خریدار کتاب دست دوم ,خریدار کاغذ باطله ,خریدار مجلات قدیمی ,خرید و فروش کتاب دست دوم ، کاغذ باطله، کتاب کمیاب، خریدار رمان، خرید کتاب باطله، خرید کاغذ باطله، کتاب نایاب عنوانیست که راجع به آنها در سایتمان مفصل سخن گفتیم.

در مطلب مشخصی راجع به خریدار کتاب دست دوم سخن گفتیم که چگونه کتاب دست دوم شما خریداری میشود. اما باز سعی می کنم در چند نکته این موضوعات را تکرار کنم.

نخست به خریدار کتاب دست دوم می پردازم

خریدار کتاب دست دوم

 در بازار کتاب دست دوم برای تغذیه کتابفروشای خود نیازمند خرید کتاب دست دوم هستند و بهترین راه آگهی به عنوان خریدار کتاب دست دوم که بتوانند کتاب دست دوم را از منازل شما خریداری نماییند.

برای همین در روزنامه یا آگهی های دیوار با آگهی خریدار کتاب حتما روبرو شدید. و با رشد اینترنت و همه گیری بیشترین میزات تبلیغات در سایت های آگهی و نیازمندیهای اینترنتی هست.

یعنی افراد برای فروش کتاب دست دوم خود با اعلام خریدار کتاب می بایست در سایتهایی چون ایستگاه یا دیوار یا شیپور و در شبکه های مجازی چون اینستاگرام و کانالهای تلگرام اعلام کنند که خریدار کتاب دست دوم هستند.

که تمامی این خریداران کتاب فقط کتاب های عمومی میخرند و اگر کتاب تخصصی داشته باشید  چون کتب دانشگاه و درسی خرید نمی کنند.

و فقط خریدار رمان خریدار کتابهای تاریخی و خریدار کتاب هنری و فبسفی هستند. و اما دسته دیگر خریدار مجلات قدیمی هستن.

خریدار مجلات قدیمی

در این دسته کتابفروشی ها دو دسته هستند یک دسته بسیار محدود که در اصل مجله فروش هستند اما در بازار کتابفروشی و شاید در کل ایران ده نفر نباشند. اشخاصی چون حسین تقوی. آقای ملک زاده و خود سایت بزرگ کارا کتاب بخشی تخصصی از مجلات قدیمی دارد.و کلیت خرید و فروش مجلاتن قدیمی مربوط به نشریات ادواری پیش از انقلاب است از نشریات عمومی چون زن روز و اطلاعات هفتگی تا ادبی چون رودکی و هنری چون هنر و معماری یا سینمایی چون ستاره سینما گرفته تا روزنامه های قجری تا سال 57

که سعی بر این دارند که نشریات را دوره و صحافی و بفروش برسانند. و برای تامین  و تکمیل این آرشیو نیاز به خرید نشریات قدیمی مردم و اگهی خریدار مجلات قدیمی در محل هستند.

و دسته دیگر کتابفروشی هایی هستند. که سنگ مفت و گنجشک مفت می شناسند و متاسفانه تخصصی راجع به مجلات قدیمی نداشته و با خود معتقدند حال که ما برای خرید کتاب دست دوم اگهی می دهیم. اگر مجلات هم بود بخریم . اگر صفحه گرام و گرامافون هم بود بخریم . اگر ئسایل منرلم بود بخریم. اینجاست که کتابفروشی تبدیل به سمساری و سمسارها کتابفروش شدن که در مطلبی مفصل به نقد این فاجعه پرداخته م.

و اما نشریات بعد از انقلاب تعداد عناوین محدود و مشخصی است که خرید و فروش میشود و متاسفانه الباقی یا خمیر میشود و یا بهتر است نگویم.

حال به خریدار کاغذ باطه می پردازم

 

خریدار کاغذ باطله

 اینگونه آگهی می کنند خریدار کاغذ باطله,خریدار کتاب باطله  و خریدار کتاب کیلویی و دیگر برایشان کتاب اهمیت موجود ندارد شاهنامه باشد یا حافظ یا کتاب شیمی و زیست فقط کتاب را میخرند کیلویی برای خمیر کردن.

و متاسفانه کتابهارا که ممکن است بسیاری کتب ارزشمند باشد را در گونی میریزند و میبرند و خمیر می کنند. و روش قیمت گذاری کتاب را در گونی با یک ترازوی غیر استاندارد با قیمت بسیار کم میخرن و میبرن

که این فاجعه بزرگی است و جدیدا در اینترنت آگهی بسیاری می بینم تحت عنوان خریدار کتاب باطله یا خریدار کاغذ باطله و اما راجع به خرید و فروش کتاب دست دوم

 

 

خرید و فروش کتاب دست دوم

 بارها گفته م بهترین راه خرید و فروش کتاب دست دوم شناخت کتاب و اعم از ارزش مادی و معنوی کتاب است که آیا این کتاب مهم است مثلا تاریخی است ایا تاریخ معتبری است یا اگر رمان است رمان معتبری است و قیمتش چقدر است و سپس فروش کتاب و کتابخانه. اما برای ارزش گذاری یک کتابخانه مثلا هزار جلدی زمان بسیاری میبرد حال بهتارین راه قیمت گذاری کتابخانه شخصی شما توسط یک کار شناس است. که از قیمت کتابهایتان و ارزش کتب مطلع شوید کاری که کارا کتابها سالها بعنوان یک مرکز تخصصی و پیشگام تحت عنوان کارشناسی و قیمت گذاری کتاب اقدام می نماید.

 

خریدار کتاب کمیاب

 سعی میکنم در یک مطلب مفصل راجع به شیوه قیمت گذاری کتابهای کمیاب و روش ارزش گذاری کتاب نایاب اعم از کتاب خطی تا کتاب کلکسیونری برای شما اماده و تقدیم نمایم.

بزودی راه و روش قیمت گذاری این دسته را برایتان توضیح خواهم داد.

 

 کتاب و مجلات قدیمی