خریدار کتاب دست دوم آیا همان خریدار کاغذ باطله است؟ این سوالی است که روزانه دها نفر از من طی تماس تلفنی می پرسند. و مقصرهم نیستن چون هیچ کجا روش خرید و فروش کتاب دست دوم را توضیح نداده است. در هیچ جا مراکز کتابفروشی های دست دوم را بخوبی معرفی ننموده است و مدتهاست که اصناف باهم ترکیب غلط شده اند. اینکه می گویم غلط بدین معنی است مگر میشود یک سمسار در خرید و فروش کتاب دخالت کند. جواب به هیچ وجه.اما امروز روز می بینیم بیش از نیمی از آگهی های خریدار کتاب را سمساران محترم از در دیوار تا سایتهای نیازمندی و شبکه های مجازی دارند.

آخر چگونه میشود کالایی به این ارزشمندی که واقعا تخصص می خواهد را یک سمسار ورود کند و کتابی را بخرد که حتی ارزش مادی ان را نداند؟ چه برسه به ارزش معنوی

وقتی طرف برای خرید کتاب به منزل شما می آید و به قصد خریدتار کتابخانه شخصی شما حتی یک کتاب را نمی شناسد . این بدترین توهین به کسی است که چند دهه کتاب را با جان و دل تهیه و مطالعه نموده و این دوران به بهترین شکل نگهداشته و حال از بد روزگار که نبود جای نگهداری. مهاجرت یا نیاز مالی ناگزیر واگدار نماید . عزیزترین کالایش را یک شخص بیاید که به چشم یک تیکه کاغذ  نگاه کند. این جنایت است.

و طمع کاغذ باطله از کجا شکل گرفت. سالها بود که افرادی که در زمینه بازیافت اهن و فلزات و بازیافتی ها بودن سمت کتاب نمی امدن. اما با کم شدن کاغذ و قیمت بالای کاغذ خوب په دکانی بهتر از کاغذ. بیایند هر کتبی را با قیمت فله ای بخرند و برای خمیر بازیافت کنند. با ترازو خراب و قیمت بسیار نازل کتابخانه های شخصی را به تاراج ببرند و خمیر کنند.

من مخالف واگذاری کتاب به کاعذ باطله و بازیافت نیستم اما نه هر کتابی نه رمان و تاریخ و علمی و ادبیات که حتی بسیاری از همین کتب اموزشی برای مناطق دور و محروم کارامد است.

اما همه ما دنبال راحترین راه و بیشترین سود هستیم.

کاری که کارا کتاب طی این چند دهه داشته در زمینه احیای کتابخانه های شخصی و کتابخانه های عمومی بوده. و در زمینه کتاب دست دوم سعی داشته بعنوان یک مرکز مشاور و کارشناس در خدمت شما عزیزان باشد.