نوشته و کتاب حاضر را پرداخته است.
او موقع تنظیم کتاب پنجاه و آنها را به هنگام تالیف کتاب بر اساس چند باب مرتب ساخته و هشت ساله بود و کتابش در سال 1325 به چاپ رسید
اساس مطالب این کتاب شرح مسافرتهای مولف است.
1) مازندران و استراباد
2)فارس
3) اصفهان
4) عراق
5) لرستان و بروجرد
6) فرنگستان
یعنی در حقیقت شش سفرنامه است که در خلال انها مطالب و مواد و اطلاعات دیگری هم مندرج شده است.
ظل السطان به مانند اغلب نوبیسندگانی سنتی بر اساس تداعی معانمی و بطور استطرادی هرجای مطلبی مناسب می یافت که ارتباطی با مطالبش می داشت ان را وارد سفرنامه می کرد.ار این قبیل است اطلاعات جغرافیایی و تاریخی و منقولات از کتب و اظهار فظلهای کم مایه و من در اوردی و تحقیقات غیر قابل اعتماد.
اما انچه مربوط مربوط می شود به مشاهدات عینی خود او واجد اهمیت است.مثلا شرحی که از پوشاک وخوراک مردم مازندران داده و اگاهییهای که از رسم و اداب زندگی انان نوشته است همه ارزشمند و از موارد مورد استفاده در تحقیقات تواند بود.
از همین قبیل است اطلاعاتی که درباره تهران و ساختمانهای ان و وضع شهری داده است . و درباره اصفهان و کاشان و نطنز و ایلات و عشایر فارس و لرستان.
قسمت عمده ای از کتاب به شرح شکارهای او اختصاص دارد و ...

 

 

برای خرید کتاب خاطرات ظل السلطان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

دانلود کتاب خاطرات کلنل کاساکوفسکی

 

کتاب خاطرات کلنل کاساکوفسکی که در سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج چاپ شده می باشد.

این اثر توسط و. آ. ک‍اس‍اک‍وف‍س‍ک‍ی نوشته و به دست عباسقلی جلی ترجمه شده است.که چاپ آن بر عهده ی نشر س‍ی‍م‍رغ‌‏‫ بوده است.شما در این اثر خاطرات کلنل کاساکوفسکی فرمانده بریگارد قزاق روسیه تزاری داخل ایران را می خواند .

در این نوشته ها که واسه ی نخستین دفعه داخل ایران به طور مجله کاملی چاپ می‌شود و حقایقی تلخ و شیرین از تاریخ دوران قاجار جمع آوری شده که فهمیدن آنها بر نسل معاصر ایرانی بسیار احتیاج است .

نگارنده خاطرات و. ا. کاساکوفسکی، در چهارده نوامبر سال هزار و هشتصد و پنجاه و هفت به دنیا آمده و در دبیرستان نظام مسکو دانشکده سوار‌ نظام نیکلایفسکی و آکادمی ستاد را به اتمام رسانده و از دانشجویان ممتاز بوده است.

خدمات نظامی در سال هزار و هشتصد و هفتاد و چهار شروع نموده و در سال هزار و هشتصد و نود و چهار به درجه سرهنگی رسیده است و واسه ی درس دادن سواره نظام در ایران ماموریت پیدا کرده و تا سال هزار و نهصد و سه بریگارد‌قزاق ایران خدمت کرد و با احراز مقام ریاست دیویزیون به درجه سرتیپی نایل‌ شد.

 

 

برای خرید کتاب خاطرات کلنل کاساکوفسکی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

دانلود کتاب آن سوی اتهام , خاطرات عباس امير انتظام

 خوانندگان گرامی و هموطنان عزیزی که پس از بیست و یک سال برای اولین بار با روند فعالیتهای سیاسی خدمت در دولت موقت .نحوه بازداشت و محاکمات اینجانب آشنا میشوند در نظر دارند که در زمان محاکمات این امکان که اتهامات و دفاعیات من به طور کامل به اطلاع ملت ایران برسد فراهم نیامد.

آن روزگار در شرایطی به سر می بردیم که با وجود فیلم برداری و ضبط کامل جلسات دادگاه تنها روزنامه ای که سعی کرد بدون تحریف به درج اتهامات و دفاعیات بپردازد.روزنامه میزان بود و خبرنگار آن در یکی از جلسات دادگاه توقیف شد.

این روزنامه نیز قسمت عمده ای از دفاعیات را به عذر خوب نبودن نوار حذف کرد.
به خصوص مکالمات بین الاثنین من و ایت الله محمدی گیلانی قاضی دادگاه که بسیار قابل توجه و روشنگر است .

اکنون نیز در دسترس نیست.گذشته از دفاعیات حتی موارد اتهامی مثل اتهام پیشنهاد انحلال مجلس خبرگان که از نظر دادگاه نسبت به دیگر اتهامات واهی اولویت داشت در پشت اتهام بی اساس جاسوسی پنهان و از نظر ملت ایران دور ماند.

برای خرید کتاب آن سوی اتهام , خاطرات عباس امير انتظام نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید